Nguồn lực thông tin
25 tháng 3, 2014 bởi
Nguồn lực thông tin
Trần Hữu Trung


Nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Dân lập Hải Phòng bao gồm:

1. Tài liệu in ấn
- 6.545 tên sách/ 67.729 bản sách bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài
- 50 tên ấn phẩm định kỳ bao gồm các báo ngày và tạp chí chuyên ngành được lưu theo từng năm.
- Tài liệu tra cứu gồm các từ điển, bách khoa thư, cẩm nang…
- 5.339 tên luận án TS, ThS. của CB GV, khóa luận tốt nghiệp sinh viên.
2. Tài liệu điện tử
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và sử dụng thông tin phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, Trung tâm còn cung cấp đến bạn đọc cơ sở dữ liệu trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực như:
- CSDL lhtv.vista.vn (lhtv.vista.vn),gồm:
+ CSDL STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam: STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật thêm khoảng 11.000 tài liệu mới
+CSDL KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu: KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam về các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 10.000 mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.
+CSDL Proquest Central: hiện là cơ sở dữ liệu toàn văn đa ngành lớn nhất hiện nay, bao quát trên 160 lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, các ngành nghệ thuật, kinh doanh, y học,… ProQuest hợp tác xuất bản tài liệu khoa học với nhiều đối tác khác nhau, bao gồm: các nhà xuất bản khoa học lớn như EMERALD và SPRINGER, 200 nhà xuất bản của các trường đại học, trên 160 hiệp hội hàn lâm và trên 300 tổ chức chuyên ngành, gồm:
· Hơn 17.000 tạp chí học thuật, báo, tập san, ấn phẩm thương mại;
· Trên 56.000 luận án luận văn có giá trị quan trọng về mặt học thuật;
· 44,000 Hồ sơ doanh nghiệp (Công ty Hoover);
· 7.200 báo cáo hàng năm về mục tiêu, vị trí tài chính và triển vọng phát triển của các tập đoàn lớn trên thế giới;
· 285.000 bài tạp chí tập trung phân tích kinh tế, chính trị, kinh doanh, hướng nghiệp ở mỗi quốc gia;
· Hơn 450 video đào tạo theo các chủ đề & quá trình điều dưỡng;
· 26.000 công trình nghiên cứu cập nhật theo tháng, thậm chí nhiều năm trước khi đăng tải lên các tạp chí; 
- Thư viện số ĐH Dân lập Hải Phòng (tailieu.hpu.edu.vn): được liên kết phát triển với trang tailieu.vn, gồm nguồn tài liệu của ĐH Dân lập Hải Phòng, hơn 1.200.000 tài liệu của trang tailieu.vn và nguồn tài liệu của 98 thư viện liên kết khác trong cả nước, với các dạng: giáo trình, Đề cương môn học, Bài giảng theo môn học, Tài liệu tham khảo, Báo cáo hội nghị hội thảo, Nghiên cứu khoa học, Khóa luận - đồ án sinh viên, Luận văn Thạc sỹ, Luận án Tiến sỹ, ... 
- Thư viện số Dspace (lib.hpu.edu.vn): được phát triển từ phần mềm nguồn mở Dspace - dùng để lưu trữ, xử lý, tìm kiếm các tài liệu điện tử. Đây là nơi lưu trữ hơn 82.000 tên tài liệu bằng tiếng Việt, 171 giáo trình các ngành đào tạo của Trường, các đề tài nghiên cứu khoa học, bản tin khoa học - đào tạo và hơn 2.000 file đồ án, khóa luận - tốt nghiệp của sinh viên từ khóa 9 đến khóa 15.