Tạp chí ngân hàng số 6 - 2013
19 tháng 11, 2013 bởi
Tạp chí ngân hàng số 6 - 2013
Trần Hữu Trung1. Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam/ Trịnh Thị Trinh, Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 2 - 6
Mục tiêu của bài báo này là phân tích xem có tồn tại mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu của bài báo bao gồm số liệu thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam được thu thập từ năm 1994 đến năm 2012. Để phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai, nhóm tác giả đã kiểm tra tính dừng của các biến bằng cách sử dụng kiểm định AugmentedDickeyFuller. Tiếp theo, lựa chọn độ trễ của mô hình. Cuối cùng xác định mối quan hệ nhân quả dựa vào kiểm định Granger Test. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có mối quan hệ duy nhất là thâm hụt tài khoản vãng lai dẫn đến thâm hụt tài khóa ở Việt Nam.
Từ khóa: Kinh tế, Việt Nam, Tài khoản vãng lai, tài khóa.

2. Định giá tài sản trong hoạt động ngân hàng - Thực trạng và giải pháp/ Phan Diên Vỹ// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 12 - 19
Bài báo giới thiệu và đề cập sử dụng hai phương pháp định giá tài sản ngân hàng chủ yếu như: phương pháp tài sản và phương pháp dòng tiền vốn chủ sở hữu để hóa giải bài toàn liên quan đến định giá tài sản trong hoạt động ngân hàng.
Từ khóa: Ngân hàng, định giá tài sản, giải pháp.

3. Nợ xấu ngân hàng Việt Nam: Một năm nhìn lại/ Nguyễn Thị Thu Hằng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 20 - 26
Năm 2012 là một năm đầy khó khăn của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi tỷ lệ nợ xấu tăng vọt trong khi tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong thập kỷ qua. Tỷ lệ nợ xấu có tài sản bảo đảm cao nhưng khả năng phát mại tài sản thấp do sự đóng băng của thị trường bất động sản cũng như sự đình trệ của nền kinh tế. Nợ xấu cao, ngoài nguyên nhân do môi trường kinh tế khó khăn chung, còn do năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại thấp, hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng tín dụng nóng trong quá khứ. Nợ xấu đã làm tắc nghẽn dòng vốn của nền kinh tế cũng như đe dọa an toàn hệ thống tài chính. Bài viết cũng đề cập đến kinh nghiệm xử lý nợ xấu của các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ... theo các nhóm giải pháp, từ đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam.
Từ khóa: Ngân hàng, Việt Nam, Nợ xấu.

4. Hợp đồng vay tài sản - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng/ Nguyễn Thùy Trang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 27 - 32
Hợp đồng vay tài sản được áp dụng khá nhiều trong các giao dịch nhân sự. Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, hoạt động này chưa thực sự phổ biến hoặc được thực hiện biến tướng dưới các giao dịch ngầm bởi vưỡng những rào cản của pháp luật về chủ thể, điều kiện, phạm vi kinh doanh,... Cách hiểu và vận dụng các quy định pháp luật về hợp đồng vay tài sản trong quan hệ dân sự và kinh doanh thương mại (bao gồm cả hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng) đảm bảo đúng quy định và hiêu quả, hiện vẫn còn một số vướng mắc cần được giải quyết. Đặc biệt trong trường hợp có sự giáp ranh giữa quan hệ dân sự, kinh doanh thương mại và hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, thì việc xác định tiêu chí để phân biệt các giao dịch này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tính có hiệu lực của hợp đồng cho vay.
Từ khóa: Hợp đồng, Vay, Tài sản, quy định, pháp luật.

5. Ngân hàng hợp tác xã - Mô hình mới trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Hương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 33 - 36
Cùng với sự khẳng định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về Ngân hàng Hợp tác xã là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự ra đời ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Đây được xem là chuyển động mới trong hệ thống các tổ chức tín dụng với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, an toàn và bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng là hợp tác xã trong giai đoạn tới. Bài viết nói về thực trạng hoạt động của hệ thống Qũy tín dụng nhân dân thời gian qua, định hướng và mục tiêu hoạt động của ngân hàng hợp tác xã trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Ngân hàng hợp tác xã, mô hình, tín dụng, Việt Nam.

6. Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp/ Lê Thị Thu Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 42 - 45
Quản trị rủi ro doanh nghiệp là một hệ thống các quy trình, phương pháp nhằm quản lý rủi ro và nắm bắt các cơ hội, các doanh nghiệp, tổ chức có thể bảo vệ và gia tăng giá trị cho người chủ sở hữu, người lao động, khách hàng, cơ quan quản lý và xã hội nói chung. Với chức năng đảm bảo và tư vấn trong tổ chức, kiểm toán nội bộ có thể đóng vai trò tích cực vào quản trị rủi ro doanh nghiệp. Mục đích của bài viết này là nhằm trao đổi về cơ sở luận, kinh nghiệm thực tiễn và các đề xuất nhằm tăng cường vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, Doanh nghiệp, quản trị rủi ro.

7. Giải pháp phát triển bảo hiểm tín dụng xuất khẩu/ Đoàn Minh Phụng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 46 - 48
Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là công cụ bảo vệ nhà xuất khẩu trước rủi ro thương mại của nhà nhập khẩu như: Mất khả năng thanh toán nợ, phá sản, chậm thanh toán và một số rủi ro thương mại nhất định. Đối tượng tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là các doanh nghiệp, thương nhân hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa (các nhà xuất khẩu). Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là sự đảm bảo về tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần giảm bớt khó khăn và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ và bồi thường cho các ngân hàng thương mại khi cho vay trung và dài hạn.
Từ khóa: Bảo hiểm tín dụng, xuất khẩu, giải pháp.

8. Nguyên nhân các doanh nghiệp gian lận số liệu trên báo cáo tài chính: Nghiên cứu tại Việt Nam/Nguyễn Phúc Cảnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 49 - 54
Báo cáo tài chính thể hiện toàn bộ thông tin về tình hình kinh doanh, đầu tư, tài chính của doanh nghiệp trong kỳ được báo cáo. Không chỉ vậy, báo cáo tài chính còn cung cấp các thông tin bổ sung quan trọng khác trong phần thuyết minh để người sử dụng dựa vào đó ra quyết định chính xác. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến các doanh nghiệp cố tình làm sai lệch số liệu trên báo cáo tài chính được các nhà nghiên cứu trên thế giới tìm hiểu và đánh giá. Đây cũng là việc làm cần thiết phải thực hiện tại Việt Nam để tìm ra nguyên nhân chính xác, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý thích hợp. Đồng thời, giúp các ngân hàng thương mại có biện pháp thích hợp khi thẩm định các hồ sơ tín dụng trước khi ra quyết định cấp tín dụng.
Từ khóa: Doanh nghiệp, báo cáo tài chính, gian lận, Việt Nam.

9. "Chiến tranh tiền tệ" thế giới và những rủi ro tiềm ẩn/ Huyền Dịu// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 55 - 57
Gần đây, nhiều cảnh báo đã liên tục được đưa ra liên quan đến vấn đề "chiến tranh tiền tệ" để hạ giá đồng tiền nước mình nhằm thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Với những đặc điểm khác biệt so với các cuộc chiến tiền tệ trong lịch sử, vấn đề chiến tranh tiền tệ giai đoạn 2010 - 2013 vẫn còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nếu thực sự đang xảy ra một cuộc chiến tiền tệ thì hậu qảu của nó đối với kinh tế thế giới là rất nghiêm trọng. Bài báo viết về những nội dung chính sau đây: Đồn đoán về một cuộc "chiến tranh tiền tệ" đang lan rộng; "Chiến tranh tiền tệ" lần này có những điểm mới so với những cuộc chiến trong lịch sử.
Từ khóa: Chiến tranh tiền tệ, thế giới, rủi ro, kinh tế thế giới.

10. Định hướng phát triển thị trường tài chính nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới/ Thonemy Keokinnaly// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6 .- 3/2013 .- Tr. 58 - 62
Nền kinh tế Lào đang từn bước chuyển động từ cơ chế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường và ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, thị trường tài chính Lào cũng đã được hình thành và cải cách theo các nguyên tắc thị trường, góp phần phân bổ các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày 26/10/2012, Lào đã chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, đồng nghĩa với việc mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế Lào nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Thị trường tài chính là lĩnh vực rất rộng và phức tạp, trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ chủ yếu bàn về những đặc trưng hiện nay của thị trường tín dụng và thị trường chứng khoán Lào. Đây cũng chính là cơ sở để xem xét những cơ hội và thách thức chủ yếu đối với thị trường tài chính sau khi Lào trở thành thành viên chính thức của WTO.
Từ khóa: Thị trường tài chính, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, định hướng phát triển.

Trung tâm Thông tin Thư viện