Bài trích trong Tạp chí Ngân hàng số 18 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Ngân hàng số 18 năm 2013
Trần Hữu TrungKính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

 


1. Dự báo ngắn hạn tăng trưởng theo chu kì kinh tế/ Đặng Ngọc Tú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 9 - 12
Bài viết sử dụng phân tích tính chu kì của tăng trưởng để dự báo tăng trưởng theo quý, thay cho mô hình kinh tế lượng vĩ mô vốn đòi hỏi nhiều số liệu. Phương pháp kỹ thuật sử dụng cũng cho phép tác giả phân tích được thành phần của tăng trưởng hàng quý, qua đó rút ra nhận xét là hiện tại nền kinh tế không có suy giảm tăng trưởng theo nghĩa chu kì kinh tế và đang ở trạng thái cân bằng dài hạn. Mục đích của bài viết này là dự báo tăng trưởng hàng quý nhưng không bằng mô hình kinh tế lượng vĩ mô mà bằng phương pháp chuỗi thời gian vốn chỉ đòi hỏi chuỗi số liệu duy nhất về tăng trưởng. 
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, chu kì kinh tế, tăng trưởng kinh tế.

2. Xác định ngưỡng nợ nước ngoài an toàn cho Việt Nam đến năm 2020 theo mô hình đường cong Laffer nợ/ Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Khánh Vân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 13 - 16
Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, đến năm 2011, nợ nước ngoài của Việt Nam tương đương 41,5% GDP. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình nợ nước ngoài (dưới 50%) của Việt Nam vẫn nằm trong ngưỡng mục tiêu an toàn đề ra. Tuy nhiên, đối với nợ nước ngoài, ngưỡng được coi là an toàn chỉ dựa vào kinh nghiệm quá khứ, vì vậy, việc áp dụng ngưỡng này vào mọi tình huống của nền kinh tế vẫn chưa đảm bảo được sự bền vững. Điều đó có thể đặt Việt Nam vào tình huống khó khăn về vay và trả nợ nước ngoài trong tương lai nếu không đề ra chiến lược quản lý đúng đắn và kịp thời. Vì vậy, bài viết này sẽ đề cập ngưỡng nợ nước ngoài nào an toàn cho Việt Nam tới năm 2020 theo mô hình đường con Laffer nợ.
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, nợ nước ngoài, 2020, mô hình đường cong Laffer nợ.

3. Tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại/ Phạm Hữu Hồng Thái// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 17 - 20
Thị trường tài chính luôn được xem là xương sống của nền kinh tế, trong đó hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong thị trường vốn. Ngân hàng vừa đóng vai trò là nguồn cấp tín dụng cho nền kinh tế, vừa đóng vai trò là nhà đầu tư thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngân hàng thương mại cũng đóng vai trò là công cụ để ngân hàng nhà nước điều tiết chính sách tiền tệ quốc gia. Do đó, một hệ thống ngân hàng tốt, kinh doanh có hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự ổn định của hệ thống quốc gia là mục tiêu quan trọng mà bất kỳ một quốc gia nào cũng muốn hướng tới. Mục tiêu của bài viết này xem xét tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng. Bài viết sử dụng dữ liệu của 34 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ 2005 - 2012, kết quả chỉ ra rằng nợ xấu có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng. Ngoài nợ xấu ra, các yếu tố khác như quy mô ngân hàng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, đòn bẩy tài chính, hiệu quả quản lý tài sản cũng có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng.
Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng, khả năng sinh lợi.

4. Xây dựng khung quản lý rủi ro hoạt động hướng tới giám sát ngân hàng trên cơ sở rủi ro/ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 21 - 25
Hiện nay, chưa có một định nghĩa thống nhất về "Giám sát trên cơ sở rủi ro", tuy nhiên, về bản chất, giám sát trên cơ sở rủi ro là việc đánh giá tổ chức tín dụng (TCTD) trên các mặt: mức độ và xu hướng của rủi ro; hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro và khả năng về vốn của TCTD để chống đỡ các rủi ro có thể xảy ra. Bài viết này tập trung vào nội dung nâng cao năng lực quản lý rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế, với mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu rủi ro hoạt động, đồng thời đưa ra một số đề xuất đối với cơ quan quản lý rủi ro hoạt động, hướng tới việc thực hiện quy trình giám sát trên cơ sở rủi ro.
Từ khóa: Ngân hàng, quản lý rủi ro, tổ chức tín dụng.

