Bài trích Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 23 và 24 năm 2014
24 tháng 12, 2014 bởi
Bài trích Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 23 và 24 năm 2014
Trần Hữu Trung


1. Nâng cao hiệu quả hoạt động M&A các ngân hàng Việt Nam nhìn từ góc độ quản lý/ Nguyễn Thế Khải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 23/2014 .- Tr. 21-26.
Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ quốc gia nào trong giai đoạn phát triển hiện nay. Nét nổi bật của xu hướng này là thị trường tài chính mở rộng phạm vi hoạt động, gần như không biên giới, vừa tạo điều kiện tăng cường hợp tác, vừa làm sâu sắc thêm quá trình cạnh tranh. Quá trình cạnh tranh không chỉ là cạnh tranh giữa các đối thủ trong nước mà còn cạnh tranh với cả các đối thủ nước ngoài. Chính vì vậy, trong xu thế hội nhập và mở cửa kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp thuộc bất kì lĩnh vực kinh doanh nào, muốn tồn tại và phát triển, buộc phải nâng cao năng lực hoạt động của mình để tăng khả năng cạnh tranh. Và lĩnh vực kinh doanh ngân hàng cũng không ngoại lệ. Thực tế đó buộc các ngân hàng phải thực hiện tái cấu trúc hệ thống, nâng cao năng lực hoạt động. Các ngân hàng yếu kém buộc phải hợp nhất, sáp nhập hoặc bị phá sản.
Từ khóa: Ngân hàng, Việt Nam, hoạt động.
2. Tín dụng đối với phát triển nông nghiệp nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh và một số bài học kinh nghiệm/ Tô Duy Lâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 23/2014 .- Tr. 27-29
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phát triển chủ yếu dựa vào động lực chính là công nghiệp - thương mại, dịch vụ và du lịch. Hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành, song lại giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững của thành phố không chỉ đảm bảo cho kinh tế thành phố phát triển hài hòa, cân đối mà hơn hết đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững - tạo động lực kinh tế thành phố phát triển theo xu hướng hiện đại và hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc và đặc trưng tại các vùng ven đô và các quận, huyện ngoại thành.
Từ khóa: Tín dụng, nông nghiệp, nông thôn, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Cấu trúc của hệ thống xếp hạngtín dụng doanh nghiệpnhìn từ góc độ quản lý rủi ro/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 23/2014 .- Tr. 30-31
Từ năm 2011, việc xây dựng và ban hành quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) nội bộ đã được luật hoá và trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với mọi ngân hàng hoạt động ở Việt Nam. Hiện tại, một số ngân hàng đã đưa vào vận hành hệ thống XHTD nội bộ của riêng mình để phục vụ công tác quản lý khách hàng và quản lý rủi ro tín dụng, song bên cạnh đó cũng có nhiều ngân hàng vẫn đang trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống này.
Từ khóa: Tín dụng, doanh nghiệp, rủi ro, cấu trúc.
4. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng nhìn từ góc độ nợ xấu ngân hàng/ Vũ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Tùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 23/2014 .- Tr. 32-36
Nhìn lại hơn một năm triển khai đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5/2013 có thể thấy được những thành công nhất định, thể hiện sự nỗ lực xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, tiến trình xử lý nợ xấu đang gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ và kết quả xử lý nợ xấu.
Từ khóa: Tín dụng, ngân hàng, nợ xấu, quản lý.
5. Năng lực quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán Việt Nam - thực trạng và khuyến nghị giải pháp/ Tô Minh Thu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 23/2014 .- Tr. 37-39
Thực tế trước thềm tái cấu trúc TTCK Việt Nam còn nhiều lỗ hổng trong hệ thống kế toán của các CTCK, dẫn tới tình trạng báo cáo tài chính của các CTCK chưa phản ánh đầy đủ, minh bạch các thông tin trong quá trình hoạt động. Theo quy định của Luật Chứng khoán, các CTCK được kinh doanh, mua bán một thứ hàng hóa vô hình, chỉ là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhưng lại có giá trị rất lớn. Trong khi đó, các công cụ tài chính, hàng hoá chứng khoán có giá cả thay đổi liên tục, thậm chí trong một ngày cũng có rất nhiều giá khác nhau, được mua đi bán lại thường xuyên cho nên các nghiệp vụ phát sinh rất phong phú, phức tạp.
