Hướng dẫn sử dụng các CSDL điện tử
17 tháng 3, 2021 bởi
Hướng dẫn sử dụng các CSDL điện tử
Trần Hữu Trung


1. Thư viện số Dspace:

Thư viện số Dspace của trường Đại học Dân lập Hải Phòng cung cấp tài liệu điện tử toàn văn về: sách, giáo trình, luận án, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên.

Bao gồm: 17.622 tên tài liệu bằng tiếng Việt, gồm tất cả các lĩnh vực: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, văn học, ngôn ngữ...; 2.786 file đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.

Tại đây bạn đọc hoàn toàn có thể download tài liệu toàn văn miễn phí, chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản acc.

Địa chỉ Thư viện số Dspace: http://lib.hpu.edu.vn

Giao diện thư viện số Dspace

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Thư viện số Dspace: Dspace2013.pdf

2. Cơ sở dữ liệuhttp://lhtv.vista.vn

- STD - Tài liệu KH &CN Việt Nam:

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật thêm khoảng 11.000 tài liệu mới.

- KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu:

KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam về các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 10.000 mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

- Proquest Central:

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

- Cơ sở dữ liệu Credo Reference:

Credo Reference là cơ sở dữ liệu tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển, cẩm nang, sách tra cứu đa ngành và chuyên ngành, bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, y-dược học, kinh tế, ngoại giao, nông, lâm nghiệp, luật học, tâm lý học đến lịch sử, văn học và nghệ thuật, v.v… Credo Reference cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới, với tính chính xác và mức độ tin cậy cao. Bộ sưu tập Credo Reference hiện tại cho phép tra cứu và sử dụng thông tin về trên 3 triệu đầu mục dữ liệu về các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau; 200.000 tệp âm thanh số hóa; 40.000 tranh ảnh nghệ thuật, khoa học, y học; và 90.000 tập bản đồ về các địa danh, đặc điểm địa lý trên toàn thế giới.

Địa chỉ truy cập Cơ sở dữ liệu điện tử: http://lhtv.vista.vn

Giao diện CSDL điện tử

 Hướng dẫn chi tiết sử dụng Cơ sở dữ liệu lhtv.vista.vnCSDLdientu.pdf

Mọi thắc mắc và yêu cầu mời bạn gửi về địa chỉ E-mail: ktngoc@hpu.edu.vn