ĐH Dân lập Hải Phòng đứng thứ 14 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Webometrics
23 tháng 9, 2014 bởi
ĐH Dân lập Hải Phòng đứng thứ 14 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Webometrics
Trần Hữu Trung


Bảng xếp hạng này do tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) thực hiện và công bố trên Webometrics. Cách thức xếp hạng của CSIC dựa trên các thông tin có được từ website do các trường đại học, cao đẳng công bố về số lượng sinh viên, giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ học tập, chương trình đào tạo, số lượng các công bố quốc tế được đăng tải hoặc trích dẫn, tầm ảnh hưởng của các công bố khoa học được đăng tải hoặc trích dẫn, và hoạt động hợp tác quốc tế. Như vậy, hiện nay Webometrics không phải là bảng xếp hạng đánh giá thông thường về website của các trường đại học nữa, mà đang tiếp cận đến các chỉ báo toàn diện hơn ở mức độ hoạt động toàn cầu của đại học (university global performance).
Bảng xếp hạng công bố khoảng 22.000 trường đại học, cao đẳng trên thế giới. Châu Á có khoảng 7.500 trường đại học, cao đẳng. Đông Nam Á có khoảng 1.200 trường.
Cũng theo bảng xếp hạng, dẫn đầu thế giới là 3 trường đại học của Mỹ: Đại học Harvard, Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT) và Đại học Stanford. Top 3 trường đại học hàng đầu Việt Nam được xếp hạng là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Cần Thơ và Đại học Sư phạm Hà Nội. Tại Hải Phòng, ĐH Hàng hải Việt Nam xếp hạng 18, ĐH Hải Phòng xếp thứ 79, Đại học Y Dược Hải Phòng xếp thứ 105.
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng so với lần công bố xếp hạng gần đây nhất vào tháng 1/2014, đã có bước nhảy khá xa, từ vị trí 24 lên 14 trong số 128 trường tại Việt Nam, đứng thứ 4131 trong số 22.000 trường đại học, cao đẳng trên thế giới được xếp hạng. Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong các hoạt động giáo dục - đào tạo, nhằm đưa trường phát triển và hội nhập với nền giáo dục của khu vực và trên thế giới.

Nguyễn Thị Thơm