Bài trích Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 15 và 16 năm 2015
31 tháng 8, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 15 và 16 năm 2015
Trần Hữu Trung


I. TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 15 NĂM 2015
1. Tháo gỡ vướng mắc về pháp lý góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu/ Nguyễn Danh Nam// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 15
Tính đến hết tháng 12/2014, tỷ lệ nợ xấu chiếm 3,25% tổng dư nợ. Tính chung sau 3 năm thực hiện (2012-2014), tổng các khoản nợ xấu được xử lý ước đạt 311.100 tỷ đồng, tương đương 67% tổng số nợ xấu ước tính tại thời điểm tháng 9/2012. Ước tính đến hết tháng 6/2015, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam dao động quanh mức 3%, giảm nhẹ so với cuối năm 2014. Số nợ xấu đó đã được các TCTD xử lý bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó xử lý nợ xấu thông qua bán nợ cho Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) đang là biện pháp được các TCTD tích cực thực hiện
Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng, tín dụng, Việt Nam.
2. Kiểm soát nợ xấu trong hoạt động củangân hàng thương mại/ Trần Thành Quảng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 18
Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng còn nhiều bất cập, chưa phát hiện kịp thời những vi phạm/vận dụng tùy tiện gây thiệt hại cho ngân hàng. Nguyên nhân do hoạt động cho vay diễn ra thường xuyên liên tục, phát sinh trên địa bàn rộng, nhiều đầu mối thực hiện nên việc kiểm tra giám sát gặp nhiều khó khăn. Việc giám sát từ xa chưa phát huy hiệu quả như mong muốn do còn nhiều nội dung phải khai thác thủ công, chỉ tiêu giám sát còn nhiều nhưng lại chưa có tác dụng phát hiện kịp thời các rủi ro. Có những vụ việc trụ sở chính các NHTM biết qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc chi nhánh báo cáo để xin hỗ trợ xử lý.
Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng thương mại, Việt Nam.
3. Thực trạng điều hành lãi suất cơ bản ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới/ Lê Thị Mận, Phan Hiển Đạt// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 20
Ở Hàn Quốc, LSCB của NHTW Hàn Quốc (BOK base rate) là lãi suất chính sách tham chiếu (reference policy rate) được Ủy ban chính sách tiền tệ quyết định hàng tháng, sau khi xem xét và đánh giá trên bình diện tổng thể xu hướng vận động của giá cả, các hoạt động kinh tế và các điều kiện của thị trường tài chính. Đây chính là cơ sở tham chiếu được sử dụng để cung cấp cho các giao dịch giữa ngân hàng và các định chế tài chính như giao dịch hợp đồng mua lại, điều chỉnh thanh khoản của giao dịch cho vay và gửi tiền của các NHTM. Trước năm 2008, LSCB của BOK là LSCV qua đêm (overnight call rate). Sau năm 2008, thuật ngữ “BOK base rate hay base rate” đang được sử dụng để chỉ LSCB của NHTW.
Từ khóa: Lãi suất, ngân hàng, Việt Nam, kinh nghiệm, thế giới.
4. Thực trạng tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam/  Nguyễn Phan Yến Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 24
Với gần 70% dân số tập trung tại khu vực nông thôn, nông nghiệp là một ngành quan trọng của nền kinh tế, đóng góp trên dưới 20% GDP cho nền kinh tế và 23% - 25% giá trị xuất khẩu. Sau gần 30 năm đổi mới, khu vực nông nghiệp, nông thôn (NNNT) Việt Nam đã có những đổi thay cơ bản, trong đó tín dụng ngân hàng đã và đang là “bà đỡ” cho NNNT phát triển.
Từ khóa: Tín dụng, nông nghiệp, nông thôn, ngân hàng, Việt Nam
5. Một vài góp ý đối với quy định về giao dịch bảo đảm tại dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi/ Bùi Đức Giang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 27
Giao dịch bảo đảm có vai trò đặc biệt quan trọng trong các giao dịch tài chính và thương mại. Đối với tài trợ ngân hàng, các biện pháp bảo đảm phải giúp tăng cường lòng tin của chủ nợ có bảo đảm và rộng hơn là để phục vụ lợi ích chung, chính là lợi ích của hệ thống kinh tế, thương mại theo nghĩa rộng thông qua hiệu ứng đòn bẩy mà chúng tạo ra. Có được các biện pháp bảo đảm hiệu quả giúp ngân hàng phòng ngừa được rủi ro nợ xấu ngay từ khi xác lập hợp đồng vay. Tuy nhiên, hiện nay dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII lại có những quy định chưa sát rời thực tế hoặc có những quy định cấm không thực sự có căn cứ.
Từ khóa: Bộ luật dân sự sửa đổi, giao dịch, quy định.
6. Bàn về Thông tư 36 quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng/ Đỗ Hoài Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 29
Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài ra đời ngày 20/11/2014 đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau. Trên giác độ của nghiên cứu độc lập, tác giả bài viết sẽ phân tích lý do của sự hình thành các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước khi ban hành thông tư 36, đưa những kiến nghị đối với một số nội dung của Thông tư mà người nghiên cứu thấy chưa phù hợp.
Từ khóa: Thông tư 36/2014/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, ngân hàng.
7. Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam qua 15 năm hình thành và phát triển/ Đặng Thị Quỳnh Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 33
Bài viết khái quát quá trình 15 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam; Đánh giá hoạt động của TTCK Việt Nam với vai trò là kênh dẫn vốn trung dài hạn cho nền kinh tế, tạo thanh khoản cho chứng khoán, là nơi đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp và cung cấp cơ hội đầu tư cho công chúng.
Từ khóa: thị trường chứng khoán, Việt Nam.
 
