Bài trích trong Tạp chí Quản lý giáo dục số 49 và 50 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Quản lý giáo dục số 49 và 50 năm 2013
Trần Hữu Trung


Kính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
 
1. Mục tiêu và định hướng cải cách chương trình đào tạo kỹ thuật ở các trường đại học kỹ thuật/ Nguyễn Khắc Bình// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 1 - 4
Một trong những mục tiêu hàng đầu của giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội cho mỗi quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những đong góp to lớn của các trường đại học trong việc đào tạo kỹ thuật cho nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, nó đã bộc lộ những nhược điểm là đội ngũ kỹ sư mới tốt nghiệp không thể làm việc ngay được do thiếu những kỹ năng cần thiết để làm việc, hoạt động. Vì vậy, bài báo này phân tích những mục tiêu của cải cách chương trình đào tạo kỹ thuật trong các trường đại học hiện nay; nguồn nhân lực thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời đại ngày nay.
Từ khóa: Mục tiêu, định hướng, cải cách chương trình, đào tạo kỹ thuật, đại học kỹ thuật.

2. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, đại học/ Trần Thị Phương Nam// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 5 - 9
Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học đã được quan tâm trong giai đoạn vừa qua. Số lượng các trường cao đẳng, đại học tăng lên nhanh chóng nhưng các trường công lập vẫn đóng vai trò then chốt trong đào tạo nhân lực. Quy mô sinh viên tăng nhanh (cả bậc cao đẳng và đại học), số lượng giảng viên cũng tăng nhanh, tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên còn cao, tỷ lệ giảng viên đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng của đội ngũ nhân lực trình độ cao đẳng, đại học. Bài viết đề cập đến mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, quy mô đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng, mạng lưới trường đại học, cao đẳng, quy mô đào tạo đại học.

3. Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 so với năm 1997/ Nguyễn Thị Hảo// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr.10 - 12
Nghiên cứu mô hình giáo dục theo ISCED, đặc biệt là những điểm bổ sung và sửa đổi quan trọng của ISCED 2011 so với ISCED 1997 giúp chúng ta có một cái nhìn hoàn thiện hơn về hệ thống giáo dục thế giới. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể xem xét khả năng vận dụng vào hệ thống giáo dục Viêt Nam, phục vụ cho việc xây dựng Khung trình độ quốc gia.
Từ khóa: Phân loại quốc tế, mô hình giáo dục, UNESCO, ISCED.

4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường đào tạo nghề tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung/ Lê Thanh Sỹ// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 13 - 16
Cán bộ quản lý trường nghề đóng vai trò, vị trí quan trọng cho sự phát triển bền vững của các trường dạy nghề, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Vì vậy, công tác phát triển đội ngũ quản lý cho các trường dạy nghề là yêu cầu cần thiết hiện  nay nhưng phải đảm bảo các điều kiện về cơ cấu, số lượng... và yếu tố về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý của cán bộ.
Từ khóa: Đội ngũ cán bộ quản lý, trường đào tạo nghề, kinh tế trọng điểm, miền Trung.

5. Một số tiêu chí để nhận diện động cơ học tập của học sinh trung học phổ thông hiện nay/ Lê Thị Ngọc Thúy// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 17 - 21
Nghiên cứu động cơ học tập của học sinh là một trong những vấn đề đánh giá tâm lý không còn xa lạ gì đối với các nhà nghiên cứu giáo dục nhưng quan điểm mà chúng ta quan tâm hiện nay chính là cần phải thay đổi cách nhận diện về động cơ học tập trên cả phương diện nội dung thông tin đánh giá và các phương pháp kỹ thuật đánh giá để chúng ta có thể nhìn nhận động cơ học tập trên nhiều và cách tiếp cận cũng như phương pháp , kỹ thuật đảm bảo kết quả tin cậy hơn. Để nhận diện động cơ học tập của học sinh cần phải dựa trên một số tiêu chí về nhu cầu cơ bản của cá nhân, hứng thú học tập, năng lực học tập, thành tích học tập .. và đặc biệt là đánh giá được các mức độ tự quyết của cá nhân học sinh để xác định động cơ học tập của các em. Từ đó sẽ sử dụng các phiếu điều tra khảo sát và bộ Test đánh giá mức độ tự quyết để xác định động cơ nội tại (động cơ trong) của động cơ học tập một cách tổng thể và sâu sắc nhất.
Từ khóa: Tiêu chí, động cơ học tập, năng lực, học sinh, THPT.