Từ khóa: Quản trị, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, Việt Nam.
6. Những điều kiện dẫn đến thành công trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ theo khuôn khổ tỷ giá mục tiêu của Singapore/ Trang Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 23/2014 .- Tr. 40-41
Khuôn khổ tỷ giá mục tiêu là một trong những khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) được ra đời từ rất sớm cùng với sự phát triển của thị trường tài chính và quá trình tự do hóa tài chính trên thế giới. Trong quá trình tìm kiếm một “cái neo” danh nghĩa đáng tin cậy cho CSTT, nhiều quốc gia, đặc biệt là những nền kinh tế có độ mở cao đã lựa chọn khuôn khổ điều hành CSTT này. Trong khi có những nước không đạt được thành công và phải chuyển sang một khuôn khổ điều hành khác thì ngược lại có những quốc gia với quá trình liên tục hoàn thiện khuôn khổ này cho phù hợp với bối cảnh và điều kiện phát triển đã đạt được những thành công nhất định. Singapore là một quốc gia tiêu biểu tại khu vực Châu Á trong việc vận hành thành công khuôn khổ tỷ giá mục tiêu.
Từ khóa: Kinh nghiệm, bài học, chính sách, tiền tệ, quản lý, nhà nước. Singapore.
1. Hiệu quả khi thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu và nguyên tắcTaylor tại Việt Nam/ Hoàng Đình Minh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2014 .- Tr. 14-19
Với xu thế minh bạch hóa và giải trình ngày càng cao đối với các quyết định chính sách, đặc biệt là tại các NHTW, điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) theo cơ chế lạm phát mục tiêu (LPMT) đã trở thành một xu hướng chung. Khi LPMT đã được luật hóa và các NHTW phải đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết, điều này sẽ giúp cho các thành phần trong nền kinh tế có được niềm tin đối với CSTT của NHTW và lấy đó làm căn cứ để lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong tương lai. Lạm phát được xây dựng thành mục tiêu sẽ giúp cho các chỉ tiêu vĩ mô khác như lãi suất thực dương, ổn định tỷ giá, sẽ lấy khung mục tiêu lạm phát làm chuẩn để dao động xung quanh với một biên độ nhất định. Điều này sẽ giúp tăng cường chức năng phương tiện lưu giữ giá trị của đồng nội tệ và giảm tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế.
Từ khóa: Chính sách, lạm phát, nguyên tắc Taylor, Việt Nam.
2. Một số vấn đề thực tiễn thi hành pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mạiPhạm Minh Sơn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2014 .- Tr. 19-21
Thực tiễn hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng cho thấy pháp luật hiện hành đã tạo ra khung khổ pháp lý để các ngân hàng thương mại (NHTM) chủ động thực hiện mua lại, sáp nhập. Tuy nhiên, pháp luật về mua lại, sáp nhập NHTM vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để giúp các NHTM thực hiện thành công quá trình mua lại, sáp nhập của mình.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, pháp luật, doanh nghiệp.
3. Thiết chế bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam/ Nguyễn Thế Khải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2014 .- Tr. 22-26
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia cần có cơ quan giám sát (chuyên biệt hoặc không chuyên) có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính. Theo đó, cơ quan này cần phải có thẩm quyền cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể là hoạt động độc lập; đủ nguồn lực và có năng lực; khung thực thi được xác định và minh bạch; trách nhiệm rõ ràng và khách quan; quyền hạn đầy đủ... Vậy các quốc gia tổ chức thiết chế bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính ra sao và Việt Nam có thể vận dụng được những điều gì?...
Từ khóa: Tài chính, người tiêu dùng, bảo vệ, quyền lợi, Việt Nam, kinh nghiệm.
