Giới thiệu về phần mềm quản lý tạp chí trực tuyến mã nguồn mở Open Journal Systems
3 tháng 6, 2016 bởi
Giới thiệu về phần mềm quản lý tạp chí trực tuyến mã nguồn mở Open Journal Systems
Trần Hữu Trung


Phần mềm quản lý tạp chí trực tuyến mã nguồn mở Open Journal Systems (OJS) là hệ thống xuất bản và quản lý tạp chí trực tuyến mã nguồn mở, được thiết kế nhằm hỗ trợ cho toàn bộ quá trình xuất bản bài báo, bài giảng, giáo trình... của giảng viên. Phần mềm này giúp cho giảng viên và sinh viên tìm kiếm được những thông tin hữu ích nhất phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu... Trung tâm Thông tin - Thư viện xin trân trọng giới thiêu tới bạn đọc về phần mềm OJS.

Phần hướng dẫn chi tiết có thể download tại đây.

Nguyễn Thị Thảo