Giáo trình Quản trị chiến lược - Sách mới tại Trung tâm Thông tin - Thư viện
18 tháng 11, 2013 bởi
Giáo trình Quản trị chiến lược - Sách mới tại Trung tâm Thông tin - Thư viện
Trần Hữu Trung
 

Nhằm phục vụ cho các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh và cho sinh viên có những tài liệu cập nhật và những kiến thức bổ ích của môn quản trị chiến lược, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp - Trường đại học Kinh tế quốc dân đã biên soạn cuốn Giáo trình quản trị chiến lược do PGS. TS. Ngô Kim Thanh chủ biên. Cuốn sách gồm 686 trang với những nội dung chính sau đây:
- Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược.
- Chương 2: Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược.
- Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài: xác định cơ hội và nguy cơ.
- Chương 4: Phân tích môi trường bền trong doanh nghiệp.
- Chương 5: Năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Chương 6: Chiến lược cấp doanh nghiệp.
- Chương 7: Chiến lược cạnh tranh.
- Chương 8: Chiến lược chức năng.
- Chương 9: Mô hình xây dựng và phân tích chiến lược.
- Chương 10: Lựa chọn chiến lược.
- Chương 11: Tổ chức thực hiện chiến lược
- Chương 12: Chiến lược và cơ cấu tổ chức
- Chương 13: Hệ thống kiểm soát chiến lược
- Chương 14: Đánh giá chiến lược
- Chương 15: Điều chỉnh chiến lược
- Chương 16: Chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp
- Chương 17: Vận dụng quản trị chiến lược trong phân tích tình huống kinh doanh.

Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tìm đọc cuốn sách tại Phòng đọc mở tầng 5 - Nhà G - Trung tâm Thông tin - Thư viện. Mã số sách: 658.4
 
Trung tâm Thông tin - Thư viện