6. Vai trò của giảng viên nữ đối với sinh viên sư phạm/ Cao Tuấn Anh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 22 - 24
Trong nhà trường sư phạm, vai trò của người giảng viên là vô cùng quan trọng, họ không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn cho sinh viên mà còn là một tấm gương sáng, là hình mẫu, là người thắp lên niềm đam mê nghề nghiệp cho mỗi sinh viên. Ngoài ra, giảng viên nữ trong các trường sư phạm còn có những thế mạnh riêng mang đặc điểm của giới, đặc điểm của thiên chức người phụ nữ" vì vậy họ có những ảnh hưởng nhất định tới việc hình thành các kỹ năng, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm.
Từ khóa: Giảng viên nữ, trường sư phạm, sinh viên, kỹ năng, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

7. Nghiên cứu thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên giảng dạy múa nước ngoài ở Việt Nam/ Vũ Dương Dũng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 25 - 28
Công tác quản lý đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trường. Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên giảng dạy Múa nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong công tác quản lý về nội dung này vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Thực trạng đòi hỏi phải có các giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên giảng dạy múa nước ngoài dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn khách quan.
Từ khóa: Quản lý đội ngũ giáo viên, dạy múa nước ngoài.
8. Phương pháp dự báo giáo dục vận dụng trong quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THPT công lập tỉnh Phú Thọ đến năm 2020/ Nguyễn Thị Ngọc Hoa// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 29 - 33
Trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới, nền giáo dục phải có những chuyển biến mạnh mẽ, phải tìm kiếm con đường đi hiệu quả để giáo dục thực sự trở thành  quốc sách hàng đầu, làm tiền đề phát triển KT-XH. Trên lộ trình đi lên đòi hỏi phải có dự báo khoa học và hoạch định chiến lược ở tất cả mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực. Dự báo số lượng học sinh trường THPT công lập giúp cho các nhà quản lý giáo dục có tầm nhìn chiến lược xây dựng đội ngũ Hiệu trưởng trường THPT công lập tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: Dự báo giáo dục, quy hoạch phát triển đội ngũ, hiệu trưởng, THPT, Phú Thọ.

9. Xây dựng "Tổ chức biết học hỏi" tại Trường mầm non thực hành Hoa hồng"/ Đoàn Thị Thu Thủy// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 34 - 37
"Tổ chức biết học hỏi" được hiểu là nơi mà các cá nhân đều làm chủ được việc học của mình và có cơ hội để học tập, các kiến thức được chia sẻ, hoạt động của mổi giáo viên hay học sinh đều được kết nối và thống nhất với các hoạt động của nhà trường; các ý tưởng được khuyến khích và sự sáng tạo được nuôi dưỡng. Bài viết  đề cập về thực trạng và biện pháp xây dựng "Tổ chức biết học hỏi" tại Trường Mầm non Thực hành Hoa hồng - Vĩnh Hồ - Đống Đa - Hà Nội.
Từ khóa: Tổ chức biết học hỏi, Trường mầm non thực hành, " dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm".

10. Dạy tự học trong quá trình dạy học/ Trần Thị Hải Lý// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 38 - 40
Dạy học là quá trình gồm 2 hoạt động thống nhất biện chứng với nhau: hoạt động dạy của giảng viên (trong đó có hoạt động dạy tự học) và hoạt động học của sinh viên. Dưới sự tổ chức, điều khiển của giảng viên, sinh viên tự tổ chức hoạt động nhận thức của mình nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học. Bài viết đề cập các hình thức tự học đối với các mục tiêu, nội dung, các phương pháp dạy tự học và các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả tự học tương ứng.
Từ khóa: Tự học, dạy tự học, quá trình dạy học.

11. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học các trường THPT công lập thành phố Hà Nội/ Chử Xuân Dũng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 41 - 45
Quản lý hoạt động dạy học là nhiệm vụ trọng tâm đối với nghiệp vụ quản lý của Hiệu trưởng bởi đó là con đường chủ đạo nhằm đạt mục tiêu giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh của các nhà trường phổ thông. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy hầu hết các Hiệu trưởng đã nhận thức được tầm quan trọng của quản lý hoạt động dạy học và bước đầu thực hiện được những nhiệm vụ chính của công tác này. Tuy nhiên, công tác quản lý của Hiệu trưởng còn mang tính kinh nghiệm và mang nặng tính chất quản lý hành chính sự vụ, đòi hỏi phải đặt trọng tâm vào công tác bồi dưỡng các kỹ năng quản lý hoạt động dạy học một cách bài bản và có cơ sở khoa học.
Từ khóa: Quản lý hoạt động dạy học, trường THPT công lập thành phố Hà Nội, hiệu trưởng.

12. Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng Anh THPT ở tỉnh Đăk Lăk/ Đỗ Tường Hiệp// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 46 - 48
Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên  tiếng Anh THPT ở tỉnh Đăk Lăk trước yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ, là nội dung quan trọng, thiết thực. Qua đó, phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm phát triển đội ngũ giảng viên tiếng Anh đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng đáp ứng yêu cầu dạy và học ngoại ngữ trong tình hình mới.
Từ khóa: Đội ngũ giáo viên, đề án ngoại ngữ, tiếng Anh, THPT, Đăk Lăk.

13. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Ngô Thị Phương Thảo// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 49 - 53
Từ việc nghiên cứu lí luận và khảo sát thực tiễn quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THCS quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn có tính cần thiết và khả thi trong thực hiện hoạt động quản lý giáo dục.
Từ khóa: Quản lý giáo dục, tổ chuyên môn, THCS, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

14. Thực trạng quản lý dạy học ở trường THPT Sơn Tây, Hà Nội/ Phạm Thị Huyền// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 54 - 58
Bài viết công bố kết quả nghiên cứu về thực trạng quản lý dạy học, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học, các thuận lợi và khó khăn trong quản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Sơn Tây - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu là một phần cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Sơn Tây nhằm nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng các tiêu chuẩn đối với trường THPT có nhiều lớp chuyên.
Từ khóa: Quản lý hoạt động dạy học, trường THPT Sơn Tây.

15. Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng các trường THCS huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái/ Vũ Minh Huê// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 49 .- 6/2013 .- Tr. 59 - 64
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) nói chung và hiệu trưởng nhà trường nói riêng là khâu quyết định trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là một trong những huyện có nhiều khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái, mặc dù vậy công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS đã được quan tâm. Số hiệu trưởng đạt chuẩn và trên chuẩn khá cao, nhưng so với yêu cầu phát triển đội ngũ CBQL và thực tiễn năng lực thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mới. Chính vì vậy cần có các biện pháp hữu hiệu để phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS ở Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Từ khóa: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, Văn Yên, Yên Bái.1. Minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục và sự kế tục vào công cuộc đổi mới giáo dục/ Đặng Quốc Bảo// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 1 - 7
Minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục là một di sản vô giá của dân tộc, chỉ đạo cho công cuộc phát triển giáo dục đất nước trên con đường giải phóng dân tộc và ngày nay trong thời kỳ đi vào hội nhập của một thế giới đa cực, nó tiếp tục làm kim chỉ nam để giáo dục không lạc hậu, lạc điệu với thời đại. Bài viết đề cập đến các tư tưởng giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đồng thời cũng đưa ra những suy nghĩ, luận bàn về công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Minh triết Hồ Chí Minh, tư tưởng giáo dục, đổi mới giáo dục.

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm/ Bùi Thị Tuyết Mai// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 8 - 10
Trong bối cảnh hiện nay, việc giáo viên, sinh viên sư phạm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Nếu vận dụng được tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục trong các nhà trường sư phạm sẽ tạo ra được những hiệu quả thiết thực cho việc tuyên truyền, nâng cao đạo đức cách mạng, từ đó mọi người sẽ càng thêm tôn kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôi thúc mọi người sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Người.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, sinh viên sư phạm.

3. Các phương pháp đánh giá chương trình học/ Nguyễn Hồng Hải// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 11 - 17
Trong lĩnh vực công, hình thức đánh giá chương trình (Program Evaluation) khá phổ biến trong những năm 90 của thập kỷ 20. Đến nay đã có rất nhiều phương pháp đánh giá chương trình được các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển. Bài viết này nhằm tổng hợp các phương pháp tiêu biểu để từ đó có thể so sánh và đối chiếu; mỗi phương pháp được tóm tắt sơ lược, đưa ra các đặc điểm chính và điểm mạnh, điểm yếu của chúng và đề cập đến 4 nội dung chính: định nghĩa về đánh giá; sự khác nhau giữa đánh giá với nghiên cứu, phân tích chính sách, kiểm chứng; tổng quan về các phương pháp đánh giá; kết luận, kiến nghị về việc áp dụng.
Từ khóa: Đánh giá chương trình, phương pháp đánh giá chương trình.

