Bài trích Tạp chí Kinh tế và phát triển số 210 năm 2014
8 tháng 1, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Kinh tế và phát triển số 210 năm 2014
Trần Hữu Trung


1. Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam năm 2014 và triển vọng/ Trần Kim Chung// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 210/ 2014 .- Tr. 2-10
Nghiên cứu này phân tích thực trạng thị trường bất động sản Việt Nam năm 2014 và chỉ ra triển vọng năm 2015 và các năm tiếp năm. Nghiên cứu cho thấy thị trường bất động sản đang ở giai đoạn bản lề. Sau thời gian suy giảm (những năm 2011-2013), về cơ bản, các yếu tố để thị trường phục hồi đã xuất hiện trước tháng 5 năm 2014, nhưng do các tác động kinh tế quốc tế, thị trường đã có một giai đoạn điều chỉnh đi ngang từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2014. Đến cuối năm 2014, mặc dù còn nhiều tồn tại, rủi ro nhưng thị trường có tín hiệu tốt. Triển vọng 2015 và trung hạn, có ba phương án dự báo thị trường: (i) rất tốt nếu chính sách triển khai quyết liệt, thế giới ổn định và kinh tế vĩ mô tốt; (ii) bình thường nếu mọi yếu tố tiến triển một cách tiệm tiến; (iii) hoặc vẫn có thể xấu nếu tình hình thế giới, hoặc kinh tế vĩ mô hoặc chính sách bất ổn. Để có thể phát triển tốt thị trường bất động sản cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; quyết tâm triển khai các chính sách đã cam kết (nhất là cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà); minh bạch hóa thị trường; triển khai mạnh mẽ gói 30 nghìn tỷ và cho chia nhỏ căn hộ ở những địa bàn phù hợp; xem xét giảm giá đất và cho phép chậm nộp tiền sử dụng đất…
Từ khóa: Thể chế, thị trường, bất động sản, giá cả.
2. Chính sách tỷ giá hối đoái: Lựa chọn nào cho Việt Nam/ Phạm Thế Anh, Đinh Tuấn Minh// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 210/ 2014 .- Tr. 11-20
Nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu chính. Thứ nhất, bài viết tập trung tìm hiểu cơ chế tỷ giá hối đoái và những tác động của nó đối với đối với cán cân thương mại, lạm phát và môi trường vĩ mô ở Việt Nam trong khoảng hơn hai thập kỷ qua. Tiếp theo, dựa trên phân tích ưu điểm và nhược điểm của nó, bài viết cố gắng đưa ra những lập luận và điều kiện áp dụng ủng hộ cho một cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, thay vì cơ chế neo tỷ giá cứng nhắc như hiện nay, ở Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Tỷ giá hối đoái, cơ chế, cán cân thương mại, lạm phát, Việt Nam, chính sách.
3. Mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Mô hình “Vòng xoắn tiền”/Nguyễn Quang Hiệp//Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 210/ 2014 .- Tr. 21-32
Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam theo mô hình “vòng xoắn tiến”. Với số liệu theo quý cho giai đoạn 1999-2013, mô hình VECM đã được sử dụng và các hàm phản ứng của các biến số (xuất khẩu, tỷ giá hối đoái thực và sản lượng) đối với các cú sốc nội sinh được ước lượng để kiểm định giả thuyết. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tăng trưởng xuất khẩu là động lực cho tăng trưởng kinh tế, đến lượt nó, tăng trưởng kinh tế sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu ở giai đoạn tiếp theo thông qua việc gia tăng năng suất giúp tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Và tỷ giá hối đoái là kênh truyền dẫn quan trọng để tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến xuất khẩu ở Việt Nam.
Từ khóa: Luật Verdoorn, tăng trưởng, kinh tế, mô hình, vòng xoắn tiến, xuất khẩu, Việt Nam.
4. Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty cổ phần tại Việt Nam/Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thùy Linh//Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 210/ 2014 .- Tr. 33-42
Chính sách chi trả cổ tức đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chịu sự tác động của nhiều nhân tố như khả năng sinh lời, tỷ lệ tăng trưởng, quy mô công ty,… Nghiên cứu này tập trung làm rõ những lý thuyết về nhân tố tác động đến chính sách chi trả cổ tức của doanh nghiệp và xác định ảnh hưởng của những nhân tố này đến quyết định chi trả cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy đa biến trên bộ số liệu của 75 công ty niêm yết của Việt Nam trong sáu năm, nghiên cứu này chỉ ra các nhân tố khả năng sinh lời, quy mô công ty có tác động rõ rệt đến mức chi trả cổ tức trong khi nhân tố tỷ lệ tăng trưởng và đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng không đáng kể. Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu sở hữu cũng có ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức của các doanh nghiệp.
