Giới thiệu Bộ cơ sở dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô
1 tháng 7, 2021 bởi
Giới thiệu Bộ cơ sở dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô
Trịnh Thị DungTrong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và Dự án Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam (SAHEP) sẽ cấp phép cho bạn đọc của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng được truy cập và khai thác Bộ cơ sở dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô.

Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng xin giới thiệu tới thầy cô giáo và các bạn sinh viên Bộ cơ sở dữ liệu này:

1. Tên sản phẩm: Phần mềm FIINPRO PLATFORM

2. Giới thiệu sản phẩm:

- Năm ra mắt: Tháng 8/2015, cùng với sự hỗ trợ của Quick Corp (Nhật Bản), FiinGroup đã ra mắt hệ thống FiinPro® Platform.

- Mô tả sản phẩm: Phần mềm FiinPro Platform là Hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên sâu về thị trường tài chính Việt Nam, cung cấp nguồn dữ liệu và thông tin toàn diện trên cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Phần mềm FiinPro Platform bao phủ thông tin đầy đủ về +3.600 Doanh nghiệp gồm cả đại chúng và tư nhân với tổng doanh thu tương đương 150% GDP VIệt Nam.

- Đối tượng sử dụng: Phần mềm FiinPro Platform được sử dụng bởi các Chuyên gia nghiên cứu kinh tế, Giảng viên các trường Đại học, Chuyên gia phân tích, nhà quản lý quỹ, chuyên viên đầu tư, chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên môi giới và các chuyên gia tài chính và đầu tư khác.

- Các tính năng chính:

o Phân tích Thị trường

o Thông tin Tài chính

o Phân tích Doanh nghiệp

o Phân tích ngành

o Sàng lọc Cổ phiếu

o Phân tích Chiến lược

o Khai thác Dữ liệu

o Dữ liệu vĩ mô Việt Nam

o Quỹ Đầu tư

o Dữ liệu Ngành

o Quỹ Đầu tư

o Dữ liệu Đầu tư (IPO, Thoái vốn …)

- Các nhóm dữ liệu cụ thể:

Đầu mục Nhóm dữ liệu

Độ dài dữ liệu

Mô tả Dữ liệu

NHÓM DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP 

1. Thông tin niêm yết

Từ ngày niêm yết

Bao gồm 3500+ doanh nghiệp, trong đó: 1700 DN niêm yết (trên 3 sàn: HOSE,HNX,UPCOM), 1450 Doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết, 500 DN tư nhân

2. Thông tin Hồ sơ Doanh nghiệp

Cập nhật mới nhất

3. Cơ cấu sở hữu

Từ ngày DN niêm yết

4. Cơ cấu cổ đông

Từ ngày DN niêm yết

5. Dữ liệu giao dịch - Hàng ngày

20 năm từ năm 2000

6. Chỉ số cổ phiếu

Từ năm 2009

7. Chỉ số định giá

Từ năm 2009

8. Hiệu quả quản lý

Từ năm 2009

9. Sức khỏe tài chính

Từ năm 2009

10. Chỉ số lợi nhuận

Từ năm 2009

11. Chỉ số kế hoạch

Từ năm 2009

12. Chỉ số cổ tức

Từ năm 2009

13. Chỉ số dành cho Ngân hàng

Từ năm 2009

14. Chỉ số tăng trưởng

Từ năm 2009

15. Chỉ số giá

Từ năm 2009

16. Sự kiện doanh nghiệp

Từ ngày DN niêm yết

17. Báo cáo Tài chính

Từ ngày DN niêm yết

18. Dữ liệu Dự báo

Từ ngày DN niêm yết

NHÓM DỮ LIỆU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

1. Giao dịch Thị Trường/Cổ phiếu

Từ năm 2000

Dữ liệu giao dịch thị trường chứng khoán theo Mã, Index, Nhóm ngành

2. Chỉ số Ngành

Từ năm 2000

3. Lịch sử Giá (Đã điều chỉnh)

Từ năm 2000

4. Giao dịch NĐTNN

Từ năm 2000

5. Giao dịch Tự doanh

Từ năm 2011

6. Thống kê đặt lệnh

Từ năm 2008

7. Giao dịch theo loại NĐT

Từ năm 2015

8. ETFs

Từ năm 2010

NHÓM DỮ LIỆU TIN TỨC TÀI CHÍNH 

Tin Doanh nghiệp

Từ năm 2009

Tin tức Công bố thông tin Chính thống từ các Sở giao dịch chứng khoánvà hơn 15 nguồn tin chính thống khác

Tin Hàng hóa

Từ năm 2009

Tin Vĩ mô

Từ năm 2009

Tin Tài chính ngân hàng

Từ năm 2009

Tin Thị trường Trái phiếu

Từ năm 2009

Tin thị trường chứng khoán

Từ năm 2009

Tin Bất động sản

Từ năm 2009

Tin kinh tế thế giới

Từ năm 2009

Tin tức Ngành liên quan

Từ năm 2009

NHÓM DỮ LIỆU VĨ MÔ 

1. Giá hàng hóa trong nước

Từ năm 2011

Chi tiết các Chỉ số Vĩ Mô theo nguồn công bố chính thức từ GSO, SBV, CUSTOM, FIA, WB

