Bài trích trong tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2013
19 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2013
Trần Hữu TrungKính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng


Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2013 gồm những nội dung chính sau:

1. Phân tích tác động của chính sách hỗ trợ tín dụng đến thị trường bất động sản
/ Nguyễn Ngọc Vinh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 2 - 5
Trước tình hình khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 2/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra dự thảo Thông tư quy định cho vay hỗ trợ mua nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người thu nhập thấp... với số tiền là 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ các ngân hàng thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở nhằm tháo gỡ bế tắc cho thị trường. Trong bài viết này, tác giả phân tích những mặt tích cực và những vướng mắc trong việc thực hiện gói tín dụng trên, gợi ý một số kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện tại của thị trường bất động sản.
Từ khóa: Thị trường bất động sản, tín dụng, hỗ trợ.

2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, thâm hụt ngân sách với lạm phát ở Việt Nam/ Nguyễn Thành Nam// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 6 - 11
Bài viết tổng hợp lại toàn bộ thực trạng tăng trưởng kinh tế, thâm hụt ngân sách của Việt Nam từ năm 1990 đến nay để đưa ra một góc nhìn toàn diện về tăng trưởng, thâm hụt ngân sách trong mối quan hệ với lạm phát cả trên phương diện lý thuyết cũng như thực tế. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm giảm thâm hụt ngân sách, kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
Từ khóa: Lạm phát, Việt Nam, ngân sách nhà nước.

3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cấp cao ngành ngân hàng
/ Lý Hoàng Ánh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 12 - 15
Tình hình nhân lực ngành Ngân hàng hiện nay hoàn toàn trái ngược với năm 2007, thời điểm có nhiều bài viết với tiêu đề tương tự như "nhân lực trẻ ngành Ngân hàng chưa tốt nghiệp đã có việc". Ngành ngân hàng hiện nay không chỉ được dự báo sẽ khủng hoảng thừa nhân sự như thông điệp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo khi tạm dừng mở ngành tài chính - ngân hàng, mà còn đang có biến động lớn về nhân lực ở cả NHTM lớn và NHTM nhỏ, cả với nhân sự cao cấp lẫn nhân viên ngân hàng cấp thấp. Bài viết này sẽ đánh giá thực trạng nhân lực và đào tạo nhân lực ngành tài chính - ngân hàng và đưa ra các giải pháp giải quyết các bất cập trong lĩnh vực trên.
Từ khóa: ngân hàng, nhân sự, nguồn nhân lực, phát triển.

4. Tăng cường vai trò của các tổ chức tài chính nhà nước trong tăng trưởng tín dụng nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu: Kinh nghiệm quốc tế và bài học với Việt Nam/ Nhật Trung, Nguyễn Hồng Nga// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 16 - 18
Bài viết trình bày một số bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách để tăng cường vai trò của các tổ chức tài chính nhà nước trong tăng trưởng tín dụng nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Từ khóa: Tín dụng, tăng trưởng, tài chính toàn cầu, khủng hoảng.

5. Phát triển và khai thác hệ thống thông tin marketing nhằm quản lý mối quan hệ khách hàng của ngân hàng thương mại/
 Phùng Thị Thủy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 19 - 22
Thị trường tài chính ngân hàng đặc biệt nhạy cảm trước mọi thay đổi của môi trường kinh doanh. Thêm vào đó là đặc thù hoạt động kinh doanh phân tán với mạng lưới chi nhánh rộng, liên thông với nhau để phục vụ mọi đối tượng khách hàng và ở bất kỳ vị trí địa lý nào của ngân hàng. Chính vì vậy, hệ thống thông tin nói chung và thông tin marketing đã được các nhà quản trị cho là yếu tố nguồn lực quan trọng của ngân hàng và có vai trò quan trọng đối với việc quản lý mối quan hệ khách hàng của ngân hàng thương mại.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, hệ thống thông tin, marketing.

6. Quy trình xử lý tài sản đảm bảo nợ vay tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - tồn tại và giải pháp khắc phục/ Mai Thị Quỳnh Như// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 23 - 26
Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, cùng với mức độ tăng trưởng đó, nhu cầu vốn cần thiết cho nền kinh tế là rất lớn. Thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam năng lực tài chính còn hạn chế và hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay ngân hàng. Một số doanh nghiệp có năng lực tài chính ở mức khá vẫn sử dụng vốn tín dụng ngân hàng như là một đòn bẩy tài chính để phát triển kinh doanh. Từ đó có thể khẳng định tín dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay đã và đang còn tiếp tục là một kênh cung cấp vốn quan trọng cho nền kinh tế và cho doanh nghiệp. Với vai trò là trung gian tài chính, hoạt động của các ngân hàng luôn đứng trước nguy cơ rủi ro mà chủ yếu là nguy cơ mất vốn, vì vậy, giải pháp cứu cánh hiện nay cho các ngân hàng là hầu hết doanh nghiệp bắt buộc phải có tài sản đảm bảo nếu muốn sử dụng vốn vay.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại cổ phần, Đà Nẵng, Nợ, tài sản.

7. Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn nhằm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới/
 Trịnh Thu Thủy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 33 - 38
Doanh nghiệp nông thôn là một bộ phận của kinh tế nông thôn, có vai trò quan trọng đối với công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam, góp phần vào thực hiện chương trình "Xây dựng nông thôn mới". Tuy nhiên, để phát triển được loại hình doanh nghiệp này phải có sự hỗ trợ tích cực của các hoạt động tín dụng của ngân hàng. Hiện nay, quan hệ tín dụng giữa ngân hàng thương mại với nông thôn nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và ngân hàng. Nội dung bài viết này sẽ đề cập đến thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa nông thôn.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nghề nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới.

8. Cơ hội tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp hỗ trợ của ngành Ngân hàng/ Việt Bảo// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 39 - 40
Trong khuôn khổ Hội thảo với chủ đề "Cơ hội tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp hỗ trợ của ngành Ngân hàng" diễn ra ngày 12/4/2013 tại Hà Nội do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức, các chuyên gia đã trao đổi về thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ (SI) tại Việt Nam, những khó khăn hiện tại và giải pháp mở rộng tài trợ phát triển ngành SI, cũng như cải cách các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển ngành SI, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của ngành Ngân hàng trong việc làm cầu nối, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực SI trong thời gian tới.
Từ khóa: Ngân hàng, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

9. ISBP 745 có gì mới?/ Nguyễn Hữu Đức// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 41 - 47
Cùng với UCP 600, ISBP (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits - Tập quán Ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng) được xem như một cuốn cẩm nang không thể thiếu đối với các ngân hàng, các công ty xuất nhập khẩu, các chuyên gia logistics, các công ty bảo hiểm... trong việc lập và kiểm tra các chứng từ xuất trình theo thư tín dụng. Trong bài báo, tác giả chai sẻ một số điểm mới đáng lưu ý của ISBP 745 so với ISBP 681.
Từ khóa: Tập quán, Ngân hàng, thư tín dụng, tiêu chuẩn quốc tế.

10. Kinh nghiệm quốc tế trong việc điều tiết các dòng vốn nước ngoài và một số bài học cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Vũ Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 48 - 56
Bài viết tổng quan lại các biện pháp đã được các nước đang phát triển sử dụng để điều tiết và kiểm soát các dòng vốn vào để từ đó đưa ra một số bài học cho Việt Nam trong việc quản lý và điều tiết các dòng vốn nước ngoài vào trong nước.
Từ khóa: Vốn, nước ngoài, Việt Nam, đầu tư, kinh nghiệm.

 Trung tâm Thông tin - Thư viện