Mỗi ngày 1 cuốn sách: Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống
7 tháng 10, 2015 bởi
Mỗi ngày 1 cuốn sách: Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống
Trần Hữu Trung


Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống là tác phẩm đầu tay của Krishnamurti, được công chúng rộng rãi đọc nhiều nhất và đã được xuất bản vào năm 1953 bởi Harper & Row, nhà xuất bản trong suốt hơn ba mươi năm liên tục xuất bản các sách của ông ở Mỹ.

Thư gửi trường học là tập hợp những thư, cứ đều đặn nửa tháng một lần do đích thân Krishnamurti viết và gửi đi các trường học do ông thành lập và được điều hành bởi các cơ sở Krishnamurti (Krishnamurti Foundation) ở Anh, Mỹ, Ấn Độ. Ta nhận thấy các tác phẩm có những tựa đề chuyên viết về giáo dục của ông như: Life Ahead, 1963 (Giáp mặt cuộc đời), Think On These Things, còn có tựa đề This Matter Of Culture 1964 (Vấn đề văn hóa), Talk With The American Students, 1968 (Nói chuyện với sinh viên học sinh Mỹ), Krishnamurti On Education, 1977 (Krishnamurti bàn về giáo dục)… là những cuộc nói chuyện trực tiếp của ông với nhà giáo, phụ huynh và học sinh sinh viên.
Đa số các tác phẩm Krishnamurti được rút ra từ những cuộc nói chuyện, thảo luận, đối thoại, hỏi và đáp mà ông đã thực hiện với con người trên khắp thế giới. Nhưng bản văn viết của Krishnamurti là rất hiếm. Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống và Thư gửi trường học nằm trong số các bản văn viết hiếm này.
Tác phẩm hiện có tại Thư viện số Dspace. Link download: http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1438
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !

Trung tâm Thông tin - Thư viện