2. Giá hàng hóa quốc tế

Từ năm 2000

3. Trái phiếu chính phủ

Từ năm 2012

4. Tỷ giá trung tâm

Từ năm 2004

5. Giao dịch liên ngân hàng

Từ năm 2006

6. Tỷ giá Vietcombank

Từ năm 2000

7. Tỷ giá thị trường tự do

Từ năm 2014

8. Tỷ giá ngân hàng nhà nước

Từ năm 2016

9 .Lãi suất hy động

Từ năm 2008

10. Lãi suất cho vay

Từ năm 2008

11. Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Từ năm 2012

12. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Từ năm 2011

13. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Từ năm 2011

14. Nhập khẩu

Từ năm 2009

15. Xuất khẩu

Từ năm 2009

16. Tổng phương tiện thanh toán

Từ năm 2012

17. Dư nợ tín dụng

Từ năm 2005

18. FDI

Từ năm 2009

19. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Từ năm 2010

20. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Từ năm 2015

21. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ

Từ năm 2005

22. Cán cân thanh toán

Từ năm 2012

23. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Từ năm 2000

24. Thu chi ngân sách nhà nước

Từ năm 2000

DỮ LIỆU QUỸ ĐẦU TƯ

 

 

Phân bổ tài sản, danh mục các Quỹ, Hiệu quả hoạt động

Từ năm  2014

Danh mục 50 Quỹ đầu tư đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Hồ sơ Quỹ, danh mục, Dữ liệu NAV, BCTC, Báo cáo hoạt động

Từ năm  2016

DỮ LIỆU NGÀNH

 

 

1.Thép : Thống kê ngành: sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu, tồn kho, giá

Từ năm  2013

Thông tin chính thống từ các Hiệp hội ngành nghề

2. Thủy sản: Thống kê ngành: xuất khẩu, nhập khẩu, giá

Từ năm 2003

3. Xi măng : Thống kê ngành: xuất khẩu, nhập khẩu, giá

Từ năm 2010

DỮ LIỆU ĐẦU TƯ

 

 

Dữ liệu Thoái vốn nhà nước

Từ năm 2005

Thông tin thống kê các lịch đầu tư, thoái vốn, phát hành huy động trên thị trường tài chính

Dữ liêu Phát hành lần đầu ra công chúng

Từ năm 2005

Phát hành Cổ phiếu

Từ năm 2007

Phát hành trái phiếu

Từ năm 2006

3. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm: Phần mềm FiinPro Platform hỗ trợ giảng viên và sinh viên với các lợi ích sau:

- Soạn bài giảng đặc biệt liên quan đến các chuyên đề về phân tích tài chính doanh nghiệp, về thị trường chứng khoán, v.v.

- Soạn sổ tay sử dụng Phần mềm FiinPro Platform gắn liền với chủ đề thực nghiệm, trải nghiệm công việc hàng ngày của chuyên viên fund manager, analyst, risk manager, broker.

- Nghiên cứu chuyên đề về tài chính hành vi (mối tương quan giữa lạm phát và lãi suất, tỷ giá hoặc cung tiền M2 hoặc tăng trưởng tín dụng với chứng khoán, v.v), nghiên cứu thực nghiệm các mô hinh time series hoặc cross sectional.

- Hỗ trợ cung cấp cho giảng viên/nghiên cứu sinh dữ liệu tài chính ngoài Phần mềm FiinPro Platform trong các đề tài nghiên cứu, báo cáo, xây dựng model, benchmark, vv.

- Đối với các trường có chuyên ngành Kinh tế: Với Cơ sở Dữ liệu Phần mềm FiinPro Platform có thể cung cấp phù hợp với việc thực hành xây dựng các bài giảng cho các môn như Kinh tế đầu tư, Thị trường vốn, vv.

- Đối với các trường có chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Phần mềm FiinPro Platform có thể cung cấp các dữ liệu về quản trị doanh nghiệp bao gồm các dữ liệu về hồ sơ doanh nghiệp, thông tin ban lãnh đạo, các sự kiện của doanh nghiệp, cụ thể có đủ thông tin về 68 Ngân hàng trong hệ thống; các thông tin chi tiết về tài chính doanh nghiệp như chi phí Marketing, chi phí quản lý, tài sản vô hinh, đầu tư tài chính, các dữ liệu về họa động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; gần 1000 các chỉ số cơ bản như chỉ số về thanh khoản, chỉ số định giá, hiệu quả quản lý, chỉ số tăng trưởng .. của doanh nghiệp, ngoài ra còn có bảng  giá và các tin tức cập nhật liên quan đến thị trường phái sinh.

Chuyên ngành ngân hàng có thể sử dụng Phần mềm FiinPro Platform khi khai thác thông tin cho các môn như Tài chính doanh nghiệp, Công cụ tài chính phái sinh, Đầu tư tài chính, Quản trị ngân hàng.

4. Các tài liệu và video hướng dẫn khai thác dữ liệu trên Bộ Cơ sở Dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (FiinPro Platform):

- Giới thiệu Bộ Cơ sở Dữ liệu Kinh Tế - Tài chính - Vĩ Mô (FiinPro Platform):

https://www.youtube.com/watch?v=kMBCoe7PmXQ

- Hướng dẫn lấy dữ liệu cổ tức:

https://www.youtube.com/watch?v=KKgXCXG-t14

- Hướng dẫn khai thác dữ liệu Trái phiếu DN:

https://www.youtube.com/watch?v=ABCPG5D6PJA

- Hướng dẫn xem tương quan giá dầu và chỉ số chứng khoán ngành dầu khí:

https://www.youtube.com/watch?v=aaz_f0MV0ko&t=13s

- Hướng dẫn tạo Báo cáo doanh nghiệp tự động:

https://www.youtube.com/watch?v=SAbER0SN7tg

- Flyer giới thiệu tính năng:

https://fiingroup.vn/upload/docs/FiinPro_Flyer.pdf

Thầy cô giáo và các bạn sinh viên có nhu cầu truy cập và khai thác Bộ cơ sở dữ liệu này xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin thư viện.

 

Trung tâm Thông tin thư viện