Bài trích Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 1 và 2 năm 2014
25 tháng 2, 2014 bởi
Bài trích Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 1 và 2 năm 2014
Trần Hữu Trung


1. Những rủi ro, thách thức của nền kinh tế trong năm 2014 và một số khuyến nghị chính sách/ Thu Thủy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 36 - 37 - 55.

Thách thức dễ nhận thấy đối với nền kinh tế nước ta là sức cầu nội địa suy yếu trong khi cân đối ngân sách và vấn đề nợ công còn nhiều quan ngại, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Trong thời gian qua, tổng cầu đã giảm đáng kể ở cả đầu tư công và đầu tư tư nhân, cũng như tiêu dùng của hộ gia đình. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đình trệ trong nhiều lĩnh vực (theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 11/2013, cả nước có 54.932 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động.

Từ khóa: Thách thức, kinh tế, Việt Nam.

2. Nâng cao hiệu quả trong chính sách tài khóa ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Chiến// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .-Tr. 38 - 41.

Hàng năm, nguồn chi từ ngân sách đều tăng, theo trị số tuyệt đối đều có sự tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa số chi cân đối NSNN dự toán và quyết toán, số chi theo quyết toán đều cao hơn dự toán khá nhiều, khả năng dự báo các khoản chi ngân sách còn kém và chưa sát thực tế. Ngoài ra, tổng số chi ngân sách cân đối hàng năm đều cao hơn số thu ngân sách cân đối hàng năm (xem Hình 1 và Hình 3), thể hiện điều kiện ngân sách của Việt Nam hiện đang bị thâm hụt, và tình trạng này đang diễn ra suốt giai đoạn vừa qua

Từ khóa: Chính sách, tài khóa, Việt Nam.

3. Chính sách tiền tệ 2014 tiếp tục được điều hành theo hướng linh hoạt, chủ động/  Nguyễn Minh Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .-Tr. 42 - 45.

Một thành công khác của NHNN trong năm qua không thể không nhắc đến đó là sự ổn định của thị trường ngoại hối. Sự ổn định này cũng đã được các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đánh giá cao. Có được kết quả đó là do NHNN đã điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá linh hoạt, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính sách tỷ giá và chính sách lãi suất, góp phần nâng cao lòng tin vào đồng Việt Nam, giảm tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. Ngay từ đầu năm, NHNN đã đề ra mục tiêu ổn định tỷ giá với biên độ tăng không quá 2-3% trong năm 2013 nhằm kiểm soát kỳ vọng về sự mất giá của đồng Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, 2014, Việt Nam.

4. Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương cơ hội mới cho Việt Nam/ Trần Nguyễn Minh Hải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 46 - 51.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực thị trường thương mại chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu và 80% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam, trong đó nhiều thị trường xuất khẩu chính đã là thành viên của TPP. Khác với WTO, Hiệp định TPP đề ra mức thuế quan giảm xuống 0% thúc đẩy thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ Việt Nam vươn ra thế giới. Nếu như mức thuế suất bình quân của Việt Nam trước khi gia nhập WTO là 17,4% vào năm 2006 thì năm 2012, mức thuế suất đã giảm xuống 11,4%, tạo lực đẩy phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, đối với TPP thì mức thuế suất được đàm phán hướng đến là 0%, có nghĩa là hàng rào thuế quan sẽ được xóa bỏ nhằm tăng cường trao đổi thương mại hàng hóa dịch vụ giữa các nước thành viên.

Từ khóa: Hiệp định đối tác kinh tế, thuế suất, Thái Bình Dương, Việt Nam. 

5. Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam: thực trạng và triển vọng/ Nguyễn Thành Long // Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 52 - 55.

Tái cấu trúc TTCK cũng là một hoạt động có liên quan tới công cuộc tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng nói riêng và tái cơ cấu nền kinh tế nói chung. Điểm khác biệt với các hoạt động tái cấu trúc diễn ra ở các quốc gia khác, công tác tái cấu trúc TTCK được UBCKNN, Bộ Tài chính thực hiện song hành cùng với việc tiếp tục, duy trì sự phát triển của thị trường này. Có nghĩa là, đồng thời vừa tái cấu trúc, lành mạnh hóa hoạt động của thị trường, vừa tiếp tục triển khai, phát triển các sản phẩm trên thị trường nhằm hỗ trợ và thúc đẩy nhanh hơn công tác tái cấu trúc.

Từ khóa: Tái cấu trúc, thị trường chứng khoán, Việt Nam.

6. Những giải pháp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng/ Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 56 - 58.