8. Pháp luật các nước về xử lý tài sản bảo đảm và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Đỗ Giang Nam, Trần Lê Hoàng An// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 37
Xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) là một trong những công cụ quan trọng giúp TCTD thu hồi nợ xấu có bảo đảm. Để tạo hành lang pháp lý cho vấn đề này, Chính phủ, các Bộ ngành có liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng đã bộc lộ không ít bất cập, có quá nhiều văn bản pháp luật liên quan đến TSBĐ và xử lý TSBĐ ở trong tình trạng vừa chồng chéo vừa thiếu hụt. Những quy định này thực sự gây khó khăn cho các chủ thể khi xác lập, thực hiện giao dịch thế chấp và lúng túng cho các cơ quan chức năng khi áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp xảy ra.
Từ khóa: tài sản bảo đảm, kinh nghiệm, Việt Nam, tín dụng.
9.Bong bóng thị trường chứng khoán Trung Quốc và những bài học rút ra/ Lê Chung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2015 .- Tr. 40
Để giúp chặn đà lao dốc của TTCK, hiện tại, Chính phủ Trung Quốc đã và đang ban hành các biện pháp chưa từng có trong tiền lệ, bao gồm: (i) Cấm cổ đông lớn và lãnh đạo của công ty niêm yết bán ra cổ phiếu trong 6 tháng tới; (ii) Yêu cầu các công ty mua vào cổ phiếu và (iii) Điều tra hoạt động bán khống... Những biện pháp nêu trên có thể giúp cải thiện tâm lý thị trường trong ngắn hạn, tuy nhiên với mức định giá (P/E) vẫn còn rất cao, việc điều chỉnh giảm của TTCK Trung Quốc để về sát hơn giá trị thực có thể tiếp tục sẽ diễn ra và đây cũng là điều cần thiết sau khi thị trường này đã tăng quá nóng trong thời gian qua.
Từ khóa: thị trường chứng khoán, Trung Quốc, kinh nghiệm.
II. TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 16 NĂM 2015
1. Hoàn thiện khung chính sách khuyến khích phát triểnNgân hàng xanh, tín dụng xanh/ Phạm Xuân Hòe, Nguyễn Đình Đạt// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2015 .- Tr. 17
Quan điểm của Việt Nam về tăng trưởng xanh khá đầy đủ các nội dung theo định nghĩa của các tổ chức quốc tế: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (2012) ở Việt Nam nêu rõ: “tăng trưởng xanh là quá trình thúc đẩy tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thông qua tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh tế. Từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững”.
Từ khóa: Ngân hàng xanh, tín dụng xanh, chính sách, khuyến khích.
2. Ngân hàng xanh:Kinh nghiệm quốc tế và những khuyến nghị cho Việt Nam/ Vũ Thị Kim Oanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2015 .- Tr. 21
Ở Việt Nam, khái niệm về ngân hàng xanh, tín dụng xanh vẫn còn khá mới mẻ với các NHTM. Mới chỉ có một số ngân hàng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế (như IFC) đã xây dựng được quy trình quản trị rủi ro môi trường xã hội như Techcombank, VietinBank, Sacombank... còn đa phần các ngân hàng hiểu biết chưa rõ ràng và chưa hiểu hết về nội hàm của ngân hàng xanh.
Từ khóa: Ngân hàng xanh, kinh nghiệm, quốc tế, Việt Nam.
3. Thành công trong điều hành tỷ giá 6 tháng đầu năm 2015 dự báo thị trường ngoại hối những tháng cuối năm/  Lê Chung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2015 .- Tr. 25
Xét trên tổng thể, thị trường ngoại hối vẫn được hỗ trợ theo chiều hướng ổn định bởi các yếu tố dài hạn bao gồm: i) Định hướng điều hành nhất quán của NHNN; ii) Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư – ước tính đạt khoảng 2-3 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm; iii) Lạm phát được duy trì ở mức thấp, CPI tháng 6/2015 chỉ tăng 0,6% so với cuối 2014.
Từ khóa: điều hành, tỷ giá, thị trường ngoại hối, 2015.
4. Hạn chế, quản trị rủi ro trong cho vay bất động sản/ Đào Minh Thảo// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2015 .- Tr. 28
Từ đầu năm 2015 đến nay, do nhiều yếu tố tác động, các kênh đầu tư đã có sự phân hóa rõ rệt. Dòng vốn có xu hướng dịch chuyển nhiều sang lĩnh vực bất động sản. Với quan niệm “tấc đất tấc vàng” của người Việt Nam thì bất động sản được xem là mảnh đất màu mỡ được rất nhiều người quan tâm. Trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đang mở rộng cho vay bất động sản góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, tạo điều kiện giảm hàng tồn kho nhà ở, vật liệu xây dựng.
Từ khóa: quản trị, rủi ro, cho vay, bất động sản.
5. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tửở Việt Nam/ Đỗ Thị Ngọc Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2015 .- Tr. 30
Do hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới nên Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ ngân hàng tiên tiến, sự hiểu biết của người dân về dịch vụ ngân hàng ngày càng nhiều, xu hướng các ngân hàng hướng tới dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng tăng. Tuy nhiên các ngân hàng Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng để từ đó tìm ra giải pháp góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam.
Từ khóa: Dịch vụ, ngân hàng điện tử, Việt Nam.
6. Bàn về lãi suất cho vay đầu tư phát triển của Nhà nước/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2015 .- Tr. 34
Hiện nay, Chính phủ đang xem xét để sửa đổi chính sách tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) của Nhà nước quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP, trong đó việc điều chỉnh cơ chế li suất cho vay ĐTPT đang được cân nhắc một cách kỹ lưỡng với nhiều phương án khác nhau. Bài viết nhn lại thực trạng cơ chế áp dụng li suất cho vay ĐTPT của Nhà nước từ khi ra đời đến nay, từ đó đề xuất thay đổi một số nội dung nhằm làm cho cơ chế này trở nên hoàn thiện hơn và hạn chế được những bất cập pht sinh trong thời gian qua.
Từ khóa: Ngân hàng nhà nước, cho vay, lãi suất, đầu tư.
 
