Bộ GD-ĐT công bố danh sách các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá
9 tháng 10, 2014 bởi
Bộ GD-ĐT công bố danh sách các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá
Trần Hữu Trung


Ngày 9/10/2014, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo danh sách 493 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo 10 tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục, và đã báo cáo về Bộ (danh sách cập nhật đến ngày 30/9/2014).

Trong số 493 trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá có 188 trường đại học, học viện; 197 trường cao đẳng và 108 trường trung cấp chuyên nghiệp. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là 1 trong 40 trường đã hoàn thành đánh giá trong đợt đầu và đã được đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn 53 tiêu chí vào năm 2006.
Nội dung chi tiết đề nghị xem tại: Danh_sach_cac_truong_hoan_thanh_tu_danh_gia

Ban Website