Bài trích Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 5 năm 2014
28 tháng 5, 2014 bởi
Bài trích Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 5 năm 2014
Trần Hữu Trung


1.Bất cập trong đầu tư công tại Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Hương Thảo// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 3 - 5.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, đầu tư công của nhiều dự án còn kém hiệu quả, dàn trải, gây lãng phí, thất thoát…Một trong những nguyên nhân chính là hệ lụy của những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), từ năm 2006 đến nay, phần lớn dự án đầu tư công đều được phân cấp cho ngành và địa phương và hậu quả là việc quyết định đầu tư công đã tách rời việc bố trí vốn. Không những thế, việc quản lý, điều chỉnh vĩ mô đã bị buông lỏng. Các dự án do địa phương quyết định quá nhiều nhưng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách lại quá hạn hẹp và bị dàn trải. Bài báo này đề cập đến những bất cập và một số đề xuất về nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam.
Từ khóa: đầu tư công, chính sách, dự án, Việt Nam.
2. Huy động nguồn lực tài chính cho giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Hương// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 6 - 8.
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất do biến đổi khí hậu. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng 0,5 độ C, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Tính chung, Việt Nam nằm trong số 15 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Sự ảnh hưởng đó đe dọa sự phát triển của đất nước và việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, với lượng khí thải lên tới trên 200 triệu tấn/năm và có thể tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2010 – 2030, đó chính là thách thức trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bài báo này nêu lên một số kết quả về mặt tài chính, những hạn chế thách thức và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực tài chính để chống biến đổi khí hậu.
Từ khóa: nguồn lực tài chính, giảm thiểu, biến đổi khí hậu, Việt Nam.
3. Đổi mới chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ ở Việt Nam / Đỗ Văn Nhân// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 14- 16.
Khoa học và công nghệ luôn được khẳng định là nhân tố quyết định sự phát triển và thịnh vượng của một quốc gia. Đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tránh nguy cơ tụt hậu và thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, thì việc phát triển khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh trở thành nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, đòi hỏi phải có những đổi mới trong cơ chế, chính sách về tài chính trong lĩnh vực này, trong đó đổi mới chi ngân sách Nhà nước có ý nghĩa quan trọng. Bài báo này này tập trung vào thực trạng chi, một số hạn chế và giải pháp đổi mới chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học công nghệ.
Từ khóa: ngân sách nhà nước, khoa học công nghệ, thực trạng chi, Việt Nam.
4.Bàn về quy định xác định thu nhập được ưu đãi thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp/ Nguyễn Mạnh Hùng// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 17 - 20.
Chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất và thực sự đã phát huy tác dụng trong việc thúc đẩy đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khó khăn; các lĩnh vực và loại hình doanh nghiệp cần được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên một số trường hợp quy định về việc xác định thu nhập được ưu đãi thuế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần được xem xét và hoàn thiện.
Từ khóa: quy định, ưu đãi thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán/ Ngô Văn Hậu// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 21 - 22.
Nghiên cứu đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở các đặc điểm cơ bản để tính đến vấn đề lựa chọn bộ máy kế toán, lựa chọn hình thức kế toán, cách thức vận dụng hệ thống chứng từ và hệ thống tài khoản cũng như hệ thống báo cáo tài chính phù hợp.
Từ khóa: doanh nghiệp thương mại, đến tổ chức công tác kế toán, chứng từ, báo cáo tài chính.
6.Thu hút FDI vào Việt Nam - Vấn đề cần quan tâm/ Vũ Thị Vinh// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 23 - 25.
Vốn, công nghệ và quản lý Nhà nước là ba vấn đề cốt lõi của đầu tư nước ngoài mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải tính đến. Thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, đặc biệt là năm 2013. Năm 2013 với nhiều khó khăn thách thức cho nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 qua đi để lại hậu quả to lớn cho nền kinh tế. GDP các nước giảm mạnh, nhất là những nước đang phát triển. Điều này ảnh hưởng không ít đến việc thu hút đầu tư quốc tế trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước phát triển, trong đó có Việt Nam. Những kết quả thu được trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam trong năm 2013 là điểm nhấn quan trọng trong tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013.
Từ khóa: kinh tế, đầu tư quốc tế trực tiếp nước ngoài, FDI, GDP.
7.Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng tài nguyên với phát triển bền vững ở Việt Nam/ Phạm Đức Bình// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 26 - 31.
Kiểm toán tài nguyên, thực hiện việc đánh giá tình hình quản lý và khai thác, sử dụng các loại tài nguyên ở Việt Nam, qua đó có thể nhận diện các tồn tại và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của quản lý và sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển bền vững.
Từ khóa: kiểm toán, quản lý, tài nguyên, phát triển bền vững.
8.Lý thuyết và tác động của tái cấu trúc doanh nghiệp/ Vũ Xuân Hùng// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 31 - 33.
