Mỗi ngày 1 cuốn sách: Bản sắc văn hóa Việt Nam
1 tháng 12, 2015 bởi
Mỗi ngày 1 cuốn sách: Bản sắc văn hóa Việt Nam
Trần Hữu Trung


Trong số những công trình nghiên cứu về văn hóa nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, tác phẩm "Bản sắc văn hóa Việt Nam" của GS Phan Ngọc có một vị trí vô cùng đặc biệt.

Đặc biệt vì đây là một trong số rất ít những quyển sách với mục tiêu xây dựng những khái niệm nền tảng, những phương pháp cơ bản cho ngành văn hóa nói chung và ngành nghiên cứu văn hóa Việt Nam nói riêng để ngành này sớm trở thành một ngành khoa học độc lập.
Đặc biệt cũng vì đây là công trình nghiên cứu của một người vốn nổi tiếng là một nhà "lập thuyết" với những quan điểm đôi khi rất cực đoan vì yêu cầu muốn đi đến tận cùng bản chất vấn đề trong nghiên cứu khoa học.
Bản sắc văn hóa Việt Nam bao gồm 14 chương và được chia làm ba phần:
Phần I: Những khái niệm mở đầu
Phần II: Giao lưu văn hóa
Phần III: Bảo vệ và phát huy văn hóa
Là một công trình nghiên cứu công phu và tâm huyết, Bản sắc văn hóa Việt Nam chứa đựng nhiều ý tưởng độc đáo, mang tính đột phá và góp phần cơ bản vào quá trình xây dựng và hoàn chỉnh ngành văn hóa học Việt Nam. Người đọc chắc chắn cũng sẽ vô cùng tâm đắc với những khái niệm và cách tiếp cận đầy sáng tạo như: "khúc xạ văn hóa", "tiếp xúc văn hóa", "truyền thống vượt gộp trong văn hóa Việt Nam", "nhân cách luận Việt Nam", "một định nghĩa thao tác luận về văn hóa"...
Bản sắc văn hóa Việt Nam cũng sẽ giúp người đọc trả lời được các câu hỏi liên quan đến người Việt và văn hóa Việt như: bản sắc văn hóa Việt Nam là gì? Văn hóa Việt Nam khác văn hóa Trung Hoa, văn hóa Pháp... ở chỗ nào? Vì sao có sự khác biệt đó? Làm gì để giữ gìn và phát huy văn hóa Việt trong thời hội nhập?
Bản sắc văn hóa Việt Nam là một cuốn sách dành cho tất cả những ai quan tâm đến văn hóa học và văn hóa Việt Nam, những ai muốn hiểu được những gì đã, đang và sẽ làm nên thế giới bên trong của người Việt, như lời tác giả: "Hy vọng những cố gắng tìm hiểu chính mình khá nghiêm túc suốt một đời sẽ giúp các bạn hiểu được chính các bạn".
Tác phẩm hiện có tại thư viện số Dspace. Link download: http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/7968
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !

Trung tâm Thông tin - Thư viện