Bài trích trong tạp chí Điện và đời sống số 170-172 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong tạp chí Điện và đời sống số 170-172 năm 2013
Trần Hữu Trung


Kính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

1. Một số vấn đề kỹ thuật trong trường hợp bộ thí nghiệm rơ le đa chức năng/ Lê Duy Nhân// Tạp chí điện và đời sống .- Số 170 .- 6/2013 .- Tr. 24 - 28
Phần lớn các hợp bộ thí nghiệm rơ le hiện nay được thiết kế dựa trên việc sử dụng các biến áp điện từ. Chúng có ưu điểm là làm việc tin cậy, dộ bền cao nhưng nhược điểm lớn nhất là không thể đáp ứng được các yêu cầu thí nghiệm có liên quan đến tần số, góc pha, sóng hài... Để nâng cao khả năng thí nghiệm rơ le và nhất là tự động hóa trong công tắc tác thí nghiệm, bài báo trình bày nguyên tắc thực hiện hợp bộ thí nghiệm rơ le đa chức năng với phần điều khiển sử dụng FPGA-Cyclone II-EP2C35-672C6 và dsPIC30F4011. Việc sử dụng FPGA và dsPIC cho phép điều khiển song song nhiều kênh dòng điện, điện áp hoạt động độc lập nhau về pha, tần số và biên độ. Kết quả thực hiện cho thấy hợp bộ thí nghiệm này có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu thử nghiệm của rơ le kỹ thuật số.
Từ khóa: Năng lượng, điện năng, hợp bộ thí nghiệm rơ le đa chức năng.

2. Tính toán đánh giá tổn thất điện năng trên lưới phân phối điện Việt Nam đến 2015/ Bạch Quốc Khánh// Tạp chí điện và đời sống .- Số 171 .- 7/2013 .- Tr. 14 - 21
Bài báo nêu một số vấn đề thường gặp trong tính toán đánh giá tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối, các phương pháp tính toán thường được sử dụng, lựa chọn phương pháp tính xây dựng quy trình tính toán và phân tích kết quả. Trong phần ví dụ áp dụng cho lưới điện phân phối Việt Nam, đã tính thử cho lưới điện trung áp Thái Bình, đánh giá tổn thất trên lưới điện hạ áp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015. Kết quả đánh giá cho lưới điện phân phối các khu vực khác và toàn quốc cũng được thực hiện tương tự.
Từ khóa: Năng lượng điện, Việt Nam, tổn thất điện năng, mạng lưới phân phối điện.

3. Phân tích ảnh hưởng của các dạng sơ đồ đối với việc lựa chọn thiết bị bảo vệ mạng điện hạ áp/Trần Quang Khánh// Tạp chí điện và đời sống .- Số 172 .- 8/2013 .- Tr. 18 - 21
Các thiết bị bảo vệ (cầu chảy, aptomat, thiết bị chống dòng rò v.v.) có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho mạch điện (dây cáp, thanh cái, động cơ v.v.) chống quá dòng điện (quá tải hoặc ngắn mạch), đồng thời bảo đảm an toàn cho người sử dụng trong các tình huống tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gián tiếp. Trong thực tế hiện may ở nước ta việc lựa chọn các thiết bị bảo vệ mạng điện hạ áp thường không tuân thủ theo các chức năng bảo vệ cần thiết, bởi vậy hầu hết các thiết bị được lắp đặt làm việc kém hiệu quả, thậm chí gây thiệt hại  và nguy hiểm cho mạng điện và cả người sử dụng. Bởi lẽ khi lựa chọn các thiết bị bảo vệ cho mạng điện, người sử dụng không xét đến các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ làm việc  cũng như chức năng bảo vệ của chúng. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chế độ làm việc của các thiết bị bảo vệ như loại sơ đồ mạng điện, loại và đặc tính của các thiết bị bảo vệ, đặc điểm của mạng điện tại vị trí đặt các thiết bị bảo vệ v.v. Bài viết trình bày sự ảnh hưởng của các loại sơ đồ đối với việc lựa chọn các thiết bị bảo vệ dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế IEC.
Từ khóa: Năng lượng, điện hạ áp, thiết bị bảo vệ mạng điện.
 
Trung tâm Thông tin - Thư viện