Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 71 đến 73 năm 2015
27 tháng 7, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 71 đến 73 năm 2015
Trần Hữu Trung


I. TẠP CHÍ QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỐ 71 NĂM 2015
1. Sử dụng giáo viên, lớp học hiệu quả khi trường tiểu học chuyển sang dạy học cả ngày/ Trần Đình Thuận// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 4
Cùng với triển khai dạy học cả ngày tại các trường, SEQAP đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến chính sách nhằm đảm bảo cho tính khả thi của mô hình này trong tương lai. Bài viết đề cập đến việc sử dụng giáo viên, lớp học và đề xuất sử dụng hiệu quả giáo viên, lớp học khi trường tiểu học chuyển sang dạy học học cả ngày, góp phần thự hiện mục tiêu đổi mới của ngành.
Từ khóa: Giáo viên, lớp học, hiệu quả, tiểu học, dạy học
2. Vấn đề sử dụng kết quả đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy/ Vương Thị Phương Thảo, Cấn Thị Thanh Hương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 8
Đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy là vấn đề được các trường đại học quan tâm thực hiện nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo. Tuy nhiên, đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá đó như thế nào để đem lại hiệu quả mong muốn cũng là điều đáng để bàn luận. Bài viết giới thiệu việc sử dụng kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Từ khóa: Đánh giá, giảng dạy, kết quả, chất lượng.
3. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục/ Đào Thị Thu Hằng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 12
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo nghị quyết 29 Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) thì nhiệm vụ quan trọng cấp thiết là phải xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo , cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng và số lượng. Bài viết nêu ra những vấn đề cần thiết phải thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đề xuất một số biện pháp để phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Từ khóa: Đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ, giáo viên.
4. Đào tạo sinh viên Khoa Giáo dục về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhỏ theo phương án 0 tuổi/ Nguyễn Minh Đức// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 16
Bài viết trình bày những cơ sở lý luận của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhỏ và phân tích thực trạng của việc vận dụng Phương án 0 tuổi đang diễn ra ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng khung lý thuyết để đào tạo sinh viên Khoa Giáo dục, Học viện quản lý giáo dục thực hiện dự án phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhỏ theo trường phái Tâm lý học hoạt động. Lý thuyết “Vùng phát triển gần” của Vygotsky đã được lựa chọn làm định hướng cho khung lý thuyết của Khoa Giáo dục trong Dự án mới này.
Từ khóa: Vùng phát triển gần, phương án 0 tuổi, phát triển ngôn ngữ.
5. Nội dung quản lý giáo dục đạo đức học sinh của Hiệu trưởng trường THCS/ Lê Thị Lâm// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 19
Quản lý giáo dục đạo đức (QLGDĐĐ) cho học sinh THCS, có thể tiếp cận theo nhưng góc độ khác nhau. Theo tiếp cận chức năng quản lý, thì nội dung quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THCS bao gồm: việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục. Theo tiếp cận các thành tố cấu trúc, thì nội dung quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THCS gồm các thành tố tham gia vào quá trình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. Mỗi cách tiếp cận đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định trong giáo dục đạo đức cho các em. Để khắc phục những nhược điểm và phát huy những ưu điểm của các cách tiếp cận riêng lẻ đó, bài viết đề xuất cách tiếp cận cụ thể bao gồm cả tiếp cận chức năng và tiếp cận các thành tố trong quản ly giáo dục đạo đức học sinh THCS.
Từ khóa: Hiệu trưởng, giáo viên, THCS, QLGDĐĐ.
6. Quản lý sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường trung học phổ thông/ Phùng Xuân Dự// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 23
Quản lý sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường THPT là sự tác động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý để thực hiện các bước (quy trình) nghiên cứu bài học một cách khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường THPT. Quản lý sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường THPT bao gồm nhiều nội dung và giữa các nội dung có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Muốn đạt hiệu quả cao trong SHCM theo NCBH nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân, đơn vị, bộ phận với nhau, trong đó, người tổ trưởng chuyên môn có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng.
