Sổ tay khảo sát - Thiết kế - Vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn - Sách mới tại Trung tâm Thông tin Thư viện
30 tháng 6, 2014 bởi
Sổ tay khảo sát - Thiết kế - Vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn - Sách mới tại Trung tâm Thông tin Thư viện
Trần Hữu Trung


Có thể thấy rằng, qua hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn, các tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành hàng trăm hệ thống cấp nước tập trung tại các làng xã với phạm vi phục vụ từ 100 đến 3000 hộ dân. Qua đó, tác giả nhận thấy các hệ thống cấp nước sạch nông thôn công suất nhỏ, phân tán, đầu tư cao, thu nhập trung bình của hộ dân tiêu thụ nước thấp, trình độ chung của công nhân quản lý vận hành hạn chế, nên cần thiết phải tìm các quy trình công nghệ thích hợp để đầu tư xây dựng.
Bằng kinh nghiệm hoạt động cùng với tổ chức Đông Tây hội ngộ trong vòng 4 năm qua, tác giả và đồng nghiệp đã biên soạn cuốn sổ tay này làm tài liệu tham khảo, giúp cho các chủ doanh nghiệp tư nhân, các ban quản lý cấp nước ở xã, các đội trưởng và công nhân kỹ thuật đang và sẽ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống cấp nước trong các công việc như: quyết định đầu tư; kiểm tra các tài liệu khảo sát, và các chỉ tiêu thiết kế của hệ thống do các công ty tư vấn thực hiện; giám sát quá trình thi công xây dựng, soạn thảo các quy trình vận hành cho từng hệ thống; thực hiện chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng.
Cuốn sổ tay gồm 111 trang, với các nội dung:
Chương 1: Các công trình của hệ thống cấp nước – Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của người quản lý vận hành.
Chương 2: Khảo sát thu thập số liệu, xác định quy mô công suất của hệ thống, khảo sát và lựa chọn nguồn nước, lựa chọn vị trí công trình thu, khu xử lý và các tuyến ống chính.
Chương 3: Lựa chọn sơ đồ dây truyền công nghệ xử lý nước.
Chương 4: Công trình thu nước và trạm bơm nước thô.
Chương 5: Mạng lưới phân phối, tính áp lực của bơm cấp II, chiều cao đài nước và dung tích bề chứa.
Chương 6: Các công trình xử lý.
Chương 7: Sát trùng - nước.
Chương 8: Các yêu cầu cấp nước an toàn.
Chương 9: Quản lý tài chính.
Sổ tay khảo sát - Thiết kế - Vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn hiện có tại Phòng Đọc Mở - Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Chỉ số phân loại 681).

Trung tâm Thông tin Thư viện