Bài trích Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6 năm 2014
19 tháng 8, 2014 bởi
Bài trích Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6 năm 2014
Trần Hữu Trung


1. Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch/ Hồ Sĩ Qúy// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6 .- 6/2014 .- Tr. 3-16
Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được các triều đại phong kiến Việt Nam thực thi từ rất sớm. Rõ nhất là từ đầu thế kỉ 17 và liên tục đến năm 1932, khi nước Pháp chính thức tuyên bố kế thừa và tiếp tục đại diện cho Việt Nam thực thi chủ quyền tại 2 quần đảo này. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, hai quần đảo này bị Nhật Bản chiếm đóng trái phép. Nhưng ngay sau đó, năm 1951, tại Hội nghị San Francisco, đại diện chính phủ Việt Nam đã long trọng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này và được cộng đồng quốc tế ghi trong Hòa ước San Francisco, 8/9/1951. Năm 1956 Trung Quốc chiếm đóng trái phép đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực tấn công chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Năm 1988 Trung Quốc lại dùng vũ lực tấn công chiếm đóng 3 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, theo luật pháp quốc tế, do được đảm bảo bằng yếu tố tinh thần, nên không vì thế mà quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này bị gián đoạn. Suốt từ thế kỉ 17 đến nay, bằng nhiều phương thức hữu hiệu cả về chính trị, pháp lý, quân sự, kinh tế, văn hóa… quá trình chiếm lĩnh và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa diễn ra một cách thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch.
Từ khóa: Việt Nam, chủ quyền biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa.
2. Vấn đề xung đột xã hội – Tham chiếu một số lý thuyết và mô hình nghiên cứu từ hướng tiếp cận xã hội học/ Đỗ Văn Quân// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6 .- 6/2014 .- Tr. 23-30
Nội dung bài báo đi sâu vào việc so sánh tham chiếu lý thuyết xung đột xã hội gắn với một số mô hình xung đột xã hội trong thực tiễn. Đồng thời trên cơ sở phân tích, bài báo đưa ra một số kết luận, nhận định liên quan đến lý thuyết xung đột xã hội theo hướng tiếp cận xã hội học.
Từ khóa: Xung đột xã hội, xã hội học, lý thuyết, nghiên cứu
3. Tác động của sự biến đổi thang giá trị xã hội đến phát triển nhân cách người quân nhân trong quân đội hiện nay/ Vũ Quốc Nam// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6 .- 6/2014 .- Tr. 31-37
Phát triển nhân cách người quân nhân là một quá trình xã hội, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công tác giáo dục, bồi dưỡng; tự giáo dục, tự rèn luyện trong hoạt động thực tiễn; ảnh hưởng từ môi trường, v.v… Trong đó, sự biến đổi thang giá trị xã hội đang diễn ra rất mạnh mẽ, tác động cả tích cực và tiêu cực đến quá trình phát triển nhân cách người quân nhân. Bài viết phân tích đặc điểm tình hình và sự biến đổi thang giá trị xã hội cũng như sự ảnh hưởng của nó tới nhiệm vụ của quân đội; trên cơ sở đó đưa ra một số yêu cầu cơ bản nhằm giữ vững định hướng phát triển nhân cách người quân nhân trong quân đội hiện nay.
Từ khóa: Nhân cách, quân nhân, quân đội, Biến đổi, Giá trị xã hội
4. Về bộ sưu tập đĩa hát hiện đang lưu giữ tại Thư viện khoa học xã hội và một số đề xuất trong việc bảo quản, khai thác/ Trần Thị Kiều Nga, Nguyễn Lê Phương Hoài// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6 .- 6/2014 .- Tr. 44-51
Thư viện khoa học xã hội (Thư viện KHXH) hiện đang lưu giữ bộ sưu tập đĩa hát có nội dung đa dạng không chỉ về âm nhạc mà còn nhiều chủ đề khác như tôn giáo, chính trị, ngôn ngữ, nghệ thuật… Số lượng đĩa tuy không nhiều nhưng bố sưu tập cũng góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu tại Thư viện. Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu nội dung bộ sưu tập đĩa hát này, các tác giả bài viết gửi đến người dùng tin những nét độc đáo, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bảo quản, khai thác và phát huy giá trị bộ sưu tập trong điều kiện hiện nay ở Thư viện KHXH.
Từ khóa: Đĩa hát, bảo quản, khai thác, Thư viện khoa học xã hội.

Trung tâm Thông tin Thư viện