Bài trích Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6, 7, 8 năm 2015
11 tháng 9, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 6, 7, 8 năm 2015
Trần Hữu Trung


I. TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM SỐ 6 NĂM 2015
1. Nguyên nhân cốt lõi của hằn lún vệt bánh xe nghiêm trọng trên mặt đường bê tông nhựa/ Trần Tuấn Hiệp// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6 .- 6/2015 .- Tr. 11
Có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa; nhưng vấn đề không phải là hằn lún vệt bánh xe thông thường mà là hằn lún vệt bánh xe nghiêm trọng và không phải là nguyên nhân liên quan, phổ biến đã được đề cập trong rất nhiều tham luận; mà phải tìm ra được nguyên nhân cốt lõi để từ đó đề xuất giải pháp khắc phục từ gốc rễ; đó chính là nội dung được đề cập của bài báo.
Từ khóa: vết hằn lún, vệt bánh xe, mặt đường, bê tông nhựa.
2. Đánh giá độ ổn định mốc đo lún dựa vào kết quả đo lún nhiều chu kỳ và kết quả bình sai dãy hiệu chênh cao/ Trương Quang Hiếu, Nguyễn Thùy Linh// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6 .- 6/2015 .- Tr. 15
Bài báo đề xuất phương án đánh giá độ ổn định mốc đo lún nhiều chu kỳ dựa vào kết quả bình sai dãy hiệu trị đo.
Từ khóa: độ ổn định, độ lún, bình sai dãy hiệu chênh.
3. Phương pháp xác định lực căng trong cáp chủ cầu treo dây võng/ Nguyễn Hữu Hưng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6 .- 6/2015 .- Tr. 18
Cầu treo dây võng đã và đang được xây dựng rất phổ biến tại các vùng có địa hình phức tạp tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Trong cầu treo dây võng, cáp chủ là bộ phận quan trọng quyết định sự an toàn trong khia thác công trình, do đó việc kiểm soát lực căng trong cáp chủ cầu treo đã và đang được xây dựng mới là một khối lượng không nhỏ các cầu đã được sử dụng trong thời gian dài cần có các biện pháp đánh giá lại cũng như tăng cường và sửa chữa. Bài báo này tập trung nghiên cứu phương pháp xác định lực căng trong cáp chủ cầu treo dây võng thông qua kết quả đo dao động cáp chủ. Để đánh giá được nhiều trường hợp khác nhau bài báo tiến hành phân tích thông qua mô hình phần tử hữu hạn cùng với kết quả trong đo đạc thực tế.
Từ khóa: cầu treo dây võng, cáp chủ, lực căng, FFT, PTHH.
4. Nghiên cứu các phương pháp phân tích và các yếu tố ảnh hưởng đến nội lực của kết cấu nhịp cầu do tải trọng động đất gây ra trong điều kiện Việt Nam/ Phạm Văn Thoan, Nguyễn Trọng Chức// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6 .- 6/2015 .- Tr. 26
Bài báo trình bày tóm tắt một số khái niệm cơ bản về động đất , cấp và vùng động đất, các phương pháp phân tích kết cấu cầu chịu tải trọng động đất có thể áp dụng ở Việt Nam, ví dụ tính toán minh họa. Đồng thời, các tác giả đã khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến nội lực công trình cầu khi tải trọng động đất tác dụng. Từ các kết quả khảo sát này, bài báo đã đưa ra các nhận xét và kết luận quan trọng.
Từ khóa: kết cấu, nhịp cầu, tải trọng, động đất, Việt Nam.
5. Ứng dụng mô hình tác tử vào mô phỏng dòng xe hỗn hợp trong nút giao thông có đèn tín hiệu/ Chu Công Minh, Chu Mạnh Hòa// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6 .- 6/2015 .- Tr. 32
Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đã tiếp cận việc giải quyết những vấn đề về giao thông thông qua mô phỏng quá trình phương tiện lưu thông trong hệ thống giao thông. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc quy hoạch, tổ chức giao thông của các cơ quan quản lý, ngoài ra mô hình hóa giao thông đặc biệt cần thiết đối với nước ta, nơi có hệ thống giao thông vô cùng phức tạp và đa dạng với rất nhiều thành phần xe tham gia giao thông. Trong bài báo này tác giả sử dụng mô hình tác tử để mô phỏng sự chuyển động của dòng xe hỗn hợp trong nút giao thông. Phần mềm được các tác giả sử dụng để mô phỏng là Netlogo, một phần mềm tương đối mới trong nước nhưng đã được các nước tiên tiến trên thế giới khai thác, đặc biệt tại Mỹ nghiên cứu khá nhiều.