5. Nghiên cứu mối liên hệ giữa cấu trúc vốn và quản trị lợi nhuận của các doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Phạm Thị Bích Vân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 34 - 40
Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hành động quản trị lợi nhuận của các doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM giai đoạn 2008 - 2012. Bài viết sử dụng biến DA (biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh được) để nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận. Đồng thời, bài viết sử dụng 3 mô hình nghiên cứu, mô hình thứ nhất của Jones (1991), mô hình thứ hai của Dechow, Sloan và Sweeney (1995), mô hình thứ ba là của chính tác giả bài viết (2012). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, cả 3 mô hình nghiên cứu đều có ý nghĩa trong việc phát hiện hành động quản trị lợi nhuận của nhà quản trị các công ty niêm yết trong bối cảnh thị trường chứng khoán TPHCM. Tuy nhiên, mô hình của chính tác giả bài viết (2012) có năng lực giải thích mạnh nhất. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy, hai biến đại diện cho cấu trúc vốn có tương quan thuận với hành động quản trị lợi nhuận. Nói cách khác, nhà quản trị có động cơ mạnh trong việc điều chỉnh lợi nhuận nhằm làm hài lòng chủ nợ.
Từ khóa: thị trường chứng khoán, cổ phiếu, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

6. Kiểm soát hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 41 - 46
Bài viết bàn về một số vấn đề lý luận về thông tin nội bộ, biện pháp kiểm soát tình trạng sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán ở Việt Nam, từ đó kiến nghị các biện pháp ngăn ngừa hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán trên TTCK Việt Nam.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, Việt Nam, kiểm soát hành vi.

7. Giải pháp góp phần phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở nước ta/ Lê Khương Ninh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 47 - 54
Mục tiêu của bài viết là phân tích nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của thị trường bảo hiểm nông nghiệp để từ đó đề xuất giải pháp giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm và trách nhiệm của nông hộ để phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, trước hết phải ấn định phí bảo hiểm theo đúng mức độ rủi ro của nông hộ. Qua đó giúp giảm thiểu động cơ lệch lạc và chọn lựa sai lầm trong bảo hiểm nông nghiệp. 
Từ khóa: Thị trường bảo hiểm, nông nghiệp, Việt Nam.

8. Các biện pháp bảo đảm khoản vay thực hiện dự án đối tác công - tư/ Bùi Đức Giang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 55 - 60
Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) là việc Nhà nước và nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở trên cơ sở hợp đồng dự án. Nhà đầu tư có thể thành lập doanh nghiệp dự án để quản lý và thực hiện dự án. Khi cho doanh nghệp dự án (DNDA) vay vốn để thực hiện dự án PPP, một điều hết sức quan trọng đặt ra đối với bên cho vay là làm sao có được các biện pháp bảo đảm khoản vay hiệu quả để nếu trong trường hợp DNDA không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng vay, bên cho vay có thể thực thi các biện pháp bảo đảm này nhằm thu hồi vốn vay. Bài viết sẽ phân tích các giao dịch bảo đảm có thể sử dụng để đảm bảo khoản vay thực hiện dự án PPP.
Từ khóa: Dự án đối tác công tư, doanh nghệp dự án, vay.

9. Những bất ổn trên thị trường quốc tế: Chỉ dấu của một cuộc khủng hoảng tài chính mới?/ Tạp chí Ngân hàng .- Số 18 .- 9/2013 .- Tr. 61 - 64
Tháng 9/ 2013 là thời điểm kỉ niệm 5 năm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra được tính bắt đầu từ sự sụp đổ của ngân hàng Leman Brother tháng 9/2008. Trong khi các vấn đề phát sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính đó vẫn ngổn ngang thì hàng loạt khó khăn và bất ổn mới của kinh tế tài chính và cả chính trị toàn cầu lại phát sinh và đe dọa thế giới phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Bài viết của tác giả Nick Beams sau đây sẽ chỉ ra thực trạng những bất ổn tài chính hiện nay, tính phụ thuộc khăng khít của hệ thống tài chính quốc tế dưới tác động của các luồng vốn đầu tư và đặc biệt vai trò và trách nhiệm của nước Mỹ đối với sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.
Từ khóa: Kinh tế thế giới, khủng hoảng tài chính.

Trung tâm Thông tin - Thư viện