Bài trích trong Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 9 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 9 năm 2013
Trần Hữu Trung


Kính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
 
1. Vài nét về các phương pháp nghiên cứu quá trình xử lí ngôn ngữ của não bộ/ Lê Văn Thanh// Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 1 - 3
Kể từ những năm 1950, quá trình xử lý ngôn ngữ của nào bộ đã được nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực tâm lý học ngôn ngữ, những người tham gia thường được yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ ngôn ngữ, chẳng hạn như đọc to một từ nào đó. Việc thực hiện những nhiệm vụ như vậy thường được đánh giá thông qua thời gian phản ứng, tốc độ di chuyển của ánh mắt, tỉ lệ mắc lỗi v.v. Những thước đó này có thể đưa ra thông tin chính xác liên quan đến tốc độ xử lí về mặt nhận thức nhưng không đưa ra thông tin về các khu vực hoạt động tích cực của não bộ trong các quá trình. Trong hai thập kỉ qua, các kĩ thuật chụp ảnh hoạt động của não bộ đã được sử dụng rộng rãi trong các thí nghiệm tâm lí học ngôn ngữ để giúp hiểu rõ hơn về quá trình xử lí ngôn ngữ của não bộ.
Từ khóa: Ngôn ngữ, phương pháp nghiên cứu, não bộ.

2. Bước đầu khảo sát hình thái cấu trúc của các thành ngữ so sánh ngang bằng tiếng Anh (trong sự liên hệ với tiếng Việt)/ Hoàng Tuyết Minh// Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 12 - 18
Bài viết khảo sát những thành ngữ so sánh ngang bằng tiếng Anh có chứa các biểu thức hay các phương tiện biểu đạt so sánh ngang bằng. Cụ thể hơn, so sánh trong bài viết này dừng lại ở mức so sánh thông thường hay còn gọi là so sánh tỉ dụ. Tác giả chủ yếu tiến hành khảo sát các mô hình hình thái - cấu trúc của các thành tố tham gia trong các mô hình kết cấu của các thành ngữ so sánh ngang bằng đó. Tuy nhiên, trong quá trình mô tả hình thái - cấu trúc của các thành ngữ so sánh ngang bằng tiếng Anh, tác giả cố gắng tìm các thành ngữ so sánh ngang bằng tương đương hoặc những ý tương đương biểu đạt trong tiếng Việt để minh họa, từ đó sẽ giúp cho việc hiểu ý nghĩa của các thành ngữ dễ dàng hơn.
Từ khóa: Ngôn ngữ, tiếng Anh, so sánh ngang bằng.

3. Lỗi dịch phương tiện thay thế tiếng Anh sang tiếng Việt/ Hồ Ngọc Trung// Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 19 - 23
Bài viết đề cập đến một số kiểu lỗi mà người học hay mắc phải khi chuyển dịch các phương tiện thay thế trong văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt.
Từ khóa: Ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt, lỗi, dịch.

4. Nối nói khoa trương trong tiếng Anh/ Nguyễn Ngọc Kiên// Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 31 - 37
Khoa trương là một từ có xuất xứ từ tiếng Hi Lạp, được giải thích trong từ điển Oxford: "Lời nói cường điệu nhằm một tác động đặc biệt và không để được hiểu theo đúng nghĩa đen. Nghĩa là người nghe chỉ tin vào điều nói lên chứ không phải những điều được nói ra. Bài viết có liên hệ với khoa trương trong một số ngôn ngữ khác nhằm làm nổi bật những nét độc đáo của thủ pháp tu từ này.
Từ khóa: Biện pháp tu từ, nối nói khoa trương, tiếng Anh.

5. Một số đặc điểm ngôn ngữ của câu biểu ngôn trong quảng cáo sản phẩm viết bằng tiếng Anh/ Nguyễn Thị Thu Hường// Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 38 - 41
Khi xã hội càng phát triển, nhu cầu trao đổi hàng hòa giữa các quốc gia ngày càng lớn. Giao thương toàn cầu đã giúp thu hẹp dần khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam đã có nhiều cơ hội để giới thiệu sản phẩm của mình đến với thế giới và Việt Nam cũng đang trở thành một thị trường đầy tiềm năng hấp dẫn các nhà sản xuất nước ngoài. Bài báo nêu lên một số đặc điểm ngôn ngữ của các câu khẩu hiệu trong quảng cáo viết bằng tiếng Anh của các thương hiệu nước ngoài hiện đang khá phổ biến ở thị trường Việt Nam nhằm giúp người học tiếng Anh có được cái nhìn khái quát hơn, toàn diện hơn về hiện tượng ngôn ngữ này. Tác giả cũng hi vọng những phân tích được đưa ra sẽ phần nào giúp cho việc chuyển ngữ các câu khẩu hiệu này sang tiếng Việt hiệu quả và đầy đủ hơn.
Từ khóa: đặc điểm ngôn ngữ, biểu ngôn quảng cáo, tiếng Anh, thị trường Việt Nam, sản phẩm.

6. Vài nét về cách định nghĩa các màu cơ bản trong tiếng Việt, tiếng Anh và ý nghĩa biểu trưng của một số màu cơ bản/ Lê Thị Vy// Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 42 - 48
Con người cần ngôn ngữ để giao tiếp, trao đổi thông tin, trình bày những suy nghĩ, tư duy của mình. Với những nhu cầu thiết thực đó, ngôn ngữ đã nảy sinh và ngày càng trở nên phong phú. Mỗi ngôn ngữ đại diện cho một dân tộc và thể hiện trong mình những nét văn hóa của dân tộc đó. Các nền văn hóa khác nhau sẽ có những đặc điểm khác nhau vì mỗi dân tộc có những giá trị riêng, những phương thức tư duy và những phong tục tập quán riêng. Tất cả những đặc điểm này đều ảnh hưởng tới cấu trúc và cách thức sử dụng ngôn ngữ của từng dân tộc. Điều này cũng được thể hiện rõ nét trong trường từ vựng chỉ màu sắc của các dân tộc khi cảm nhận thế giới màu sắc với những điểm tương đồng và khác biệt.
Từ khóa: Màu sắc cơ bản, triếng Việt, tiếng Anh, ý nghĩa biểu trưng.

Trung tâm Thông tin - Thư viện