Kế hoạch tổ chức Ngày hội sách HPU 2015
13 tháng 4, 2015 bởi
Kế hoạch tổ chức Ngày hội sách HPU 2015
Trần Hữu Trung


Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, nhằm đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường, Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐH Dân lập Hải Phòng lên kế hoạch tổ chức“Ngày hội sách HPU 2015”.

I. MỤC ĐÍCH
- Tuyên truyền và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) - Ngày Sách & Bản quyền Thế giới (23/4) nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập.
- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức trưng bày sách theo chủ đề phù hợp với các ngành đào tạo của nhà trường, tài liệu tham khảo về kĩ năng sống theo các gian hàng như sau:
- Gian hàng 1: Chủ đề "Văn học - Nâng cánh ước mơ", gồm các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới và Việt Nam.
- Gian hàng 2: Chủ đề "Sách - Hành trang vào đời", gồm các sách có nội dung đề cập đến các vấn đề như kĩ năng sống, giao tiếp ứng xử, tâm lý... của tuổi trẻ. 
- Gian hàng 3: Chủ đề "Tri thức là biển cả" gồm sách có nội dung kiến thức tổng hợp, văn hóa xã hội, khoa học tự nhiên,..
- Gian hàng 4: Chủ đề "Vì một xã hội học tập" gồm các tài liệu là giáo trình các chuyên ngành đang được đào tạo tại nhà trường.
2. Tổ chức ngày hội đổi sách (Gian hàng 5):
- Cán bộ, giảng viên và sinh viên mang 1 hoặc nhiều các cuốn sách của mình đến gian hàng và trao đổi 1 đổi 1 trong số sách có ở gian hàng. Sách được mang đến trao đổi phải còn nguyên vẹn, không quá cũ hoặc bị rách nát.
- Trao đổi miễn phí, không áp dụng mức giá.
- Các danh mục sách có thể quyên góp: Sách chuyên ngành, sách báo cũ, tranh, truyện thiếu nhi, sách văn học, sách tham khảo, …
3. Trao tặng quà cho 10 bạn đọc có tần suất sử dụng thư viện nhiều nhất trong năm 2014
III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
- Thời gian: Từ chiều ngày 21/4 đến 23/4/2015
- Địa điểm: Tiền sảnh nhà B – Khu Giảng đường trường ĐH Dân lập Hải Phòng 
Trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường.

Trung tâm Thông tin Thư viện