Thông báo mở cửa Phòng đọc KSSV
12 tháng 11, 2015 bởi
Thông báo mở cửa Phòng đọc KSSV
Trần Hữu Trung


Để tạo điều kiện cho sinh viên trong trường có không gian học tập yên tĩnh hiệu quả, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo:

Phòng đọc KSSV mở cửa các ngày từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 16/11/2015 đến ngày 12/12/2015. Thời gian mở cửa trong ngày như sau:
+ Sáng: Từ 7h30 đến 11h15
+ Chiều: Từ 13h30 đến 17h00
+ Tối: Từ 18h30 đến 22h00
Vậy Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo để các em sinh viên được biết. Đề nghị các em sinh viên khi đến phòng đọc học tập thực hiện nghiêm túc nội quy và bảo quản trang thiết bị của phòng.

Trung tâm Thông tin Thư viện