Từ khóa: Quản lý, chuyên môn, nghiên cứu, THPT.
7. Nâng cao chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong các trường chuyên nghiệp/ Chu Văn Nguyên// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 27
Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ta đang rất cần có một đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ nghề, kỹ năng nghề cao đáp ứng yêu cầu công việc. Tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại các khu công nghiệp một phần do mất cân đối, thiếu đồng bộ trong công tác đào tạo đội ngũ này. Đa số công nhân kỹ thuật mới ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp với các hệ thống dây chuyền tự động . Cần có các giải pháp về cơ chế, chính sách đào tạo công nhân kỹ thuật cho các trường chuyên nghiệp, các trường cũng cần tích cực đổi mới nội dung chương trình, nâng cao năng lực đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội.
Từ khóa: chất lượng đào tạo, công nhân kỹ thuật, kỹ năng nghề.
8. Chính sách tuyển chọn nhân tài ở trường Đại học nông nghiệp Nam Kinh Trung Quốc/ Đặng Xuân Anh, Phạm Ngọc Long// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 37
Đại học Nông nghiệp Nam Kinh là một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc, mục tiêu của nhà trường là “xây dựng đại học nông nghiệp hàng đầu trên thế giới”. Để thực hiện được mục tiêu đó, một trong những chính sách mà nhà trường chú trọng phát triển đó chính là chính sách nhân tài để xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao và phát triển hài hòa, nồ lực để giải quyết vấn đề khó khăn còn trì trệ trong phát triển trường học; thống nhất hữu cơ 3 yếu tố “đẳng cấp thế giới”, “đặc sắc Trung Quốc” và “chất lượng Nam nông (Đại học Nông nghiệp Nam Kinh)”, biên soạn 5 dại văn bản về “phát triển”, “cải cách”, “hòa giải” và “tiến lên”. Bài báo giới thiệu một số chính sách phát triển nhần tài của Trường Đại học nông nghiệp Nam Kinh đã và đang góp phần phát triển nhà trường.
Từ khóa: chính sách, nhân tài, Đại học nông nghiệp Nam Kinh.
9. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập tại các tỉnh miền Bắc/ Tạ Hoa Dung// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 71 .- 4/2015 .- Tr. 43
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của phát triển giáo dục nói chung (giáo dục ngoài công lập nói riêng) là phát triển nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ giáo viên. Bài viết đề cập đến hoạt động quản lý phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập ở các tỉnh miền Bắc nước ta.
Từ khóa: giáo viên, mầm non, tư thục, giáo dục ngoài công lập.
I. TẠP CHÍ QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỐ 72 NĂM 2015
1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà trường về đánh giá trong giáo dục/ Nguyễn Vũ Bích Hiền// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 1
Bài viết tập trung làm rõ một khía cạnh của xu hướng đổi mới đánh giá trong giáo dục hiện nay: đánh giá vì sự tiến bộ của người học; tìm hiểu khung năng lực cần có của người cán bộ quản lý nhà trường về đánh giá giáo dục ở Mỹ, từ đó đưa ra một số đề xuất liên quan tới đào tạo, bồi dưỡng về đánh giá trong giáo dục dành cho đối tượng cán bộ quản lý giáo dục ở Việt Nam.
Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ quản lý, giáo dục.
2. Yêu cầu về năng lực của Hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới/ Nguyễn Vân Anh, Trịnh Thị Qúy// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 7
Giáo dục trong thời đại mới phải chuyển đổi từ việc trang bị cho người học kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực. Đứng trước yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa theo tiếp cận năng lực ở nhà trường phổ thông, người hiệu trưởng nhà trường phải có được các nhóm năng lực tổ chức thực hiện và phát triển chương trình; nhóm năng lực lập kế hoạch phát triển nhà trường; nhóm năng lực hỗ trợ quản lý nhà trường; nhóm năng lực quản lý bản thân.
