Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 - 2013
19 tháng 11, 2013 bởi
Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 - 2013
Trần Hữu Trung1. Nghiên cứu tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén uốn có xét đến ảnh hưởng của lực cắt bằng mô hình giàn dẻo cân bằng/ Đỗ Văn Trung// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr.10 - 14.
Ứng xử cắt và ứng xử nén - uốn của cấu kiện bê tông cốt thép (BTCT) đã được xem xét tính toán trong Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272 - 05. Tuy nhiên, quá trình tính toán của các cấu kiện này chưa xét đến ảnh hưởng của ứng xử cắt đến ứng xử nén uốn của cấu kiện chịu tác dụng đồng thời của nén - uốn và lực cắt mà chỉ xem xét các yếu tố đó một cách độc lập. Trong nội dung bài báo này, trình bày về trường hợp tính toán cấu kiện BTCT chịu nén - uốn kết hpoj có xét đến ảnh hưởng của lực cắt.
Từ khóa: Bê tông cốt thép, xây dựng, kết cấu bê tông cốt thép.

2. Nghiên cứu bệ phản áp tăng cường tải trọng giới hạn nền đất yếu chịu tải trọng của nền đường đắp/ Nguyễn Minh Khoa, Hoàng Đình Đạm// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 15 - 18
Sử dụng bài toán nghiên cứu đã có về trạng thái ứng suất giới hạn của nền đất tự nhiên chịu tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp, với mô tả đất là vật liệu hạt rời, nền đất dưới tác dụng của móng mềm để khảo sát bệ phản áp ảnh hưởng đến sự phát triển của vùng biến dạng dẻo, tải trọng giới hạn và kiến nghị lựa chọn bệ phản áp của nền đường đắp trên nền đất yếu.
Từ khóa: Xây dựng, cầu đường, tải trọng giới hạn, bệ phản áp, nền đất yếu.

3. Nghiên cứu lựa chọn và đánh giá cường độ của bê tông xi măng bằng phương pháp thí nghiệm thực nghiệm ứng dụng thiết kế kết cấu mặt đường bê tông xi măng đường cao tốc ở các tỉnh phía Nam/ Trần Quang Hạ, Võ Trọng Thọ// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 19 - 25
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ xi măng và đặc biệt là đã sản xuất được bê tông có cường độ cao, cho phép ngành Xây dựng cầu đường phát triển xây dựng đường cao tốc mặt đường bê tông xi măng. Độ bền của bê tông xây dựng mặt đường BTXM, đặc biệt là mặt đường cao tốc chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng của vật liệu như: xi măng, cát, đá, nước, hỗn hợp, phụ gia v.v..., đặc biệt là các trang thiết bị thi công và điều kiện bảo dưỡng trong thời gian đông kết tạo thành cường độ và thời gian sử dụng. Bài báo trình bày những nghiên cứu thực nghiệm để lựa chọn các yêu cầu loại bê tông xi măng và các kiểm toán lại độ bền để có thể ứng dụng xây dựng mặt đường cao tốc BTXM trong khu vực các tỉnh phía Nam.
Từ khóa: Bê tông xi măng, xây dựng cầu đường, đường cao tốc, Nam Bộ, thí nghiệm.

4. Các ý kiến về quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211/ Nguyễn Duy Chí// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 26 - 30
Từ thực tế khảo sát - thiết kế, bài báo nêu lên những vấn đề cần được xem xét để hoàn thiện trong quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211 và đề xuất những kiến nghị nhằm giải quyết những vấn đề đó.
Từ khóa: Xây dựng cầu đường, tiêu chuẩn xây dựng, áo đường mềm 22 TCN 211.

5. Giải pháp sửa chữa và gia cường khẩn cấp để đảm bảo giao thông cho nhịp 6 cầu Châu Ổ, Km 1.036+275 QL1A, tỉnh Quảng Ngãi/ Vũ Văn Thành, Tô Giang Lam// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 40 - 48
Cầu Châu Ổ tại lý trình km 1036+275 quốc lộ 1 được xây dựng từ năm 1962 với tải trọng thiết kế HS20-44. Cầu gồm 10 nhịp dầm giản đơn BTCT DUL, mặt cắt chữ I, chiều dài 24,7 m. Sau một thời gian dài khai thác, cả mật độ xe và tải trọng xe tải qua cầu tăng lớn hơn nhiều so với thiết kế ban đầu, cầu đã xuất hiện nhiều hư hỏng xuống cấp về kết cấu. Tháng 7/2012 giải pháp sửa chữa gia cường khẩn cấp bằng căng cáp DUL ngoài cho một số nhịp cầu yếu đã được chọn lựa. Sau 2 tháng, các dầm yếu vẫn chưa được tăng cường do phải chờ một số vật tư nhập khẩu, nhịp 6 của cầu có sự cố xảy ra, một số dầm bị vỡ bầu, nứt nhiều, rung động bất thường và nguy cơ sập đổ rất cao. Trước tình hình các xe tải trọng nặng đã phải phân đi sang tuyến tránh, giải pháp thay thế là tăng cường cho nhịp 6 bằng vật liệu composite dán ngoài (vật liệu Tyfo của Fyfe). Sau 10 ngày thi công tích cực, nhịp số 6 cầu Châu Ổ đã được an toàn và được thông xe bình thường trở lại. Giải pháp này đã chứng tỏ các ưu điểm vượt trội về thời gian thi công, đảm bảo giao thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật với giá thành thấp khi so với các phương pháp gia cường truyền thống khác.
Từ khóa: Xây dựng cầu đường, Cầu Châu Ổ, sửa chữa, giao thông.

6. Ảnh hưởng của ùn tắc giao thông do sửa chữa đường đến chi phí của người sử dụng đường trong điều kiện Việt Nam/ Vũ Hoài Nam, Nguyễn Việt Phương// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 51 - 56
Bài báo trình bày tác động của công trường sửa chữa đường đến các thành phần chi phí người sử dụng đường trong điều kiện Việt Nam và đề xuất các bước để tính toán chi phí, bao gồm chi phí vận hành của phương tiện, chi phí chậm xe, và chi phí tai nạn của người sử dụng đường do các hoạt động công trường bảo trì hoặc cải tạo. Nắm vững các yếu tố chính ảnh hưởng đến chi phí người sử dụng đường do công trường có thể giảm thiểu tác động của các hoạt động bảo trì, nâng cấp đối với người sử dụng đường.
Từ khóa: Xây dựng cầu đường, giao thông, Việt Nam, chi phí sử dụng đường.
 
Trung tâm Thông tin - Thư viện