Cơ hội truy cập, khai thác tài nguyên số nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
9 tháng 5, 2014 bởi
Cơ hội truy cập, khai thác tài nguyên số nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
Trần Hữu Trung


Nội dung tài nguyên truy cập mở:

· Kết quả nghiên cứu: 1.200 bài

· Kỷ yếu hội nghị hội thảo của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên: 5.000 bài

· Tóm tắt luận án, luận văn: 15.000 bài

· 12 chuyên san của Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1995 đến nay

· Và nhiều loại hình tài liệu quý hiếm khác.

Địa chỉ truy cập:

http://lic.vnu.edu.vn hoặc http://dlib.vnu.edu.vn


Đây là một nguồn tài nguyên số nội sinh lớn và có giá trị khoa học cao của một đơn vị thành viên Liên hiệp chia sẻ đến các đơn vị thành viên. Trân trọng giới thiệu với cán bộ, giảng viên, học viên cao học, sinh viên truy cập và khai thác hiệu quả cho công việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ qua địa chỉ e-mail : ktngoc@hpu.edu.vn. 


Trung tâm Thông tin - Thư viện