Từ khóa: năng lực, hiệu trưởng, phổ thông, sách giáo khoa.
3. Đảm bảo chất lượng quá trình đào tạo gắn với quyền tự chủ và tự chịu trách của cơ sở giáo dục đại học/ Khúc Kim Lan// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 12
Bài báo đề cập đến phạm trù chất lượng trong giáo dục đại học theo các cách tiếp cận khác nhau, trình bày các mức độ quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học và mối quan hệ biện chứng giữa tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường với đảm bảo chất lượng trong quá trình đào tạo.
Tự khóa: giáo dục đại học, chất lượng, đảm bảo chất lượng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
4. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các lực lượng tham gia quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở/ Nguyễn Thị Thi// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 16
Sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở đó chính là mối liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Nó góp phần quan trọng trong sự thành công của giáo dục. Ở Việt Nam, từ những trường phổ thông đến những trường cao đẳng, đại học đã hình thành sự phối hợp này. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả của nó. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động này thì các nhà trường cần phải đưa ra các chiến lược, các mục tiêu và các giải pháp.
Từ khóa: giải pháp, phối hợp, giáo dục đạo đức, học sinh, trung học cơ sở.
5. Vận dụng quan điểm của Peter Drucker để phát triển kỹ năng định vị lĩnh vực làm việc của nhà quản lí/ Dương Thị Hoàng Yến// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 20
Theo P. Drucker, để trở thành một người làm việc vượt trội, nhà quản lý cần phải xác định được lĩnh vực làm việc mà họ có khả năng đóng góp cao nhất. Với cách tiếp cận đó, kỹ năng định vị lĩnh vực làm việc của nhà quản lý được cấu thành bởi ba kỹ năng thành tố là kỹ năng xác định điểm mạnh và hệ giá trị cá nhân, kỹ năng xác định yêu cầu lĩnh vực hoạt động và kỹ năng xác định mục tiêu tạo ra sự khác biệt cho tổ chức.
Từ khóa: Quản lý, kỹ năng, định vị, bản thân.
6. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với quá trình cấu trúc lại chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học/ Bùi Thị Thu Hương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 22
Một trong những nhiệm vụ mang tính trọng tâm của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay đó là việc cấu trúc lại chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, đòi hỏi người dạy phải lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp để đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo. Bài viết đã phân tích những nội dung và yêu cầu cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực cũng như những định hướng cơ bản khi cấu trúc lại chương trình đào tạo và chỉ ra sự tương thích khi sử dụng phương pháp dạy học tích cực.
Từ khóa: Giáo dục, đại học, đào tạo, phương pháp, năng lực, người học.
7. Chính sách giáo dục của Singapore liên hệ vào thực tiễn giáo dục Việt Nam/ Đào Thị Thu Hằng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 34
Trong thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 Hội Nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) rất cần phải nghiên cứu và tham khảo những kinh nghiệm giáo dục từ những cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới để có thể học hỏi được những mô hình giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam, đồng thời cũng giảm bớt được những sai lầm đáng tiếc trong quá trình thực hiện đổi mới. Bài viết đề cập đến một số chính sách giáo dục tiêu biểu của Singapore, từ đó có những liên hệ thực tiễn đến giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục, Singapore, chính sách, Việt Nam.
8. Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành tiếng Nhật hiện nay/ Hoàng Thị Mai Hồng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 39
Với việc áp dụng thời lượng lớn giờ tự học như hiện nay, cùng với những khó khăn do đặc điểm ngôn ngữ tiếng Nhật, nếu không có sự hướng dẫn cụ thể, sát sao của giảng viên, sinh viên ngành tiếng Nhật thường gặp khó khăn trong việc tìm và định hướng trong việc tận dụng giờ tự học đúng mục đích và mang lại hiệu quả tốt nhất. Bài viết đề cập đến vấn đề quản lý thúc đẩy hoạt động tự học của sinh viên ngành tiếng Nhật thông qua một số các biện pháp cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, những gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.
