Khai giảng lớp tiếng Nhật miễn phí
18 tháng 7, 2016 bởi
Khai giảng lớp tiếng Nhật miễn phí
Trần Hữu Trung


Ngày 15/7/2016, trường Đại học Dân Lập Hải Phòng khai giảng lớp tiếng Nhật miễn phí tại phòng F301 và lớp sẽ bắt đầu học từ ngày 18/7/2016

Giáo trình: Minano Nihongo 1

Thời gian học: 30 giờ

Lịch học: 5 buổi/tuần; 2 giờ/buổi

Thông qua thời gian học tiếng Nhật tại trường Đại học Dân Lập Hải Phòng các bạn sẽ có thể

- Giao tiếp chào hỏi những câu cơ bản

- Biêt thêm 01 ngoại ngữ

- Tìm hiểu thêm về Văn hóa cũng như con người Nhật Bản thông qua các hoạt động ngoại khóa trong thời gian học

Một số hình ảnh của ngày khai giảng