Bài trích trong Tạp chí Ngân hàng số 16 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Ngân hàng số 16 năm 2013
Trần Hữu Trung

1. Những cú huých dịch chuyển dần nhận thức và thói quen dùng tiền mặt/ Dương Hồng Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 1 - 5
Gần 7 năm qua, kể từ năm 2007 đến nay, nhìn chung nhận thức và thói quen dùng tiền mặt của các tổ chức, của người dân trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam đã có một số bước cải thiện đáng kể theo xu hướng ngày càng gia tăng lượng người tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh dịch vụ ngân hàng với các phương thức thanh toán truyền thống đan xen hiện đại. Cùng song hành hỗ trợ tích cực cho sự tạo dựng và phát triển xu thế này là quá trình không ngừng củng cố và hoàn thiện từng bước khuôn khổ pháp lý cơ bản về thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt đã khởi tạo nên những cú huých quan trọng góp phần dịch chuyển dần nhận thức và thói quen dùng tiền mặt của người dân, xã hội Việt Nam.
Từ khóa: Giao dịch, thanh toán, tiền mặt, thói quen.

2. Đánh giá mức độ can thiệp trung hòa của Ngân hàng nhà nước trên thị trường ngoại hối bằng mô hình tuyến tính và phi tuyến tính/
 Phạm Thị Hoàng Anh, Bùi Duy Phú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 8 - 14
Ngân hàng trung ương là một thành viên đặc biệt quan trọng trên thị trường ngoại hối với tư cách bình ổn thị trường, ổn định tỷ giá thông qua việc sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia. Trong bài viết này, các tác giả sẽ phân tích và đánh giá mức độ can thiệp trung hòa của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trên thị trường ngoại hối bằng mô hình tuyến tính và phi tuyến tính. Kết quả cho thấy, Ngân hàng nhà nước mới chỉ thực hiện được trung hòa một phần tác động của hoạt động can thiệp trên thị trường ngoại hối tới lượng tiền cung ứng.
Từ khóa: Ngân hàng nhà nước, thị trường ngoại hối, mô hình tuyến tính, mô hình phi tuyến tính.

3. Bình ổn thị trường vàng miếng Việt Nam nhìn từ Nghị định 24/2012/NĐ-CP/ Nguyễn Minh Phong// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 15 - 19
Theo tinh thần Nghị định 24/2012/ NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ, vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất, hoặc vàng miếng do NHNN tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ. Quản lý kinh doanh vàng miếng ở Việt Nam đang được từng bước siết chặt và giá cả trên thị trường này liệu sẽ có những chuyển biến mới từ sau ngày 30/6/2013 - ngày tất toán trạng thái vàng của các ngân hàng thương mại mà NHNN đặt ra...?
Từ khóa: Thị trường vàng miếng, Việt Nam, Nghị định 24/2012/NĐ-CP.

4. Chính sách tiền tệ khi kinh tế tăng trưởng nóng nhìn từ góc độ quy luật lưu thông tiền tệ của Marx/
 Đồng Văn Phường// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 20 - 27
Trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng nóng, thường tồn tại 3 mâu thuẫn trực tiếp: Một là, khối lượng hàng hóa lưu thông tăng, tiền không tăng nhưng giá cả lại tăng cao; Hai là, chỉ số giá cả tăng cao (hình như thừa tiền) thì lãi suất cũng tăng cao lại cho thấy hình như cũng đang thiếu tiền; Ba là, chỉ số giá tăng cao, chính phủ tăng lãi suất để kiềm chế sự tăng giá thì "bao giờ sao đó kinh tế cũng rơi vào suy thoái". Việc lý giải thấu đáo ba mâu thuẫn trên đây trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng nóng sẽ gợi mở cho chúng ta hướng tìm kiếm một chính sách tiền tệ xác thực hơn cho giai đoạn này.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, tăng trưởng nóng, quy luật lưu thông tiền tệ của Marx.

5. Đổi mới công tác thanh tra, giám sát và quản trị rủi ro thông qua việc áp dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại/ Đào Quốc Tính// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 33 - 35
Trước yêu cầu đổi mới về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng cùng với việc đổi mới về cơ cấu tổ chức, thanh tra ngân hàng đang dần thay đổi phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng và phù hợp hơn với việc đổi mới về cơ cấu tổ chức, thanh tra ngân hàng đang dần thay đổi phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Theo đó, hoạt động giám sát từ xa được chú trọng tăng cường, phối kết hợp chặt chẽ với thanh tra tại chỗ, giúp nâng cao chất lượng thanh tra giám sát nói chung. Trên thực tế, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng giám sát từ xa làm phương thức thanh tra, giám sát chủ yếu bởi tính tích cực của nó trong việc cảnh báo sớm và phòng ngừa rủi ro cho các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, việc áp dụng những tiến bộ công nghệ thông tin hiện đại cũng góp phần không nhỏ trong việc cải thiện hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng.
Từ khóa: Công tác thanh tra, quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin.