4. Thách thức đối với ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập/ Nguyễn Lợi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2014 .- Tr. 27
Thực tiễn hoạt động của các NHTM Việt Nam hiện nay cho thấy những thách thức trên đang hiện hữu và hoàn toàn có thể xảy ra khi nước ta tham gia hội nhập sâu rộng hơn với thế giới. Vấn đề là các NHTM Việt Nam ngay từ bây giờ, cần có những bước chuẩn bị mang tính đón đầu các xu thế cạnh tranh, nhằm hướng đến phát triển ngân hàng một cách bền vững. Các ngân hàng cần chủ động nâng cao hơn nữa quy mô vốn chủ sở hữu, xây dựng chiến lược phát triển gắn với việc lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu phù hợp với tôn chỉ hoạt động của ngân hàng và có chính sách tháo gỡ các cản trở mang tính thủ tục nhằm đẩy vốn tín dụng ra chiếm lĩnh thị phần nhưng vẫn phải đảm bảo về chất lượng tín dụng.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Việt Nam, hội nhập, thách thức.
5. Những vướng mắc của NHTM khi cho vay thế chấp phương tiện giao thông cơ giới/  Trần Thị Kim Oanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2014 .- Tr. 28-29.
Quy định tài sản thế chấp được thực hiện nhằm đáp ứng hai mục tiêu của người cho vay: thứ nhất, nếu người vay không có khả năng hoàn trả thì người cho vay có quyền thu giữ và bán tài sản để thu hồi lại khoản tiền đã cho vay; thứ hai, việc thế chấp sẽ tạo ra lợi thế về tâm lý cho người cho vay. Bởi vì các tài sản cụ thể đã được dùng để thế chấp cho khoản vay nên người vay sẽ cảm thấy cần phải làm việc tích cực hơn để thanh toán nợ của mình và tránh khả năng để mất những tài sản có giá trị. Thế chấp tài sản là một loại giao dịch trong thực tế cuộc sống đã diễn ra từ rất lâu và rất phổ biến. Ngày nay, theo quy định của pháp luật, thế chấp tài sản được gọi là giao dịch bảo đảm, được sử dụng rộng rãi trong hoạt động bảo đảm tiền vay tại các Tổ chức tín dụng.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, phương tiện, giao thông, cơ giới, khó khăn.
6. Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, góp phần phát triển bền vữngNgân hàng Chính sách Xã hội/ Trần Hữu Ý// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2014 .- Tr.30-34
Từ năm 2003 đến hết tháng 8/2014 đã có trên 24,8 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách. Góp phần giúp trên 3,2 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 11 triệu lao động, trong đó trên 103 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 3.236 nghìn học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 5.909 nghìn công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn; gần 700 nhà chòi tránh lũ cho hộ nghèo tại 7 tỉnh miền Trung; hơn 96 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách chưa có nhà ở trên toàn quốc.
Từ khóa: Ngân hàng Chính sách xã hội, phát triển bền vững, mô hình.
7. Hoạt động sáp nhập, mua lại ngân hàng tại Mỹ và một số bài học kinh nghiệm/ Vũ Thị Huế// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2014 .- Tr. 35-38
Trong làn sóng sáp nhập và mua lại (M&A) diễn ra trên toàn cầu, lĩnh vực tài chính - ngân hàng luôn dẫn đầu về số lượng các thương vụ cũng như giá trị trong hoạt động M&A. Ngành ngân hàng có một vị trí đặc biệt bởi chỉ một biến động của nó cũng để lại những tác động lớn trong nền kinh tế của mỗi nước, đặc biệt với xu hướng toàn cầu hóa diễn ra như hiện nay, tác động đó còn mang tính quốc tế cao hơn. Bài viết này nghiên cứu về hoạt động M&A của các ngân hàng Mỹ và qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm.
Từ khóa: Ngân hàng, Mỹ, kinh nghiệm, sáp nhập.

Trung tâm Thông tin Thư viện