Lịch học bổ sung HPU NET và Thư viện khóa 19
7 tháng 10, 2015 bởi
Lịch học bổ sung HPU NET và Thư viện khóa 19
Trần Hữu Trung


Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin thông báo:
 Những sinh viên K19 nhập học sau chưa tham gia lớp "Khai thác sử dụng thư viện và HPU net" đợt 1 sẽ học bổ sung vào các buổi chiều thứ 5 hàng tuần (kể từ ngày 08/10/2015 đến 05/11/2015)
- Thời gian: từ 14h00 đến 17h00
- Địa điểm: Phòng Hỗ trợ công nghệ ( tầng 4 nhà G)
Tải Lịch học và danh sách : TẠI ĐÂY
 Để phục vụ khóa học HPU NET, Sinh viên cần chuẩn bị khi tới khóa học:
1. Mang theo CMND
2. Mang theo điện thoại di động (nếu có)
3. Tạo sẵn 1 tài khoản thư điện tử (khuyến khích sử dụng gmail), sinh viên phải đăng nhập được vào hộp thư
4. Quan hệ gia đình:
- Bố: Họ tên, năm sinh, số điện thoại liên hệ, chức vụ, cơ quan công tác
- Mẹ: Họ tên, năm sinh, số điện thoại liên hệ, chức vụ, cơ quan công tác
5. Địa chỉ thường trú (hộ khẩu), Địa chỉ liên hệ (Nơi cư trú)
6. Mang theo giấy bút

Trung tâm Thông tin Thư viện