Bài trích trong Tạp chí Cầu đường số 1 & 2 năm 2014
28 tháng 3, 2014 bởi
Bài trích trong Tạp chí Cầu đường số 1 & 2 năm 2014
Trần Hữu Trung


  1. Biện pháp cấp bách nhằm quản lý chất lượng Bitum nhựa đường trong xây dựng mặt đường ô-tô và sân bay ở Việt Nam/ Doãn Minh Tâm// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2014 .- Tr. 28 - 32.

  Bài báo này nhằm giới thiệu tiêu chuẩn phân loại bitum nhựa đường mới nhất của AASHTO, ASTM theo phân loại chế độ làm việc và chịu nhiệt độ cao nhất của nhựa đường, gọi tắt là phân loại nhựa PG, để nhằm kiến nghị việc thiết lập và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bitum nhựa đường phải dựa theo quy chuẩn mới này, giúp chấn chỉnh ngay việc đặt hàng mua bitum nhựa đường từ nước ngoài và thiết lập hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng chặt chẽ việc sử dụng bitum trong xây dựng mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam.

  Từ khóa: bitum nhựa đường, xây dựng, bê tông nhựa. 

  1. Nghiên cứu kích thước tấm bê tông xi măng mặt đường áp dụng cho đường giao thông nông thôn khu vực phía Bắc Việt Nam/ Vũ Văn Việt, Nguyễn Thành Đô// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2014 .- Tr. 33 - 37.

  Trong thực tế khi đề cập đến ứng suất nhiệt trong tấm bê tông xi măng (BTXM) mặt người ta thường dựa theo quy trình 22TCN 223-95 và lấy ΔT = 0,84h. Một số tác giả khác lại áp dụng các quy trình như JTG D40-2002 của Trung Quốc, AASHTO của Mỹ, Road Note 29 của Anh... và thường chưa được thống nhất, chưa phù hợp với điều kiện mỗi vùng của Việt Nam. Vì vậy, tác giả đã tiến hành thu thập các số liệu về nhiệt độ và bức xạ những năm gần đây, đồng thời dựa trên cơ sở lý thuyết về sự truyền nhiệt để đánh giá sự ảnh hưởng của ứng suất nhiệt tới kích thước tấm BTXM mặt đường giao thông nông thôn của khu vực.

  Từ khóa: bê tông xi măng, ứng suất nhiệt, mặt đường. 

  1. So sánh kết quả phân tích mặt trượt ổn định mái dốc theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng chương trình hnh_ress và phương pháp giải tích/ Huỳnh Ngọc Hào, Vũ Đức Sỹ, Vũ Đình Phụng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2014 .- Tr. 38 - 41.

  Ngoài các mặt trượt giả thiết thông thường, bài báo này tác giả giới thiệu mặt trượt mái dốc nền đường đắp có dạng Ellipse được phân tích trên phần mềm hnh_ress bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Bài báo gồm 4 phần: 1. Phương pháp khối nêm 2 phần (mặt trượt dạng gãy khúc); 2. Phương pháp phân mảnh để tính mặt trượt tròn; 3. Một số phương pháp tính toán khác đối với nền đắp có cốt gia cường dựa trên điều kiện cân bằng moomen hặc cân bằng lực; 4. Các thí dụ tính toán.

  Từ khóa: mặt trượt, phương pháp khối nêm, chương trình hnh_ress, mặt trượt tròn. 

  1. Đầu xuân nói chuyện bê tông/ Nguyễn Thúc Tuyên// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2014 .- Tr. 42 - 43.

  Hiểu được sâu xa họ hàng nhà bê tông không phải chuyện dễ. Trước đây người ta chỉ quan tâm nhiều đến 2 tính chất của bê tông là độ sút và cường độ để đảm bảo bê tông có khả năng chịu lực và thi công được dễ dàng. Nay thì khác rồi, người ta còn quan tâm đến tính chống thấm, chống ăn mòn, mài mòn,...để đảm bảo độ bền lâu dài của công trình....Bài báo này giải đáp nhiều câu hỏi hay xung quanh bê tông như: Đánh giá cường độ bê tông lâu dài thế nào, Ai là nhà khoa học (bác học) nổi tiếng nhất về bê tông trên thế giới?, có những công thức nào tính cường độ bê tông trên thế giới?, Có bao nhiêu phương pháp thiết kế thành phần bê tông đã được đề xuất trên thế giới? Nước ta có phương pháp chính thống hay không?.

  Từ khóa: bê tông, cường độ bê tông, công thức tính cường độ bê tông.