Bài trích Tạp chí Ngân hàng số 1 và 2 năm 2015
2 tháng 3, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Ngân hàng số 1 và 2 năm 2015
Trần Hữu Trung


1. Chính sách tiền tệ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2011-2014/ Lê Văn Luyện// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/ 2015 .- Tr. 11-15
Năm 2014 là một năm mà việc điều hành chính sách tiền tệ đã thành công trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra đầu năm. Tiếp nối những điểm nhấn lớn mà chính sách tiền tệ đã tạo ra cho nền kinh tế kể từ hai năm gần đây như duy trì ổn định kinh tế vĩ mô thông qua kiểm soát tốt lạm phát, tỷ giá; giảm tình trạng đô la hóa; nguy cơ rủi ro thanh khoản đã được loại trừ, chính sách tiền tệ năm 2014 đã tiến thêm một bước nữa trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vào khu vực ưu tiên. Trong bối cảnh tổng cầu giảm, nền kinh tế chưa có sự tăng trưởng mạnh trở lại như giai đoạn 2006-2008, tín dụng đi vào các lĩnh vực ưu tiên đã góp phần thúc đẩy hiệu quả đầu tư, qua đó giúp kinh tế tăng trưởng bền vững. Bài viết gồm 3 phần: vai trò của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam; những điểm thành công của chính sách tiền tệ đối với việc vừa hỗ trợ vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững sau năm 2011 và một số khuyến nghị.
Từ khóa: Tiền tệ, kinh tế, Việt Nam, 2011, 2014.
2. Thành công điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 nhìn từ góc độ công cụ lãi suất/ Nguyễn Đắc Hưng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/ 2015 .- Tr. 16-21
Lãi suất là một trong những công cụ quan trọng nhất trong điều hành chính sách tiền tệ. Lãi suất cũng là mục tiêu trung gian và mục tiêu hoạt động trong điều hành chính sách tiền tệ. Thành công trong điều hành chính sách tiền tệ thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2014 trước tiên đó là sử dụng công cụ lãi suất, tất nhiên là trong sự phối hợp đồng bộ với các công cụ khác. Nội dung bài viết đề cập đến lãi suất tiền gửi, nhưng chưa phân tích những tác động tích cực về lãi suất cho vay.
Từ khóa: Tiền tệ, lãi suất, tiền gửi, chính sách, 2014.
 
3. Phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn từ nay đến năm 2015/ Trần Đạt Thọ// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/ 2015 .- Tr. 22-29
Nội dung bài báo gồm 3 phần: Cơ sở lý luận về phối hợp chính sách tiền tệ (CSTT) và tài khóa trong điều tiết kinh tế vĩ mô; Thực trạng phối hợp CSTT và chính sách tài khóa ở Việt Nam từ năm 2000 đến 2013; Đề xuất cp chế phối hợp CSTT và CSTK năm 2015.
Từ khóa: Chính sách, tiền tệ, tài khóa, kinh tế vĩ mô, 2015.
4. Xử lý nợ xấu năm 2014 và một số khuyến nghị cho năm 2015/ Nguyễn Thị Thu Thu, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Linh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/ 2015 .- Tr. 34-39
Nợ xấu là vấn đề trọng tâm trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nói chung cũng như hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng. Công tác xử lý nợ xấu năm 2014 được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm và xử lý quyết liệt. Nhờ đó công tác xử lý nợ xấu đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp chung vào sự ổn định của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2014. Tuy nhiên, công tác xử lý nợ xấu vẫn còn những bất cập. Bài viết xin được bàn về một số vấn đề trong công tác điều hành, kết quả xử lý nợ xấu năm 2014 và nêu một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu cho năm 2015.
Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng, 2014, 2015.
5. Một số kinh nghiệm trên thế giới về hệ thống tài chính nhà ở cho người có thu nhập thấp và gợi ý chính sách cho Việt Nam/ Đoàn Thanh Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/ 2015 .- Tr. 57-62
Trong 20 năm qua, giá nhà đất đã trải qua nhiều chu kỳ tăng giá mạnh, đặc biệt trong giai đoạn 2000 - 2003 và 2006 - 2007, khiến mức giá chung trên thị trường vượt xa giá trị thực và thu nhập của phần lớn người dân. Trong khi đó, việc khuyết thiếu một hệ thống tài chính đồng bộ về nhà ở đã góp phần làm cho khả năng mua nhà ở của những người có thu nhập thấp gặp khó khăn. Bài viết tổng hợp một số kinh nghiệm phát triển hệ thống tài chính nhà ở cho người có thu nhập thấp trên thế giới, thông qua đó, rút ra một số gợi ý chính sách có thể vận dụng vào điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.
Từ khóa: Tài chính, nhà ở, người thu nhập thấp, chính sách, Việt Nam.
1. Thực trạng hoạt động của VAMC và những vấn đề đặt ra/ Kiều Hữu Thiện// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2/ 2015 .- Tr. 2-5
Trong bối cảnh nợ xấu diễn biến phức tạp như hiện nay, đe dọa an ninh tài chính tiền tệ thì xử lý nợ xấu được xem là vấn đề cần được ưu tiên đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai gần, và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) trong năm 2015 mà thống đốc đã kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2015. Việc xử lý nợ xấu thường là vấn đề nội bộ của từng ngân hàng khi có nợ xấu phát sinh, nhưng khi nợ xấu diễn ra phức tạp nằm ngoài khả năng kiểm soát của từng ngân hàng thì đòi hỏi phải có một tổ chức chuyên nghiệp đứng ra xử lý nợ xấu. Bài viết này sẽ tiếp tục đề cập về xử lý nợ xấu của VAMC và một số vấn đề đặt ra trong thời gian tới.
Từ khóa: Ngân hàng, nợ xấu, Việt Nam.
2. Bàn về lãi suất và tăng trưởng tín dụng hiện nay ở Việt Nam/ Hoàng Xuân Quế// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2/ 2015 .- Tr. 6-10
Bài viết trình bày một số nội dung về công tác điều hành lãi suất của NHNN, mức tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, qua đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách.
Từ khóa: Lãi suất, ngân hàng, tín dụng, Việt Nam.
3. Tác động của lãi suất đến tỷ giá – Lý thuyết và thực tế tại Việt Nam/ Lê Thị Tuấn Nghĩa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2/ 2015 .- Tr. 11-18
Nội dung bài viết gồm 3 phần: Lý thuyết về tác động của lãi suất đến tỷ giá hối đoái; Thực tế tác động của lãi suất đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam; Khuyến nghị chính sách nhằm sử dụng hiệu quả công cụ lãi suất để điều tiết tỷ giá hối đoái ở Việt Nam.
Từ khóa: Lãi suất, tỷ giá hối đoái, Việt Nam.
4. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động ủy thác, nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài/ Phùng Ngọc Việt Nga// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2/ 2015 .- Tr. 29-32
Bài viết giới thiệu các nội dung chủ yếu được đề cập đến trong Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 quy định về ủy thác và nhận ủy thác của TCTD, chi nhánh NHNg.
Từ khóa: Thông tư 30/2014/TT-NHNN, ngân hàng, ủy thác, tín dụng, nước ngoài.
5. Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đức Lệnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2/ 2015 .- Tr. 36-39
Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế; trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụng trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Tín dụng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, TP. Hồ Chí Minh.
6. Công tác quản lý, vân hành và giám sát hệ thống thanh toán quốc gia của Ngân hàng trung ương Indonesia và các khuyến nghị với Việt Nam/ Cấn Quốc Hưng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 2/ 2015 .- Tr. 59-62
Trình bày tổng quan về Hệ thống thanh toán quốc gia do Ngân hành Trung ương Indonesia quản lý, vận hành; Giám sát Hệ thống thanh toán BI-RTGS; Một số khuyến nghị đối với Việt Nam.
Từ khóa: Ngân hàng trung ương, Indonesia, giám sát, thanh toán.

Trung tâm Thông tin Thư viện