Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 62 năm 2014
28 tháng 7, 2014 bởi
Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 62 năm 2014
Trần Hữu Trung


1. Giải bài toán phân luồng trong giáo dục nước ta từ góc độ xây dựng xã hội học tập/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 1-6
Đã có nhiều nghiên cứu và đề xuất về giải pháp phân luồng trong giáo dục nước ta, nhưng đến nay hầu như không có chuyển biến đáng kể trong phân luồng sau trung học. Lý do chính vì đến nay lời giải bài toán thường dừng lại ở quan điểm coi phân luồng là lĩnh vực thuộc phạm vi ngành giáo dục. Trên thực tế, phân luồng là lĩnh vực đa ngành, có liên quan đến 2 hệ thống lớn; trước hết là hệ thống pháp triển nhân lực; tiếp nữa là hệ thống học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Với cách tiếp cận toàn hệ thống thay vì tiếp cận giới hạn trong hệ thống giáo dục, bài viết này đề xuất một hệ thống giải pháp trước, trong và sau phân luồng để có thể tạo chuyển biến thực sự về phân luồng trong giáo dục nước ta.
Từ khóa: Xã hội học tập, học suốt đời, phân luồng trong giáo dục.
2. Nghiên cứu xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trường trung học phổ thông/ Nguyễn Hữu Độ// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 7-11
Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THPT thông qua việc trình bày quan niệm về người giáo viên cốt cán cấp THPT, sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ này và bước đầu đề xuất một số tiêu chí để lựa chọn giáo viên cốt cán cấp THPT.
Từ khóa: giáo viên, THPT.
3. Vai trò và mức độ tham gia của Hội đồng quản trị và các bên liên quan vào quản trị các hoạt động học thuật của nhà trường/ Nguyễn Thu Hà// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr.12-19
Bài viết phân tích vai trò và chức năng của các bộ phận quản trị đối với quản trị học thuật ở các hệ thống giáo dục trên thế giới như Hoa Kỳ, châu Âu, Australia và so sánh với các trường đại học ở Việt Nam từ đó có các khuyến nghị phù hợp nhằm giúp quản trị học thuật của các trường phát huy tác dụng hơn nữa góp phần quan trọng trong việc đổi mới quản trị đại học Việt Nam.
Từ khóa: Hội đồng quản trị, quản trị đại học, học thuật, nhà trường.
4. Mục tiêu và giải pháp của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học/ Vũ Hoàng Oanh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 20-22
Mục tiêu đào tạo chung của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là đào tạo ra các cử nhân đạt chuẩn quốc tế, có thể làm việc trong môi trường quốc tế nhờ được trang bị kiến thức chuyên môn theo các chuẩn mực của các hệ thống đào tạo tiên tiến của các nước phát triển; có kỹ năng ngoại ngữ đáp ứng được môi trường làm việc quốc tế; có thái độ và khả năng tư duy độc lập chủ động.
Từ khóa: Chương trình liên kết đào tạo, đại học.
5. Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong trường đại học/ Nguyễn Thị Minh Thu// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr.23-25
Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng là một trong những khâu quan trọng trong đánh giá kết quả đào tạo của nhà trường. Bài viết nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học.
Từ khóa: Sinh viên, đại học, đánh giá kết quả rèn luyện.
6. Giảng dạy dựa trên công nghệ thông tin từ góc nhìn của giảng viên/ Nguyễn Thị Mai Phương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 26-28
Trong thời đại công nghệ hiện nay, sinh viên trên thế giới cũng như sinh viên Việt Nam được trang bị và tự trang bị cho mình nhưng năng lực về công nghệ thông tin mà chúng ta ít thấy ở những thế hệ sinh viên trước. Trong khi đó, nhiều giảng viên chưa được đào tạo, bồi dưỡng cách ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong công việc giảng dạy của mình. Nếu sinh viên ngày nay là những “thổ dân với công nghệ” (digital natives) thì giảng viên, theo cách nói của Marc Prensky, lại chỉ là những “người nhập cư” với công nghệ (digital immigrant). Thực tế là các thế hệ sinh viên sẽ ngày càng ứng dụng nhiều công nghệ thông tin trong học tập hơn. Vì vậy, việc các giảng viên được bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu của sinh viên là một nhu cầu cần thiết. Bài viết dựa trên một khảo sát với 240 giảng viên từ 3 trường đại học 3 trường cao đẳng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam về những suy nghĩ của họ đối với việc giảng dạy dựa trên công nghệ thông tin.