Sau hai năm tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được những thành công bước đầu trong điều hành chính sách, giúp các TCTD hoạt động an toàn, thị trường tiền tệ ổn định góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, năm 2014-2015, trước bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp và diễn biến phức tạp gây nhiều bất lợi tới nền kinh tế trong nước, tiến trình tái cơ cấu TCTD cũng sẽ gặp một số khó khăn, thách thức cần vượt qua để tái cơ cấu thành công.

Từ khóa: Tái cơ cấu, tổ chức tín dụng, Việt Nam.

7. Cần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước/ Hữu Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 59 – 61.

Sau hơn 2 năm Hội nghị Trung ương 3, Khóa XI đề ra nhiệm vụ tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế, cho đến nay, một trong ba trọng tâm là tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn diễn ra chậm chạp và gặp nhiều khó khăn, thách thức, gây nhiều ảnh hưởng đối với nền kinh tế như vấn đề nợ xấu, tăng trưởng GDP thấp, lãng phí tài nguyên đất nước... Để thúc đẩy quá trình tái cơ cấu khu vực DNNN mạnh mẽ và hiệu quả hơn, cần có những giải pháp đột phá và quyết tâm chính trị cao từ Quốc hội cho đến các Bộ, ngành và địa phương.

Từ khóa: Tái cơ cấu, doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam.

8Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamNguyễn Thị Ái Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 62 - 64.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là hình thức tổ chức kinh doanh thích hợp, năng động, linh hoạt, có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của một quốc gia. ở Việt Nam hiện nay, DNNVV chiếm tỷ trọng rất lớn, do đó việc khuyến khích phát triển các DNNVV là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện về vốn, về công nghệ, về trình độ quản lý, về chất lượng nguồn lao động ở nước ta. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích, tạo điều kiện và có những chủ trương, chính sách tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ cho các DNNVV phát triển và xem đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, thực trạng hoạt động của các DNNVV còn những khó khăn, hạn chế nhất định cần tìm giải pháp để tháo gỡ giúp các DNNVV ở nước ta có những cơ hội lớn để phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu và lớn mạnh, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế khi Việt Nam ngày càng gia nhập sâu vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải pháp, phát triển. 

9. Bàn về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngân hàng hiện nayNguyễn Thị Phương Lan//Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 65-67.

Vấn đề đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngân hàng Việt Nam luôn là mối quan tâm, trăn trở của các cơ sở đào tạo và các cấp lãnh đạo, quản lý ngành Ngân hàng trong suốt quá trình phát triển. Hầu như, tại các cuộc họp quy mô lớn, nhỏ ở các đơn vị đến tổng kết hoạt động của ngành đều nhắc tới vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ. Đó cũng là vấn đề tất yếu của quy luật về sự phát triển. Bài viết này cũng không ngoài mục tiêu nhằm tìm kiếm giải pháp tổ chức và quản lý đào tạo phù hợp, hiệu quả hơn cho nguồn nhân lực ngành Ngân hàng, chủ đề không mới nhưng thực sự cần thiết và tác giả mong muốn được nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Từ khóa: Đào tạo, nguồn nhân lực, cán bộ ngân hàng.

10. Những đột phá cần có về tín dụng có bảo hiểm cho nông nghiệpNguyễn Minh Phong// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 68-71.

Trên thực tế, đẩy mạnh cho vay tín dụng nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng trở thành xu hướng và nhiệm vụ chung cho toàn ngành Ngân hàng, cũng như cho mỗi NHTM; Tuy nhiên, quá trình này, bên cạnh những kỳ vọng lớn lao, cũng có không ít trở ngại không dễ vượt qua. Để phát triển mạnh và bền vững thị trường tín dụng nông nghiệp rất cần động lực mới, có tính đột phái được cộng hưởng bởi sự nhận thức thấu đáo và các giải pháp thích ứng từ nhiều phía

Từ khóa: Cho vay tín dụng, bảo hiểm, nông nghiệp.

11. 10 nền kinh tế có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giớiMinh Đức// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 72 - 73.

Dự trữ ngoại hối có vai trò quan trọng trong việc can thiệp thị trường ngoại hối nhằm thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá. Việc duy trì một mức dự trữ ngoại hối vừa đủ là cần thiết nhằm bảo vệ giá trị đồng nội tệ, hạn chế sự biến động quá mức của tỷ giá hối đoái, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế, chống đỡ khủng hoảng kinh tế và tài chính. Điều này là phù hợp đối với mọi nền kinh tế, nhưng sẽ đặc biệt quan trọng hơn đối với các nền kinh tế đang phát triển bắt đầu thực hiện mở cửa, tự do hoá các giao dịch vốn quốc tế.

Từ khóa: Dự trữ ngoại hối, kinh tế thế giới, nền kinh tế. 