4. Biểu hiện hành vi giao tiếp có văn hóa của học sinh trung học cơ sở/ Trịnh Thanh Trà// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 21 - 24
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chuẩn mực trong học đường hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của ngành giáo dục nói chung và mỗi nhà trường nói riêng. So với các bậc học khác, học sinh trung học cơ sở (THCS) có nhiều biến động, thay đổi nhất về tâm sinh lí, nên bên cạnh việc cung cấp kiến thức, việc giáo dục, rèn luyện thói quen giao tiếp, ứng xử có văn hóa cho các em là đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở nghiên cứu tâm lí học hành vi và đặc thù lứa tuổi, tác giả bài báo bước đầu đưa ra một hệ thống tiêu chí nhằm xây dựng và đánh giá hành vi giao tiếp có văn hóa của học sinh THCS từ nhận thức, thái độ, lời nói đến hành động của các em.
Từ khóa: Văn hóa giao tiếp, hành vi giao tiếp, học sinh, THCS.

5. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên giảng dạy múa nước ngoài ở Việt Nam/ Vũ Dương Dũng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 25 - 27
Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên là một nội dung quan trọng trong quản lý nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ giáo viên giảng dạy múa nước ngoài của Việt Nam cũng từng bước hình thành và lớn mạnh. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên Múa nước ngoài của Việt Nam đến nay chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội hiện đại. Để khắc phục tình trạng đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp về xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên giảng dạy Múa nước ngoài ở Việt Nam.
Từ khóa: Đội ngũ giáo viên, dạy múa nước ngoài.

6. Hoạt động đoàn, hội trong các trường đại học/ Đỗ Thị Thu Hằng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 28 - 30
Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về hoạt động Đoàn, Hội của sinh viên đại học như: Khái niệm hoạt động Đoàn, Hội, vai trò của hoạt động Đoàn, Hội trong trường đại học. Bài viết cũng nêu thực trạng một số hoạt động Đoàn, Hội của sinh viên, hoạt động của Hội sinh viên các trường đại học ở một số nước trên thế giới và đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội ở trường ĐH Việt Nam.
Từ khóa: Đoàn, Hội sinh viên, đại học.

7. Lợi thế của giáo dục đại học - Vượt qua khủng hoảng kinh tế/ Anthony P. Carnevale, Tamara Jayasundera, Ban Cheah// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 31 - 33
Sự suy giảm kinh tế toàn cầu bắt đầu từ tháng 12 năm 2007, đươc gọi là cuộc đại suy thoái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ. Sự gia tăng việc làm trong suốt một thập kỉ đã bị mất, khiến tỉ lệ việc làm của tháng 1 năm 2010 xuống bằng mức của tháng 8 năm 1999. Chi phí học đại học ngày càng cao và tỉ lệ thất nghiệp gia tăng trong số những sinh viên tốt nghiệp đã đặt ra một câu hỏi lớn cho nhiều người Mỹ "Giáo dục đại học có đáng với chi phí đó không?". Một cuộc nghiên cứu gần đây được công bố bởi hãng tin AP cho thấy rằng một trong hai sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây bị thất nghiệp hoặc thiếu việc làm. Điều này cho thấy có thể giáo dục đại học không "đáng đồng tiền bát gạo"? Tuy nhiên, kết quả của công trình nghiên cứu này khẳng định một điều rằng giáo dục đại học hoàn toàn xứng đáng với những gì mà người Mỹ phải chi trả cho nó.
Từ khóa: Giáo dục đại học, khủng hoảng kinh tế, đại suy thoái, việc làm, Mỹ.

8. Nâng cao chất lượng dạy học môn lập trình trực quan theo hướng kết hợp console application và Windows form application bằng ngôn ngữ C#/ Vũ Lê Quỳnh Giang// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 34 - 39
Ngôn ngữ C# là một trong các môn học chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Việc nâng cao chất lượng đào tạo môn Lập trình trực quan bằng ngôn ngữ C# cho sinh viên là việc làm cần thiết. Trong bài viết, tác giả đề cập đến việc dạy học Lập trình trực quan bằng ngôn ngữ C#  theo hướng kết hợp giữa console application và Windows form application nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Học viện quản lý giáo dục.
Từ khóa: C#, console application, Windows form application.