7. Kinh nghiệm xử lý nợ xấucủa các nước trên thế giớivà hàm ý cho Việt Nam/ Đinh Xuân Cường// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2015 .- Tr. 36
 
Brazil là một quốc gia trong khối các nước có nền kinh tế lớn mới nổi BRICS (các nền kinh tế đang nổi lên có tiềm lực kinh tế hùng hậu và có ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới). Tuy nhiên, những năm gần đây, với mức giảm 14%, đồng Real của Brazil là đồng tiền mất giá mạnh nhất trong 16 đồng tiền chủ chốt được Bloomberg theo dõi trong 6 tháng đầu năm 2014. Đà giảm phản ánh những lo ngại về việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn kéo theo những tác động đối với nền kinh tế. Các chuyên gia phân tích dự báo nền kinh tế Brazil sẽ suy giảm sâu hơn mức dự báo từ đầu năm. Đồng Real giảm tổng cộng 11% trong năm 2014.
Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng, kinh nghiệm, thế giới, Việt Nam.
8.Hy Lạp chấp nhận “thắt lưng buộc bụng” để tránh vỡ nợ/ Nguyễn Nhâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2015 .- Tr. 40
Thế là kịch bản nói “Không” với hơn 61% số phiếu đã diễn ra vào cuối ngày 05/7/2015. Nhưng ngay sau đó, Chính phủ Hy Lạp lại nói “Có” - ngược lại với ý chí của đa số cử tri nhằm đổi lại gói cứu trợ thứ ba để Hy Lạp không bị vỡ nợ và vẫn ở lại khu vực Eurozone. Ngày 27/7, cuộc đàm phán về gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro (94 tỷ USD) cho Hy Lạp đã bắt đầu tại thủ đô Athens. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Mina Andreeva cho biết đại diện của các chủ nợ châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tới Athens và bước vào cuộc đàm phán cùng đại diện của Chính phủ Hy Lạp.
Từ khóa: Thị trường, kinh tế, chính sách, Hy Lạp.

Trung tâm Thông tin Thư viện