12. 5 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008: nhìn lại những nguyên nhân và rút ra bài học/ Hải Yến// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 74 - 76.

Đầu tiên là nói đến sự điên rồ của những nhà tài chính. Những năm trước khi xảy ra khủng hoảng là tình trạng “trăm hoa đua nở” các khoản tín dụng mua nhà thiếu trách nhiệm. Các khoản cho vay đã được cấp cho cả những người vay “dưới chuẩn”, những người có lịch sử tín dụng yếu và khó khăn trong việc trả nợ. Những khoản vay thế chấp này được chuyển qua các “kỹ sư” tài chính tại các ngân hàng lớn để rồi sau đó biến thành các chứng khoán được cho là rủi ro thấp bằng cách cho phần lớn loại này vào chung một chỗ với các khoản cho vay đủ chuẩn.

Từ khóa: Khủng hoảng tài chính, 2008, nguyên nhân, tiền tệ. 

13Một số nguyên nhân thất bại và bài học kinh nghiệm trong hoạt động M&ATăng Đình Sơn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 77 -79.

Hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) đã tiếp tục tăng đáng kể trong thập kỷ qua, các ngành có tỷ lệ M&A cao là các ngành công nghiệp dịch vụ và các ngành dựa trên tri thức như ngân hàng, bảo hiểm, dược phẩm, và giải trí. Về khía cạnh nào đó, M&A được xem như một chiến lược để tăng lợi nhuận và bảo vệ thị phần trước các đối thủ. Tuy nhiên không phải giao dịch nào cũng đem lại thành công như mong đợi. Theo nghiên cứu của Giáo sư Nigel Denscombe - Nhà tư vấn quản trị chiến lược quốc tế tại Tokyo và NewYork, có tới 80% doanh nghiệp cảm thấy không hài lòng sau khi tiến hành các thương vụ M&A. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao lại có quá nhiều các vụ sáp nhập không đem lại kết quả như mong đợi của nhà đầu tư? Dưới đây là một số nguyên nhân thất bại trong các hoạt động M&A.

Từ khóa: Hoạt động M&A, hoạt động sáp nhập, doanh nghiệp. 

14. Kinh nghiệm quản lý và huy động vàng ở Ấn ĐộTrang Hòa// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .-Tr. 80 - 83.

Không ngăn chặn và thay đổi được việc nắm giữ vàng của người dân, tình trạng buôn lậu vàng và sở hữu vàng ngầm diễn ra mạnh mẽ, giá vàng vẫn tiếp tục gia tăng. Trước tình hình chênh lệch ngày càng lớn (từ 50% đến trên 50%) giữa giá vàng trong nước và quốc tế, năm 1978, Ngân hàng Trung ương ấn Độ (RBI) đóng vai trò là đại lý của chính phủ, đứng ra thực hiện đấu thầu vàng để bán vàng từ trong tay của chính phủ nhằm: (i) hỗ trợ chống lạm phát, tạo nguồn bù đắp thâm hụt ngân sách; (ii) giảm buôn lậu vàng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, các hoạt động đấu thầu này cuối cùng cũng không đạt được mục tiêu đặt ra. Tháng 10/1978, Chính phủ ấn Độ bãi bỏ các hoạt động đấu thầu vàng này. vàng Trung Quốc trong tương lai, sau đây xin tóm tắt những diễn biến chính trên thị trường vàng Trung Quốc qua các giai đoạn.

Từ khóa: Vàng, huy động vàng, Ấn Độ. 

15. CNY - Chặng đường trở thành đồng tiền quốc tế còn xa?Khôi Nguyên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2 .- 1/2014 .- Tr. 84 - 85.

Với sức mạnh của nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt cùng với quyết tâm cao của Chính phủ Trung Quốc, đồng CNY đã và đang khẳng định vị thế mới của mình. Theo khảo sát của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) tháng 9/2013, CNY hiện là một trong 10 đồng tiền được giao dịch mạnh nhất thế giới. Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc ngày 4/11/2013 dẫn số liệu báo cáo chính thức cho biết, tính đến tháng 9/2013, CNY dùng trong thanh toán thương mại xuyên biên giới đạt 8.600 tỷ CNY (khoảng 1.400 tỷ đô la Mỹ) với 220 nền kinh tế, chiếm 98% nền kinh tế toàn cầu... Đây là một bước nhảy vọt trong việc biến đồng CNY trở thành một đồng tiền thanh toán quốc tế cũng như hướng tới mục tiêu đồng tiền dự trữ quốc tế.

Từ khóa: CNY, đồng tiền quốc tế, tiền tệ.

Trung tâm Thông tin - Thư viện