Để quá trình tái cấu trúc đi đúng hướng, làm phục hồi và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, công ty cần hiểu nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng và cách tiếp cận đúng để giải quyết vấn đề và tạo ra sự gia tăng giá trị. Cách tiếp cận đúng phải dựa trên nền tảng là các lý thuyết kinh tế đã được kiểm chứng. Bài báo này đề cập đến hai lý thuyết kinh tế là lý thuyết lợi thế cạnh tranh và lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu. Đây được xem là nền tảng vững chắc để làm cơ sở cho quá trình tái cấu trúc thành công.
Từ khóa: tái cấu trúc doanh nghiệp, lý thuyết kinh tế, lý thuyết lợi thế cạnh tranh, và lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu.
9.Quản lý rủi ro trong quản lý thuế ở Việt Nam/ Vương Thị Thu Hiền// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 34 - 37.
Bài báo này đề cập đến những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp của việc quản lý rủi ro trong quản lý thuế ở Việt Nam.
Từ khóa: quản lý rủi ro, quản lý thuế, thuế, Việt Nam.
10.Sở hữu cổ phần cho người lao động (ESOP) tại các công ty niêm yết của Việt Nam/ Lưu Hữu Đức// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 38 - 40.
Trong thời buổi cạnh tranh, việc giữ chân người tài cũng như khuyến khích mỗi nhân viên trong công ty cống hiến và phát huy hết năng lực của mình, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp là vấn đề quan trọng mang tính sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Trả lương cao hơn đối thủ sẽ tạo ra một cuộc chạy đua chi phí cho doanh nghiệp gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp và chưa hẳn là giải pháp tối ưu nhất. Một giải pháp được nhiều công ty cổ phần trên thế giới sử dụng, đó là thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu ESOP. Đó cũng là nội dung của bài báo này.
Từ khóa: sở hữu cổ phần, cổ phiếu, công ty niêm yết, người lao động, ESOP.
11. Cán cân thương mại của Việt Nam – Trung Quốc ngày càng thâm hụt/ Nguyễn Tiến Thuận, Hoàng Thị Phương Lan// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 50 - 53.
Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn CHN – HĐH, bởi vậy nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên nhiên liệu để phục vụ cho sự phát triển kinh tế tăng nhanh, trong khi đó khả năng tái xuất khẩu của chúng ta lại có hạn nên giá trị kim ngạch xuất khẩu thường không đáp ứng đủ cho nhu cầu nhập khẩu, đã làm cán cân thương mại của Việt Nam liên tục bị thâm hụt và thâm hụt ngày càng nhiều hơn. Cán cân thương mại Việt Nam nói chung và cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây liên tục trong tình trạng thâm hụt, thậm chí mức độ thâm hụt ngày càng trầm trọng hơn. Thực tế này không chỉ gây khó khăn, làm hạn chế sự phát triển hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn cho nền kinh tế. Do vậy nghiên cứu và đưa ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam – Trung Quốc là hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu và nền kinh tế quốc gia phát triển một cách ổn định, bền vững hơn.
Từ khóa: cán cân thương mại, kim ngạch xuất khẩu, thương mại quốc tế, nền kinh tế.
12.  Tác động của TPP đối với nông nghiệp và nông thôn/ Đỗ Thị Thanh Tâm// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 54 - 57.
TPP là hiệp định đa phương giữa 12 nước gồm Úc, Bru-nây, Canada, Chi lê, Mê hi cô, Niu Di lân, Pê ru, Ma lai xi a, Xin-ga-po, Mỹ , Việt Nam và Nhật Bản. Đến nay, TPP là hiệp định tự do thương mại đa phương có phạm vi rộng nhất, bao trùm các nội dung truyền thống như thuế quan, dịch vụ tài chính, đầu tư và các vấn đề về môi trường, lao động,…Đối với nền nông nghiệp trong nước, tác động lớn nhất của TPP chính là việc mở cửa thị trường.
Từ khóa: hiệp định tự do thương mại đa phương, TPP, nông nghiệp, nông thôn.
13. Kinh nghiệm thế giới trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất và bài học rút ra đối với Việt Nam/ Đoàn Thục Quyên// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 5/2014 .- Tr. 77 - 79.
Ở các quốc gia khác nhau, trong chừng mực nhất định, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất đạt được là khác nhau. Tuy nhiên, khu vực này đã có đóng góp quan trọng trong thị phần GDP của mỗi quốc gia. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất luôn giành được quan tâm lớn từ phía Chính phủ hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thực tiễn Việt Nam cho thấy số lượng doanh nghiệp sản xuất không phải là ít và có vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất phát triển, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của đối tượng này, trên cơ sở đó đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, thì có nhiều nội dung cần được quan tâm. Thành công của các doanh nghiệp sản xuất trên thế giới có thể gợi mở một vài bài học chính sách đối với Việt Nam trong giai đoạn tới.
Từ khóa: hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, thế giới, Việt Nam.

Trung tâm Thông tin Thư viện