Bài trích trong Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam số 9 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam số 9 năm 2013
Trần Hữu Trung


Kính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam số 9 gồm những nội dung chính sau đây:

1. Sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để các ưu đãi dành cho KH&CN đi vào cuộc sống/ Nguyễn Văn Phụng, Đỗ Hoài Nam// Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 35 - 38
Bài viết đóng góp một số ý kiến về việc sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, chính sách khuyến khích phát triển và ứng dụng công nghệ cao nói riêng. Trong thực tế, các quy định pháp luật về ưu đãi thuế chưa đi vào cuộc sống bởi tồn tại một số bất cập trong cả nội dung các văn bản pháp luật lẫn cách thức hướng dẫn thực hiện luật.
Từ khóa: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khoa học và công nghệ, sửa đổi.

2. Một số vấn đề về phát triển đội ngũ công nhân trí thức/ Lê Thanh Hà// Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 39 - 41
Công nhân trí thức đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đặc trưng lao động của công nhân trí thức là lao động chủ yếu bằng việc sử dụng tri thức, kỹ năng nghề nghiệp hiện đại với công nghệ tiên tiến và có tính xã hội hóa, quốc tế cao. Tuy nhiên, số lượng công nhân trí thức ở nước ta hiện nay còn ít, việc thu hút, sử dụng và các chế độ đãi ngộ còn bất cập. Tác giả bài viết chia sẻ một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ công nhân trí thức ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Đội ngũ công nhân trí thức, phát triển.

3. Kinh nghiệm phát triển nghiên cứu khoa học ở CHLB Đức/ Ngô Thị Tố Nhiên// Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 46 - 48
Để phát triển kinh tế - xã hội, tại các quốc gia phát triển, Chính phủ đều có sự quan tâm đặc biệt đối với hoạt động khoa học và công nghệ, bởi vì nếu có sự đầu tư tốt thì sẽ có nhiều kết quả nghiên cứu xuất sắc, từ đó giúp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Công hòa Liên bang Đức là một trong những quốc gia đi tiên phong trong lĩnh vực này. Bài viết giới thiệu khái quát một số vấn đề liên quan đến phát triển nghiên cứu khoa học ở CHLB Đức.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm, CHLB Đức.

4. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống sản xuất bê tông dự lạnh thương hiệu Việt Nam/ Nguyễn Đức Minh// Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 49 - 52
Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tiếp cận việc nghiên cứu ứng dụng thiết bị làm lạnh bê tông, Viện máy và dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) đã thực hiện thành công đề tài cấp nhà nước: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất bê tông dự lạnh công suất 120 m3/h dùng cho xây dựng đập bê tông khối lớn". Từ kết quả nghiên cứu, Viện IMI đã làm chủ được công nghệ bê tông lạnh và thiết bị nguồn lạnh tiêu chuẩn, xây dựng được quy trình thiết kế hệ thống trạm trộn bê tông lạnh, chế tạo thử nghiệm được một số thiết bị lạnh công suất lớn, chế tạo và lắp đặt một số hệ thống sản xuất bê tông lạnh cho một số đơn vị xây dựng lớn trong nước.
Từ khóa: hệ thống sản xuất bê tông dự lạnh, Việt Nam, thiết kế, chế tạo.

5. Mã hóa và thực hiện phần cứng cho bộ mã hóa Tier-2 trong hệ thống nén ảnh chuẩn JPEG2000/Phạm Thị Thu Hường, Nguyễn Minh Khánh Ngọc// Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 53 - 59
Trong chuẩn nén ảnh JPEG2000, Tier-2 là khối mã hóa cuối cùng có nhiệm vụ sắp xếp và đóng gói dữ liệu sau quá trình nén. Bài báo này phân tích chi tiết nguyên tắc sắp xếp dữ liệu và đón gói dữ liệu trong trường hợp ảnh có nhiều mức biến đổi wavelet khác nhau tương ứng với 5 tiến trình sắp xếp khác nhau được hỗ trợ trong tiêu chuẩn ISO/IEC 15444-1:2000. Bên cạnh đó, các tác giả đã xây dựng phần cứng, thiết kế một lõi Tier-2 sử dụng trong nén ảnh tuân theo chuẩn JPEG2000. Sau quá trình kiểm tra chức năng trên phần mềm ModelSim, lõi cứng Tier-2 được thi hành trên chip FPGA của Altera với tốc độ hơn 50 MHz và tiêu tốn ít tài nguyên. Lõi cứng Tier-2 đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khối sắp xếp trong hệ thống nén ảnh theo tiêu chuẩn JPEG2000 hoạt động với tốc độ 50 MHz.
Từ khóa: Tier-2, JPEG2000, coding pass, sắp xếp chuỗi mã bit, tiến trình chất lượng, tiến trình quality, tiến trình resolution, tiến trình position, tiến trình component, gói, lớp.

6. Khảo sát ảnh hưởng của quá trình sốc nhiệt đến hoạt tính quang xúc tác của TiO2P25/ Lê Tiến Khoa, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân// Tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 60 - 64
Trong nghiên cứu này, các tác giả đã tiến hành biến tính xúc tác quang hóa TiO2P25 bằng phương pháp sốc nhiệt ở nhiều nhiệt độ khác nhau nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình sốc nhiệt đến cấu trúc tinh thể, tính chất bề mặt và hoạt tính quang xúc tác của TiO2P25. Cấu trúc tinh thể, hình thái và thành phần bề mặt của các mẫu xúc tác sốc nhiệt được khảo sát lần lượt bằng nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp chụp kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ quang điện tử tia X (XPS). Hoạt tính quang xúc tác được đánh giá thông qua phản ứng xúc tác phân hủy methylene xanh dưới ánh sáng khả kiến và tử ngoại. Kết quả cho thấy quá trình sốc nhiệt ở 500oC không làm thay đổi cấu trúc pha, kích thước hạt nhưng đã làm gia tăng các lỗ khuyết ôxy trên bề mặt xúc tác, có khả năng thúc đẩy phản ứng phân hủy methylene xanh dưới ánh sáng tử ngoại. Trong khi đó, sốc nhiệt từ 700oC trở lên đã thúc đẩy quá trình chuyển pha anatase sang rutile, từ đó nâng cao hoạt tính quang xúc tác dưới bức xạ khả kiến.
Từ khóa: TiO2, sốc nhiệt, khả năng hấp phụ, tính chất bề mặt, hoạt tính quang xúc tác.
 
Trung tâm Thông tin - Thư viện