Từ khóa: tự học, dạy học, sinh viên, tiếng Nhật.
9. Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên Học viện Ngân hàng/ Mai Công Hùng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 55
Hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên có vai trò vô cùng quan trọng , là một mảng công việc góp phần to lớn hình thành nên thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học. Đối với Học viện Ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế phát triển năng động nhưng cũng nhiều thách thức như hiện nay càng đòi hỏi nhà trường phải đẩy mạnh hoạt động này nhằm giúp cho sinh viên có những lựa chọn ngành nghề một sách đúng đắn để sau khi ra trường được áp dụng những tri thức đã học vào thực tế công việc.
Từ khóa: hướng nghiệp, tư vấn việc làm, Học viện Ngân hàng.
I. TẠP CHÍ QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỐ 73 NĂM 2015
1. Xây dựng và phát triển xã hội học tập - Một giải pháp cơ bản đảm bảo an sinh xã hội/ Phạm Tất Dong// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 1
An sinh xã hội là một vấn đề được đặt ra với mức độ ngày càng bức thiết khi trong xã hội, sự bất bình đẳng trong điều kiện sinh sống và sự không công bằng trong phát triển con người đang có chiều hướng gia tăng. Với những nước có chiến tranh hoặc bị tàn phá bằng các vụ bạo lực, an sinh cho con người là vấn đề vô cùng bức bách, song điều đó không có nghĩa là, với không ít quốc gia đang sinh sống trong hòa bình, thậm chí còn đang có sự tăng trưởng kinh tế đều đều thì cũng chưa hẳn đã hết nhiều điều bức xúc trong an sinh xã hội.
Từ khóa: An sinh, xã hội, xã hội học tập.
2. Tầm nhìn và mục tiêu của các trường đại học Việt Nam theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục/ Trần Công Bình, Vũ Hải Quân// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 4
Bộ GD&ĐT đã ban hành 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học cho việc kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo bậc đại học và cao đẳng. Bài báo phân tích hiện trạng, mức độ đáp ứng dựa theo tiêu chuẩn 1 về tầm nhìn và mục tiêu của các trường đại học Việt Nam theo sự phát triển đặc thù từng vùng miền. Việc phân tích dựa trên việc khảo sát, thống kê website của 200 trường đại học theo các khu vực chính: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc (từ Huế trở ra), phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).
Từ khóa: sứ mạng, tầm nhìn, đại học, chất lượng giáo dục.
3. Yếu tố vùng miền trong việc dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam/ Bùi Hồng Vân// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 21
Vùng miền là một yếu tố ít được nói đến trong các yếu tố gây ảnh hưởng đến thành công của việc dạy và học tiếng Anh. Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu những ảnh hưởng của yếu tố vùng miền lên trình độ của học sinh, giáo viên và quá trình giảng dạy. Từ đó nghiên cứu đưa ra một số giải pháp cho các nhà quản lý giáo dục để giảm thiểu sự ảnh hưởng của yếu tố vùng miền đến việc dạy và học tiếng Anh.
Từ khóa: Giảng dạy, học tập, tiếng Anh, vùng miền, ảnh hưởng.
4. Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ dạy văn/ Lê Thị Tuyết Hạnh, Huỳnh Thị Hòa Bình// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 72 .- 5/2015 .- Tr. 24
Qua tìm hiểu về môn Ngữ văn và hứng thú học tập của học sinh, những vấn đề trong thực tế giảng dạy Ngữ văn ở trường trung học phổ thông, bài viết đưa ra một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh nhằm giúp học sinh tìm thấy hứng thú học tập bộ môn, từ đó đưa Ngữ văn trở lại đúng vị thế của môn học “dạy làm người” trong trường phổ thông.
Từ khóa: Hứng thú, học sinh, giáo viên, Ngữ văn.

Trung tâm Thông tin - Thư viện