Quy định sử dụng Thư viện số lib.hpu.edu.vn
13 tháng 6, 2017 bởi
Quy định sử dụng Thư viện số lib.hpu.edu.vn
Trần Hữu TrungI. Đối tượng phục vụ

Thư viện số Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xây dựng theo mô hình phi lợi nhuận dành cho Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường tại địa chỉ http://lib.hpu.edu.vn

II. Quy định

Tài liệu điện tử của Thư viện trường bao gồm: giáo án điện tử, bài giảng, giáo trình, sách tham khảo, tạp chí khoa học, luận văn, luận án, khóa luận, đồ án… (gọi chung là tài liệu) đang được bảo vệ bởi các quy định của Pháp luật Việt Nam (như Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 và nghị định kèm theo) và Công ước quốc tế về bản quyền tác giả. Bạn đọc sử dụng các tài liệu số của Thư viện trường cần tôn trọng bản quyền tác giả và cam kết tuân thủ các điều khoản sau đây:

1. Cán bộ, giảng viên và sinh viên trường (gọi chung là bạn đọc) được Thư viện cấp tài khoản truy cập (bao gồm username và password), có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản, không cho người khác mượn sử dụng. Trường hợp bị mất tài khoản, hay bị lộ tài khoản cần thay đổi mật khẩu hoặc báo cho Thư viện trường. 

2. Chỉ sử dụng tài liệu cho việc học tập và nghiên cứu của cá nhân, không trao đổi, mua bán vì mục đích kinh doanh thương mại. 

3. Không sử dụng phần mềm hỗ trợ download hàng loạt tài liệu và phát tán lên mạng Internet bằng bất cứ hình thức nào.

Bạn đọc vi phạm các điều khoản nêu trên và các quy định khác của Pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ sẽ bị khóa tài khoản truy cập hoặc chịu các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Trường và của Pháp luật.

Chi tiết xem tại đây

HIỆU TRƯỞNG (Đã ký)