Từ khóa: Giảng viên, công nghệ thông tin, phương pháp sư phạm, giảng dạy.
7. Những kỹ năng tìm việc làm cần rèn luyện cho sinh viên đại học/ Nguyễn Thị Thanh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 29-31
Để có được việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, với năng lực và nhu cầu của cá nhân sau khi tốt nghiệp đại học, bên cạnh kiến thức và kỹ năng chuyên môn thì sinh viên cần có kỹ năng tìm việc làm. Bài viết đề cập đến những kỹ năng cơ bản tìm việc làm của sinh viên đại học.
Từ khóa: Kỹ năng tìm việc làm, sinh viên, đại học.
8. Kinh nghiệm giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh ở Singapore/ Phạm Thị Nga// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 37-39
Singapore là một đất nước hiện đại được bình chọn là “thành phố sạch nhất hành tinh”. Mặc dù, khiêm tốn về diện tích và số lượng dân cư, tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp nhưng Singapore lại nổi tiếng trên thế giới về mức độ an toàn, hệ thống chăm sóc sức khỏe, du lịch, đời sống văn hóa phong phú, nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ. Singapore có một nền giáo dục tiên tiến. Ở mỗi cấp, học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết: Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng sống phục vụ cho bản than trong cuộc sống. Bài viết tập trung nghiên cứu các kinh nghiệm giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh ở Singapore.
Từ khóa: Giá trị sống, kĩ năng sống, giáo dục, nhà trường, Singapore.
9. Giáo viên và hệ thống trường sư phạm trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo/ Vũ Văn Dụ// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 40-43
Khẳng định những đổi mới về chức năng và nhiệm vụ của người giáo viên (GV), các quan niệm đầy đủ về ngành sư phạm (SP), các trường SP ở nước ta. Đó là những yêu cầu quan trọng để nâng cao vị trí các trường SP. Nội dung bài viết nhấn mạnh giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo GV trong trường SP để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: GV, SP, phát triển đội ngũ, chính sách ưu đãi.
10. Thực trạng quản lý thư viện các trường THCS chuẩn quốc gia huyện Từ Liêm, Hà Nội/ Nguyễn Thị Quỳnh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 44-48
Quản lí (QL) hoạt động thư viện (TV) là một đòn bẩy quan trọng trong việc hình thành văn hóa đọc cho học sinh (HS) tại các trường trung học cơ sở (THCS) nói chung và các trường THCS đạt chuẩn quốc gia nói riêng. Thực trạng QL hoạt động thư viện của HT tại các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Từ Liêm còn nhiều hạn chế. Vấn đề cấp thiết hiện nay là người HT cần xác định rõ các điều kiện hiện có, các mục tiêu phát triển của TV gắn với mục tiêu phát triển của nhà trường để từ đó hạn chế những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực và tận dụng những thời cơ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hoạt động thư viện, hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa đọc sách cho HS THCS.
Từ khóa: Quản lý thư viện, trường chuẩn quốc gia, Từ Liêm.
11.Thực trạng hoạt động xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non thành phố Hải Phòng/ Phạm Bích Thủy// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 56-59
Xã hội hóa giáo dục nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội phục vụ cho hoạt động của giáo dục mầm non, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non. Bài báo đề cập đến thực trạng hoạt động xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non thành phố Hải Phòng. Từ thực tế đó, các nhà quản lý giáo dục có cách nhìn toàn diện và tìm ra biện pháp phù hợp để thúc đẩy hoạt động xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non có hiệu quả.
Từ khóa: xã hội hóa, trường mầm non, Hải Phòng.
12. Quản lý thực hành nghề tại bệnh viện của Trường Đại học điều dưỡng Nam Định/ Phạm Thị Thanh Hương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 60-64
Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng lành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội đang trở thành vấn đề quan trọng và cấp bách của nhiều cơ sở đào tạo, trong đó có Trường đại học điều dưỡng Nam Định. Nhà trường đã thực hiện một số biện pháp trong công tác quản lý hoạt động thực hành nghề tại một số bệnh viện trên địa bàn Nam Định.
Từ khóa: Thực hành nghề, Trường đại học điều dưỡng Nam Định.

Trung tâm Thông tin Thư viện