6. Kiểm toán nội bộ theo mức độ rủi ro tạo các ngân hàng thương mại Việt Nam - Tầm quan trọng và phương pháp thực hiện/ Vũ Thùy Linh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 36 - 38
Kinh doanh ngân hàng thuộc loại kinh doanh rủi ro trong đó có nhiều loại rủi ro nguy hiểm như rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động. Những rủi ro này thường xuất hiện ở nhiều loại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mà nguyên nhân gây ra không chỉ từ sự biến động của nền kinh tế mà còn từ hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ yếu kém. Trong quá trình thực hiện kiểm toán theo mức độ rủi ro nhấn mạnh vào vai trò giảm thiểu rủi ro thông qua dự đoán những lĩnh vực có rủi ro tiềm ẩn và đưa ra biện pháp ngăn chặn giúp ngân hàng tránh rủi ro.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, ngân hàng thương mại Việt Nam, mức độ rủi ro.

7. Hơn - thiệt trong tiêu dùng trả góp/ Đoàn Mạnh Hùng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 39 - 40
Trong cuộc sống hiện đại, hình thức tín dụng trả góp có một vị trí quan trọng giúp cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, bởi thông qua tín dụng trả góp, thị trường hàng hóa được tiêu thụ nhanh, nhờ đó sức sản xuất sẽ tăng trưởng theo. Bài viết sẽ nêu lên những điểm tích cực cũng như những tồn tại của hình thức tín dụng trả góp, qua đó đưa ra một số khuyến nghị cho người tiêu dùng khi lựa chọn loại hình tín dụng này.
Từ khóa: Tiêu dùng, thị trường, mua bán trả góp.

8. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền của ngành ngân hàng Việt Nam trong điều kiện xã hội thông tin hiện nay
/ VCL// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 41 - 42
Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình cũng như của các kỹ thuật truyền thông thì mọi cá nhân, mọi tổ chưc đều có thể dễ dàng tiếp cận được với các vấn đề kinh tế xã hội. Tài chính - ngân hàng luôn là xương sống của mọi nền kinh tế, vì vậy, những thông tin về lĩnh vực tài chính, ngân hàng có tác động rất lớn đến nền kinh tế của mọi quốc gia, khu vực và toàn cầu. Để đáp ứng tình hình mới và yêu cầu đặt ra trong điều kiện mới, công tác thông tin tuyên truyền của ngành ngân hàng phải trở thành một công cụ quản lý, điều hành đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp khả thi trên cơ sở các căn cứ khoa học và thực tiễn là một nội dung thiết yếu và hết sức quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông của ngành ngân hàng trong điều kiện xã hội thông tin hiện nay.
Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, công tác thông tin truyền thông.

9. Mô hình kết nối ngân hàng - Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm
/ Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Thi Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 49 - 52
Năm 2012 là một năm đầy khó khăn của kinh tế Việt Nam. Đây là năm thứ hai liên tiếp mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5% không đạt được và cũng là năm Chính phủ phải ban hành hai Nghị quyết liên tiếp (Nghị quyết 01 và 13) để giải quyết khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường. Theo đó, đối với hoạt động ngân hàng cũng đứng trước thách thức rất lớn, nợ xấu gia tăng, thanh khoản thấp, hiệu quả kinh doanh sụt giảm rõ rệt cùng với hoạt động tín dụng chịu sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước về tốc độ tăng trưởng tín dụng, về cơ cấu cho vay...
Từ khóa: Ngân hàng, doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

10. Các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tỉnh Kon Tum tích cực phục vụ công cuộc phát triển kinh tế cho nông nghiệp, nông thôn/
 Bạch Nhật// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 53 - 55
Hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mang lại lợi nhuận không cao, nhưng các quỹ đã chiếm được lòng tin của quần chúng, góp phần củng cố mạng lưới tín dụng nông thôn trong toàn tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển và tạo công ăn việc làm ổn định thu nhập cho người dân. Ngoài việc tạo vốn cho phát triển kinh tế còn góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi trong dân cư, từng bước xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng văn minh.
Từ khóa: Kon Tum, quỹ tín dụng, kinh tế, nông nghiệp.
 
11. Nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền, tài trợ khủng bố từ hệ thống chuyển tiền ngầm và hành lang pháp lý điều chỉnh
/ Trần Thị Hoài Thu// Tạp chí Ngân hàng .- Số 16 .- 8/2013 .- Tr. 56 - 59
Bài báo giới thiệu về hoạt động của hệ thống chuyển tiền ngầm Hawala (đây là hệ thống chuyển tiền đã được hình thành từ lâu đời và có phương thức hoạt động điển hình) và việc lợi dụng hệ thống chuyển tiền này cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời, giới thiệu về hành lang pháp lý mà cộng đồng quốc tế đang nỗ lực xây dựng và thực hiện nhằm kiểm soát các hệ thống chuyển tiền ngầm.
Từ khóa: Kinh tế, tài chính, khủng bố, hoạt động rửa tiền.
                                                                                                                                                                                           Trung tâm Thông tin - Thư viện