9. Suy nghĩ về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015/ Vũ Văn Dụ// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 40 - 42
Xác định quan điểm mới về làm sách giáo khoa (SGK) phổ thông (PT) là SGK phải góp phần đổi mới phương pháp giáo dục. Đây là yêu cầu hàng đầu của làm SGK nhằm mục tiêu học sinh chuyển từ cách học thụ động sang học chủ động. Bài viết đề cập đến những suy nghĩ của tác giả về đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông sẽ được tiến hành năm 2015.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông, SGK, học sinh, mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục.

10. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nữ các trường THPT tỉnh Đăk Nông/ Đỗ Thị Việt Hà// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 43 - 45
Nội dung bài báo phản ánh kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn phát triển đội ngũ CBQL nữ các trường THPT tỉnh Đăk Nông. Trên cơ sở đó, tác giả bài báo đã đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL nữ các trường THPT của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THPT, phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời đảm bảo chính sách bình đẳng giới trong giáo dục.
Từ khóa: Đội ngũ CBQL nữ, THPT, Đăk Nông.

11. Thực trạng quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm các trường THPT thành phố Hà Nội/ Chử Xuân Dũng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 46 - 50
Quản lí dạy thêm, học thêm đang là vấn đề cấp bách ngành giáo dục cần giải quyết. Hà Nội là địa phương có nhu cầu dạy thêm, học thêm cao lại càng đặt ra yêu cầu bức thiết phải giải quyết hiện trạng này. Thực trạng quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy hầu hết các hiệu trưởng đã quán triệt và bước đầu thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của quy định về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, quản lý dạy thêm, học thêm hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải được giải quyết thấu đáo. Thực trạng đòi hỏi cần phải có các giải pháp được xây dựng dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn phù hợp để hiệu trưởng các trường THPT tại Hà Nội thực hiện tốt các yêu cầu của công tác này đặt ra.
Từ khóa: Dạy thêm, học thêm, THPT, Hà Nội.

12. Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương/Trịnh Ngọc Tùng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 51 - 56
Đề án Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020 của Chính phủ có nêu "Tăng cường đầu tư, mua sắm các thiết bị dạy học đồng bộ và hiện đại phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), kiểm tra đánh giá của giáo viên và việc học tập, làm quen nghiên cứu khoa học của sinh viên; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông và internet; xây dựng hệ thống thông tin điện tử liên kết giữa các trường THPT chuyên với các trường đại học và các cơ sở giáo dục có uy tín nước ngoài". Để thực hiện được nhiệm vụ trên có nhiều giải pháp, một trong các giải pháp có tính chất quyết định là đổi mới PPDH. Bài viết đề cập đến thực trạng và hoạt động quản lý đổi mới PPDH ở trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.
Từ khóa: PPDH, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

13. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Yên Bái/ Luyện Hữu Chung// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 57 - 60
Trước yêu cầu phát triển giáo dục và những thay đổi nhanh của môi trường kinh tế xã hội, công tác quản lý của đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học tỉnh Yên Bái nói chung, trường THPT nói riêng bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. Đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) các trường THPT còn yếu kém về năng lực quản lý, mất cân đối về cơ cấu (độ tuổi, trình độ...), chất lượng quản lý chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này bắt nguồn từ các khâu tạo nguồn, quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đãi ngộ sử dụng,... đối với CBQL các trường THPT chưa được nghiên cứu và phát triển một cách có cơ sở và có tầm nhìn dài hạn. Chính vì vậy, việc xác định một số giải pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường THPT của Sở GD&ĐT Yên Bái là một việc rất quan trọng và cấp thiết.
Từ khóa: CBQL, THPT, Yên Bái.

14. Bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình/ Lê Thị Thanh Thủy// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 50 .- 7/2013 .- Tr. 61-64
Bài báo đề cập đến vấn đề bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Trên cơ sở khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bài báo đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: Chuẩn nghề nghiệp, giáo viên mầm non, Bố Trạch, Quảng Bình.

Trung tâm Thông tin - Thư viện