Bài trích trong Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 9 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 9 năm 2013
Trần Hữu TrungKính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

 


1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp thương mại phục vụ quản trị kinh doanh/ Nguyễn Văn Hậu// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 37 - 40
Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính phục vụ quản trị kinh doanh là nội dung quan trọng nhất trong công tác phân tích tài chính phục vụ quản trị kinh doanh, được sử dụng để phản ánh các mặt, các tính chất, các mối quan hệ cơ bản của quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp thương mại. Bài viết này đề cập hai vấn đề: Một là, hệ thống hóa về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp thương mại phục vụ quản trị kinh doanh; Hai là, nêu định hướng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp thương mại phục vụ quản trị kinh doanh.
Từ khóa: Quản trị kinh doanh, kế toán, doanh nghiệp, phân tích tài chính.

2. Hệ lụy sở hữu chéo trong các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay/ Ngô Thị Thu Hương// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 44 - 46
Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có từ khá lâu. Thời gian đầu chủ yếu do các ngân hàng quốc doanh góp vốn với tư cách cổ đông Nhà nước với mục đích giúp Nhà nước kiểm soát hoạt động của các ngân hàng cổ phần. Do đó, không phải mọi hình thức sở hữu chéo ở Việt Nam đều đáng lo ngại, mà trái lại, trong một chừng mực nhất định, cũng có tác động tích cực không thể phủ nhận. Những tác động tích cực của sở hữu chéo ở chỗ nó giúp các ngân hàng nhỏ mở rộng được quy mô, nâng cao năng lực về tài chính, công nghệ, nhân sự...
Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, sở hữu chéo.

3. Kế toán chi phí nhiên liệu theo mô hình kinh doanh khoán trong doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh/ Trương Thanh Hằng// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 47 - 50
Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ vận tải nói chung, vận tải hành khách đường bộ theo tuyến cố định nói riêng luôn diễn ra ở bên ngoài phạm vi doanh nghiệp vận tải. Để quản lý được hoạt động vận tải hữu hiệu, đồng thời gắn kết trách nhiệm về công việc, trách nhiệm vật chất của lái. phụ xe đối với doanh nghiệp, các doanh nghiệp vận tài hiện nay đang vận dụng nhiều phương thức giao khoán trong kinh doanh vận tải. Mỗi phương thức giao khoán mang đặc điểm riêng và ảnh hưởng nhất định tới công tác kế toán của doanh nghiệp, đặc biệt đối với công tác kế toán chi phí nhiên liệu, khoản mục chi phí luôn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm vận tải.
Từ khóa: Kế toán chi phí nhiên liệu, mô hình kinh doanh khoán, doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh.

4. Thực hiện chiến lược kinh doanh theo phương pháp bảng điểm cân bằng/ Hoàng Thị Thúy Nga// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 54 - 57
Bài viết đề cập đến phương pháp triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bằng phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) - một trong những phương pháp đã bắt đầu được các DN Việt Nam áp dụng rộng rãi trong vài năm qua, trong đó tập trung vào các yếu tố cấu thành BSC, lợi ích của việc áp dụng BSC trong triển khai chiến lược, các bước xây dựng BSC để đạt được các lợi ích cũng như các yếu tố cần thiết để đảm bảo áp dụng thành công phương pháp BSC trong các DN.
Từ khóa: Kinh tế, chiến lược kinh doanh, phương pháp bảng điểm cân bằng. 

5. Vấn đề nổi cộm trong công tác giám sát của Sở Giao dịch chứng khoán hiện nay/ Hoàng Văn Quỳnh// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 58 - 62
Căn cứ quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế giám sát giao dịch CK trên TTCK và quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc UBCKNN với SGDCK trong việc giám sát và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên TTCK ban hành kèm theo quyết định số 689/QĐ - UBCK ngày 31/8/2012 của Chủ tịch UBCKNN, SGDCK chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp đối với hoạt động của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán thành viên, công ty quản lý quỹ niêm yết, quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng và nhà đầu tư, nhưng trong phạm vi bài viết chỉ đề cập đến tình hình giám sát thành viên giao dịch và tổ chức niêm yết, đăng lý giao dịch của các SGDCK.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, sàn giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán, quản lý hoạt động.

6. Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của các doanh nghiệp chế biến chè tỉnh Thái Nguyên/ Trần Thị Nhung// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 9 .- 9/2013 .- Tr. 70 - 73
Ngành công nghiệp chế biến chè của Việt Nam là ngành có ý nghĩa xã hội đặc biệt to lớn, thu hút được một lực lượng lớn lao trong cả nước (khoảng hơn 6 triệu người ở 34 tỉnh trên cả nước), đặc biệt là nông dân nghèo ở các tỉnh miền núi. Thái Nguyên được biết đến như một tỉnh có truyền thống sản xuất chè lâu đời và lớn nhất cả nước. Hiện nay tỉnh Thái Nguyên có 59 làng nghề và 44 đơn vị, doanh nghiệp, HTX sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè, còn lại là sản xuất nhỏ theo quy mô nông hộ, trong đó có 21 DN, cơ sở đăng ký chế biến chè sạch. Thực trạng kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT) trong quá trình chế biến chè của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn. Thông qua kết quả điều tra, tác giả đã thấy được cụ thể thực trạng kế toán chi phí NVLTT tại các doanh nghiệp chế biến chè, để có những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện kế toán chi phí NVLTT cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến chè đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.
Từ khóa: Kế toán chi phí, nguyên vật liệu trực tiếp, doanh nghiệp chế biến chè, thái Nguyên.

Trung tâm Thông tin - Thư viện