Từ khóa: Chính sách, cổ tức, Công ty cổ phần, cổ phiếu, tỷ lệ, chi trả.
5. Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải DươngĐào Trung Kiên, Trần Mạnh Toàn, Bùi Quang Tuyến, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Liên//Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 210/ 2014 .- Tr. 43-52
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của nhà đầu tư kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua các phân tích định lượng. Kết quả nghiên cứu từ 211 doanh nghiệp kinh doanh tại Hải Dương cho thấy cả bốn nhóm thuộc tính địa phương đều có ảnh hưởng tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư theo thứ tự giảm dần là (1) ưu đãi đầu tư; (2) hỗ trợ của chính quyền; (3) đào tạo kỹ năng và (4) môi trường sống. Trong đó nhân tố môi trường sống cho thấy ảnh hưởng ngược chiều tới sự hài lòng của doanh nghiệp.
Từ khóa: Thuộc tính, địa phương, doanh nghiệp, đầu tư, chính quyền, kỹ năng, môi trường sống
6. Nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên/Nguyễn Phượng Lê, Trần Duy Tùng// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 210/ 2014 .- Tr. 53-61
Cùng với sự phát triển của sản xuất và sự gia tăng các loại sản phẩm tiêu dùng, lượng rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn được tạo ra ngày càng nhiều khiến cho môi trường bị ô nhiễm, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do nhận thức của đại bộ phận dân cư trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt còn hạn chế. Dựa trên những thông tin định lượng và định tính được thu thập bằng các phương pháp khác nhau tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, bài viết phân tích hiện trạng rác thải sinh hoạt ở xã Hạ Lễ; chỉ rõ nhận thức của người dân xã Hạ Lễ về phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt; và đưa ra 3 nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt, bao gồm: tuyên truyền phổ biến kiến thức, tổ chức các chương trình giữ vệ sinh chung, xây dựng quy định của thôn xóm và hệ thống chế tài xử phát với hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Từ khóa: Nhận thức, quản lý; rác thải sinh hoạt; nâng cao.
7. Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến lòng trung thành du khách: Trường hợp khách du lịch quốc tế đến du lịch biển tại Nha TrangĐồng Xuân Đảm, Lê Chí Công// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 210/ 2014 .- Tr. 62-72
Nghiên cứu này khám phá ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến lòng trung thành của khách du lịch quốc tế đối với một điểm đến. Nghiên cứu sử dụng mẫu ngẫu nhiên với quy mô 313 khách quốc tế đang đi du lịch và lưu trú tại một số khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng trong khi rủi ro cảm nhận tài chính, rủi ro tâm lý và rủi ro thể chất có ảnh hưởng tiêu cực lên lòng trung thành của du khách quốc tế đối với một điểm đến thì cảm nhận về sự mạo hiểm trong du lịch lại là một yếu tố có tác dụng khuyến khích, thúc đẩy du khách quay trở lại đối với điểm đến du lịch biển. Kết quả nghiên cứu có những đóng góp hết sức có ý nghĩa cho lĩnh vực kinh doanh du lịch biển tại Việt Nam.
Từ khóa: Rủi ro, cảm nhận, lòng trung thành, du lịch biển, du khách, Nha Trang.
8. Đánh giá mức độ hợp lý của học phí đại học công lập thí điểmPhạm Xuân Hoan// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 210/ 2014 .- Tr. 73-80
Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của việc đầu tư cho học đại học đối với cá nhân người học tại Việt Nam, với giả thiết học phí sẽ được tăng gấp 3 lần so với Khung học phí quy định tại 49/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2010 của Chính phủ (Chính phủ, 2010), như đề xuất tại tờ trình số 18/TTr-BGDĐT ngày 14/1/2014 gửi Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu kết luận, dù tăng gấp 3 lần, học phí chưa bất hợp lý so với mặt bằng chung về giá cả của xã hội. Quan trọng hơn, đầu tư cho học đại học vẫn có hiệu quả cao về mặt tài chính đối với cá nhân người học, tương đương với việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo phương thức lãi nhập gốc, với lãi suất thực dương 2,65%/năm. Trên cơ sở này, Nghiên cứu ủng hộ đề xuất về việc thí điểm tăng trần học phí của tờ trình số 18/TTr-BGDĐT nói trên.
Từ khóa: Chi phí, đào tạo, hiệu quả, đầu tư, học phí.

Trung tâm Thông tin - Thư viện