Kế hoạch đào tạo “Kỹ năng khai thác và sử dụng Thư viện điện tử” dành cho sinh viên K18
10 tháng 9, 2014 bởi
Kế hoạch đào tạo “Kỹ năng khai thác và sử dụng Thư viện điện tử” dành cho sinh viên K18
Trần Hữu Trung


1. Mục đích:
- Tăng cường hiểu biết về thư viện cho sinh viên K18;
- Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên;
- Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu và tự nghiên cứu cho sinh viên.
2. Nội dung:
- Giới thiệu tổng quan về Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐH Dân lập Hải Phòng;
- Hướng dẫn khai thác và sử dụng các dịch vụ của Thư viện như: cách sử dụng phòng đọc mở; kỹ năng tìm kiếm tài liệu trên Phần mềm Thư viện điện tử và các CSDL trực tuyến.
3. Đối tượng:
 Sinh viên K18: yêu cầu bắt buộc tham gia khóa học “Kỹ năng khai thác và sử dụng Thư viện điện tử” theo lịch học trong file đính kèm: Lịch học "Sử dụng thư viện điện tử"
4. Yêu cầu đối với các lớp:
- Cán bộ lớp kết hợp cùng Giáo viên hướng dẫn để quản lý lớp (điểm danh, giữ trật tự) trong suốt buổi học.
- SV nào không thể tham gia buổi học của lớp mình phải tự đăng ký học bù vào buổi khác (theo lịch học trên).
- SV đến muộn sau 15’ sẽ không được tham gia buổi học và phải học bù buổi khác theo lịch.
5. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia khóa đào tạo
- Mỗi SV sau khi tham gia đầy đủ khóa học sẽ được kích hoạt tài khoản thư viện, tài khoản này cho phép SV sử dụng tất cả các dịch vụ hiện có của Thư viện như: mượn tài liệu về nhà, đọc tài liệu tại chỗ, download tài liệu điện tử.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Thông tin Thư viện
Tầng 4 - Nhà G
Điện thoại: 0318.600.764

Trung tâm Thông tin Thư viện