Giờ mở cửa phục vụ tại các phòng của Thư viện
19 tháng 3, 2014 bởi
Giờ mở cửa phục vụ tại các phòng của Thư viện
Trần Hữu Trung


Thư viện Đại học Dân lập Hải Phòng phục vụ bạn đọc:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7:
- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30
- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00
(Chiều thứ 2 thư viện nghỉ phục vụ từ 16h00 để làm nghiệp vụ)
- Vào các kỳ thi, Phòng đọc khu Khách sạn sinh viên mở cửa buổi tối từ: 18h30 đến 22h
- Các ngày lễ tết, Thư viện phục vụ theo thông báo của Nhà trường.
- Các buổi nghỉ đột xuất sẽ có Thông báo trên website và tại các Phòng phục vụ. Bạn đọc chú ý để nắm rõ lịch phục vụ.