Giáo trình quản trị marketing - Sách mới tại Trung tâm Thông tin - Thư viện
18 tháng 11, 2013 bởi
Giáo trình quản trị marketing - Sách mới tại Trung tâm Thông tin - Thư viện
Trần Hữu Trung
Thực tiễn cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến việc nghiên cứu các kiến thức và kỹ năng quản trị marketing hiện đại trong kinh doanh. Để thành công trên thị trường, đòi hỏi các nhà quản trị phải có kiến thức, kỹ năng để phát triển được các chiến lược, kế hoạch và biện pháp marketing hiệu quả. Để phục vụ nhu cầu học và nghiên cứu về quản trị marketing, Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã biên soạn cuốn Giáo trình Quản trị marketing do PGS. TS. Trương Đình Chiến chủ biên, nhằm mục đích cung cấp cho người học và các bạn đọc những kiến thức cô đọng, súc tích và đầy đủ về hoạt động quản trị marketing trong các doanh nghiệp. Nội dung của giáo trình được viết dưới góc độ của nhà quản trị marketing - những người có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động marketing của doanh nghiệp/ tổ chức. Xuyên suốt toàn bộ nội dung của giáo trình là quan điểm tập trung vào định hướng hoạt động quản trị, nội dung các công việc của nhà quản trị marketing và quy trình các bước thực hiện hoạt động marketing. Trong giáo trình này, các vấn đề lý thuyết quản trị marketing mang tính khái quát cao, dễ hiểu và có liên hệ với thực tiễn Việt Nam. Nội dung giáo trình cũng đã cập nhật những kiến thức mới nhất về quản trị marketing từ các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh.
Cấu trúc giáo trình gồm 16 chương đi theo các hoạt động có tính logic chặt chẽ của quá trình quản tri marketing:
- Chương 1: Bản chất của quản trị marketing.
- Chương 2: Phát triển kế hoạch và chiến lượng marketing.
- Chương 3: Quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing.
- Chương 4: Phân tích môi trường và nguồn lực marketing của doanh nghiệp.
- Chương 5: Phân tích hành vi của khách hàng.
- Chương 6: Phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt.
- Chương 7: Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.
- Chương 8: Lựa chọn chiến lược marketing: khác biệt hóa, định vị, theo vị thế của doanh nghiệp và chuỗi giá trị.
- Chương 9: Chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm.
- Chương 10: Quản trị sản phẩm và thương hiệu.
- Chương 11: Quản trị giá.
- Chương 12: Quản trị kênh phân phối.
- Chương 13: Quản trị truyền thông marketing tích hợp.
- Chương 14: Quản trị marketing trực tiếp và trực tuyến.
- Chương 15: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing.
- Chương 16: Đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh hoạt động marketing.
Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tìm đọc cuốn sách tại Phòng đọc mở tầng 5 - Nhà G - Trung tâm Thông tin - Thư viện. Mã số sách: 658.8
Trung tâm Thông tin - Thư viện