Liên hệ
24 tháng 3, 2014 bởi
Liên hệ
Trần Hữu Trung


  • Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng.
  • Điện thoại: 031 38600764
  • Email: thuvien@hpu.edu.vn 
  • Website: http://tv.hpu.edu.vn