Bài trích trong Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 20 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 20 năm 2013
Trần Hữu Trung

1. Tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo NQ 02/NQ-CP của Chính phủ và một số kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam//  Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 16 - 20.
Vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tiến hành khảo sát nắm tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ (Nghị quyết 02), Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 11) và Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ xây dựng (Thông tư 07) tại 5 Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) - hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - được giao nhiệm vụ cho vay. Qua nắm bắt thực tế, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có một số kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.
Từ khóa: Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Chính phủ, nhà ở, NQ 02/NQ-CP.

2. Diễn biến tiền tệ quý III: ổn định và phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô/ Trang Hoa// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 21 - 23
Cùng với những diễn biến thuận lợi của lãi suất và thị trường tiền tệ, chính sách tín dụng cũng đang có những chuyển biến tích cực, hướng tới mục tiêu điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Một điểm đặc biệt có thể nhận thấy trong quý III, tín dụng tiếp tục phục hồi, hỗ trợ cho đà tăng trưởng kinh tế. Nếu trong quý đầu tiên của năm 2013, tăng trưởng tín dụng đạt tốc độ rất thấp (thậm chí tháng 1 tăng trưởng tín dụng còn -1,23% so với tháng trước) thì kể từ quý II tín dụng đã có những tín hiệu hồi phục tích cực với tốc độ tăng trưởng thường xuyên đạt trên 1,5% so với tháng trước. Mặc dù trong những ngày đầu tháng 9, tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu giảm nhưng tính đến 20/9/2013, tăng trưởng tín dụng đạt 6,05% so với tháng 12/2013 (cao hơn nhiều mức tăng trưởng tín dụng 2,52% 9 tháng đầu năm 2012). Bên cạnh đó, mức tăng trưởng tín dụng hiện tại được đánh giá là phù hợp để đạt được những mục tiêu vĩ mô đề ra năm 2013 (năm 2011 tín dụng tăng 14,4% trong khi tăng trưởng kinh tế đạt 6,24%, năm 2012 tăng trưởng tín dụng 8,85%, tăng trưởng kinh tế đạt 5,03%)
Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, Việt Nam, thị trường tiền tệ.

3. Hướng dòng vốn tín dụng ngân hàng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn/ Lan Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 24 - 25.
Với hệ thống chính sách đồng bộ và nhất quán nêu trên, kết quả đầu tư cho vay của lĩnh vực này đã có những bước tiến vượt bậc, cụ thể: Nếu như trước khi triển khai Nghị định 41, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn mới chỉ đạt gần 300.000 tỷ đồng thì đến hết quý II/2013, con số này đã tăng gấp gần 2,2 lần và đạt 621.584 tỷ đồng. Trong 5 năm trở lại đây kể từ khi có Nghị quyết 26 về tam nông, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn liên tục tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân đạt khoảng 18%; riêng trong 3 năm từ 2010 - 2012, tăng trưởng tín dụng bình quân đạt gần 25%, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã từng bước tập trung và đi sâu vào những khu vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như nông, lâm, thủy sản với tỷ trọng ngày càng tăng, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước.
Từ khóa: Ngân hàng, tín dụng, nông nghiệp, nông thôn.

4. Những chuyển biến quan trọng trong công tác xử lý nợ xấu/ Nguyễn Minh Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 25 - 26.
Trong thời gian qua, công tác xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đã mang lại những kết quả thiết thực. Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tính đến cuối tháng 7/2013, tổng nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng là 138,98 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,58% tổng dư nợ. Kết quả trên chủ yếu bắt nguồn từ chủ trương và sự chỉ đạo quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước, tập trung vào 5 nhóm giải pháp đồng bộ xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, gồm: nhóm giải pháp đối với tổ chức tín dụng, nhóm giải pháp đối với khách hàng của tổ chức tín dụng, nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, nhóm giải pháp về thanh tra, giám sát và giải pháp thành lập Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Từ khóa: Ngân hàng, nợ xấu.

5. Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại/ Nguyễn Ngọc Thao// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 27 - 30
Để thẩm định tài chính dự án có chất lượng thì tất cả các khâu từ xây dựng qui trình thẩm định, tổ chức quản lý, thu thập thông tin, thực hiện các nội dung thẩm định, theo dõi kết quả thẩm định và tổng kết bài học kinh nghiệm đều phải được tiến hành một cách nghiêm túc và khoa học.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tài chính, hoạt động cho vay.

6. Những thành công bước đầu trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng/ Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 30 - 31
Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Quá trình tái cơ cấu được NHNN thực hiện từ năm 2011 cho đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực giúp cho hệ thống các TCTD hoạt động an toàn, lành mạnh và hiệu quả.
Từ khóa: Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước.

7. Hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư khi vay để kinh doanh chứng khoán/ Nguyễn Thanh Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 32 - 33
Hoạt động cho vay kinh doanh chứng khoán mang lại cho các chủ thể tham gia nhiều lợi ích không nhỏ song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tiễn cho thấy, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã dành khoản vốn khá lớn để cho vay kinh doanh chứng khoán. Sự biến động đi xuống của giá chứng khoán làm nhiều khách hàng không có khả năng trả nợ cho các khoản vay đã gây ra sự mất an toàn cho ngân hàng và toàn hệ thống. 
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay, chứng khoán

8. Thị trường tài chính chờ nguồn vốn mới từ Quỹ hưu trí bổ sung/ Nguyễn Kim Chung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 34 - 35
Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) Phạm Minh Huân, Bộ này đang khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung, để theo kế hoạch cuối năm nay trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nếu được phép, sẽ triển khai từ tháng 1/2014. Điều này sẽ lần đầu tiên mở đường cho hình thành Quỹ hưu trí bổ sung tại Việt Nam. Nguồn tiền từ Quỹ này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu phát triển mạnh mẽ hơn, qua đó gia tăng nguồn vốn dài hạn tài trợ cho doanh nghiệp (DN) cũng như nền kinh tế, giảm sức ép cung cấp tín dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại.
Từ khóa: Qũy hưu trí bổ sung, thị trường tài chính, vốn.

9. Diễn biến kinh tế toàn cầu quý III/2013 và những vấn đề cảnh báo/ Ngọc Chung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 36 - 39.
Diễn biến kinh tế toàn cầu trong quý 3/2013 mặc dù đã có nhiều khởi sắc, song diễn ra chưa đồng đều giữa các nước. Trong đó, các hoạt động kinh tế có vẻ ổn định hơn ở các nền kinh tế phát triển, nhưng các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi đang phải đối mặt với khá nhiều áp lực trong tăng trưởng. Bên cạnh đó, tăng trưởng thương mại vẫn chưa thực sự bền vững và áp lực lạm phát còn tương đối thấp cũng là những điểm đáng lưu ý trong diễn biến của kinh tế toàn cầu.
Từ khóa: Kinh tế, thế giới, quý 3, 2013.

10. Những thách thức đối mặt “Tứ đại ngân hàng” Trung Quốc/ Hải Yến// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20 .- 10/2013 .- Tr. 40 - 42
“Các ngân hàng của Trung Quốc chưa phải là các ngân hàng theo đúng nghĩa”- đây là phát biểu của ông Andrew Rothman, một chuyên gia môi giới của tập đoàn đầu tư và môi giới độc lập hàng đầu châu á - CLSA. Các tổ chức tài chính lớn nhất của Trung Quốc đều thuộc quyền nắm giữ chặt chẽ của nhà nước, do vậy, trên thực tế, họ là những cánh tay nối dài của ngân sách. Được bảo vệ bởi các quy định ngăn chặn việc phải cạnh tranh, vào những thời điểm thuận lợi, các định chế tài chính này đem lại lợi nhuận khổng lồ: lợi nhuận ngân hàng Trung Quốc tính trên GDP của nước này năm ngoái đạt 3%, trong khi tỷ lệ cao nhất mà các ngân hàng Mỹ từng đạt được chỉ khoảng 1% GDP (năm 2006). 
Từ khóa: Ngân hàng, Trung Quốc.

 Trung tâm Thông tin - Thư viện