ĐH Dân lập Hải Phòng tham gia Mạng lưới Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
22 tháng 10, 2015 bởi
ĐH Dân lập Hải Phòng tham gia Mạng lưới Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
Trần Hữu Trung


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng đã tổ chức, xây dựng Mạng lưới Thông tin Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Mạng lưới có cơ quan chỉ đạo điều hành là Sở KH&CN, có đầu mối tổ chức thực hiện là Trung tâm Thông tin KH&CN Thành phố Hải Phòng.

Đại diện các thành viên tham gia mạng lưới ký thỏa thuận tham gia Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng

Đại diện các thành viên tham gia mạng lưới ký thỏa thuận tham gia Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

Mạng lưới Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng là một tổ chức tập hợp các cơ quan/đơn vị thực hiện chức năng thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin KH&CN phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa các thành viên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Tham gia mạng lưới thông tin KH&CN, các thành viên có cơ hội hợp tác, liên kết, trao đổi, chia sẻ thông tin KH&CN; xây dựng, cập nhật và khai thác các CSDL thông tin KH&CN dùng chung trong hệ thống; phát triển các hoạt động dịch vụ thông tin KH&CN; có cơ hội được đào tạo, tập huấn về lĩnh vực thông tin KH&CN, …

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là một trong 10 thành viên đầu tiên của mạng lưới. Các thành viên bao gồm:

1. Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

2. Trung tâm KH&CN thành phố Hải Phòng

3. Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

4. Trung tâm Thông tin Tư liệu - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

5. Thư viện - Trường ĐH Hải Phòng

6. Phòng Quản lý KH Hợp tác Quốc tế và Đào tạo - Viện Nghiên cứu hải sản

7. Phòng Quản lý Khoa học - Viện Y học biển

8. Phòng Quản lý Tổng hợp - Viện Tài nguyên và Môi trường biển

9. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng

10. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn.

Lễ ra mắt mạng lưới Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng diễn ra vào ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Sở KHCN thành phố Hải Phòng. Tham dự buổi lễ có ông Lê Xuân Định - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, bà Lê Thị Tố Uyên - Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng, ông Đinh Văn Huy - Phó viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển cùng các thành viên của mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng. 

Ra mắt Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng

Ra mắt Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

Trong khuôn khổ buổi Lễ, 10 tổ chức thành viên Mạng lưới đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Mạng lưới và Kế hoạch hoạt động của Mạng lưới giai đoạn 2015 - 2020 dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Sở KH&CN cùng một số Viện, trường trên địa bàn thành phố.

Sự ra đời của Mạng lưới sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới KH&CN trên địa bàn thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vũ Trọng Chiến