Bài trích trong Tạp chí Điện và đời sống số 168 năm 2013 - Đại học Dân lập Hải Phòng
11 tháng 3, 2020 bởi
Bài trích trong Tạp chí Điện và đời sống số 168 năm 2013 - Đại học Dân lập Hải Phòng
Trần Hữu Trung


Bài trích trong Tạp chí Điện và đời sống số 168 năm 2013

Kính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

 

1. Kiểm soát tắc nghẽn trong NGN sử dụng MPLS/ Đặng Trung Hiếu, Phạm Duy Phong// Tạp chí Điện và đời sống .- Số 168 .- 4/2013 .- Tr. 13 - 15
    Bài báo tập trung phân tích cơ chế hoạt động của giải thuật FATE  và FATE+ trong việc kiểm soát tắc nghẽn để thấy được các ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng của mổi giải thuật. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra đề xuất kết hợp hai giải thuật vào kiểm soát tắc nghẽn trong NGN sử dụng MPLS.
Từ khóa: NGN, MPLS, giải thuật, mạng.

2. Một số vấn đề kỹ thuật trong hợp bộ thí nghiệm rơ le đa chức năng/ Lê Duy Nhân// Tạp chí Điện và đời sống .- Số 168 .- 4/2013 .- Tr. 16 - 20
    Phần lớn các hợp bộ thí nghiệm rơ le hiện nay được thiết kế dựa trên việc sử dụng các biến áp điện từ. Chúng có ưu điểm là làm việc tin cậy, độ bền cao nhưng nhược điểm lớn nhất là không thể đáp ứng được các yêu cầu thí nghiệm có liên quan đến tần số, góc pha, sóng hài... Để nâng cao khả năng thí nghiệm rơ le và nhất là tự động hóa trong công tác thí nghiệm, báo cáo trình bày nguyên tắc thực hiện hợp bộ thí nghiệm rơ le đa chức năng với phần điều khiển sử dụng FPGA-Cyclone II-EP2C35-672C6 và dsPIC30F4011. Việc sử dụng FPGA và dsPIC cho phép điều khiển song song nhiều kênh dòng điện, điện áp hoạt động độc lập nhau về pha, tần số và biên độ. Kết quả thực hiện cho thấy hợp bộ thí nghiệm này có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu thử nghiệm của rơ le kỹ thuật số.
Từ khóa: Năng lượng, điện, Rơ le, biến áp điện từ.

3. Tự động hóa phân phối và theo dõi chất lượng điện vào lưới điện thông minh/ Tuấn Dương// Tạp chí Điện và đời sống .- Số 168 .- 4/2013 .- Tr. 32 - 35
Hệ thống điện ngày càng phức tạp, nhu cầu phụ tải ngày càng lớn, yêu cầu chất lượng dịch vụ, cụ thể là độ tin cậy, hiệu suất và an ninh hệ thống ngày càng cao, cộng thêm các quan ngại về bền vững năng lượng môi trường, tất cả đã mở đường cho sự phát triển lưới điện thông minh. Các công ty điện lực đang áp dụng nhiều công nghệ mới vào hệ thống điện, bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo, nguồn điện phân tán và các công nghệ thông tin và truyền thông mới nhất. Bài báo trình bày về việc đưa các ứng dụng tiên tiến về tự động hóa phân phối điện và theo dõi chất lượng điện vào lưới điện thông minh của Công ty điện lực Hydro-Québec (Canada).
Từ khóa: Tự động hóa, điện, năng lượng, lưới điện thông minh.

Trung tâm Thông tin - Thư viện