Giáo trình Địa lý du lịch Việt Nam - Sách mới tại Trung tâm Thông tin Thư viện
9 tháng 5, 2014 bởi
Giáo trình Địa lý du lịch Việt Nam - Sách mới tại Trung tâm Thông tin Thư viện
Trần Hữu Trung


Ở nước ta, đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Địa lý du lịch trở thành một trong những môn cơ sở thường được các trường đại học đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên.
Để đáp ứng nhu cầu to lớn về đào tạo, năm 1996, cuốn “Địa lý du lịch” được biên soạn và được sủ dụng như một giáo trình. Vì thực tế đã có nhiều thay đổi, nên năm 2013, cuốn “Địa lý du lịch Việt Nam” do Nguyễn Minh Tuệ chủ biên đã cập nhật hệ thống kiến thức tính đến thời điểm hiện tại dưới góc độ Địa lý học.
Cuốn sách dày 359 trang, với nội dung gồm 2 phần với 7 chương, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm giúp bạn đọc có điều kiện hiểu rõ hơn về những nội dung liên quan đến Địa lý du lịch của nước ta.
- Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu
- Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch.
- Chương 3: Lịch sử phát triển và tổ chức lãnh thổ du lịch.
- Chương 4: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch Việt Nam.
- Chương 5: Vùng du lịch Bắc Bộ.
- Chương 6: Vùng du lịch Bắc Trung Bộ.
- Chương 7: Vùng du lịch Nam Trung Bộ.
Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên cuốn sách này tại Phòng Mượn và Phòng Đọc mở - Trung tâm Thông tin Thư viện. Chỉ số phân loại: 915.97

Trung tâm Thông tin - Thư viện