Từ khóa: mô hình tác tử, dòng xe, nút giao thông.
6. Tính toán thủy văn công trình giao thông ứng phó với biến đổi khí hậu/ Nguyễn Anh Tuấn// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6 .- 6/2015 .- Tr. 36
Bài báo nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới công trình thoát nước nhỏ trên đường và đề xuất một số giải pháp ứng phó.
Từ khóa: thủy văn, công trình, giao thông, biến đổi khí hậu.
7. Thực trạng và giải pháp chống ăn mòn vật liệu bê tông, bê tông cốt thép của công trình hạ tầng giao thông khu vực ven biển/ Nguyễn Việt Phương, Hoàng Tùng, Nguyễn Cẩn Ngôn// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 6 .- 6/2015 .- Tr. 40
Bài báo trình bày về thực trạng và giải pháp chống ăn mòn vật liệu bê tông, bê tông cốt thép của công trình hạ tầng giao thông khu vực ven biển; phạm vi và mức độ tác động của biển, khí hậu ven biển tới quá trình ăn mòn vật liệu bê tông, bê tông cốt thép; thực trạng ăn mòn của các công trình; phân tích nguyên nhân và cơ chế quá trình ăn mòn; nghiên cứu đề xuất cách khái quát giải pháp chống ăn mòn.
Từ khóa: ăn mòn, vật liệu bê tông, bê tông cốt thép, khí hậu biển nhiệt đới, công trình, hạ tầng giao thông.
II. TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM SỐ 7 NĂM 2015
1. Mô hình hóa và phân tích ứng xử của vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông/ Nguyễn Viết Trung, Lê Đắc Hiền, Bùi Công Độ// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 10
Phần đầu bài báo giới thiệu tổng quan về vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cùng các phương pháp phân tích. Phần chính đề cập đến các vấn đề liên quan mô hình hình hóa và tính toán vùng cục bộ như: mô hình vật liệu, mô hình phần tử hữu hạn, phương pháp lặp, tiêu chuẩn hội tụ… Từ đó đánh giá việc ứng dụng phần mềm Midas FEA trong mô hình hóa và phân tích ứng xử của vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông.
Từ khóa: vùng chịu lực cục bộ, kết cấu, cầu bê tông.
2. Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm toán dầm thép không liên hợp theo 22TCN 272-05/ Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Thường// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 15
Bài báo trình bày mục đích và kết quả xây dựng phần mềm kiểm toán dầm thép mặt cắt chữ l không liên hợp theo tiêu chuẩn mới 22TCN272 - 05 bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic cũng như giới thiệu việc khai thác phần mềm này.
Từ khóa: kiểm toán, phần mềm, dầm thép, 22TCN272 – 05.
3. Nghiên cứu tính toán biến dạng dẻo lớp bê tông asphalt mặt đường trong điều kiện Việt Nam/ Phạm Cao Thăng, Võ Tiến Dũng, Đỗ Văn Thùy// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 19
Bài báo giới thiệu cơ sở tính toán dạng dẻo lớp bê tông asphalt mặt đường trong điều kiện nắng nóng của Việt Nam. Trong sơ đồ tính, có xét tác dụng của tải trọng theo phương đứng và theo phương ngang (do lực ma sát gây ra).
Từ khóa: Biến dạng dẻo, bê tông asphalt, mặt đường, Việt Nam.
4. Nghiên cứu tác dụng kết hợp của muội Silic và tro bay đến các đặc trưng cường độ của bê tông xi măng dùng trong xây dựng mặt đường ô tô/ Hồ Văn Quân, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Thanh Sang// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 25
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu các đặc trưng cường độ nén và kéo uốn của các loại bê tông (30Mpa, 40 Mpa và 50 Mpa) sử dụng kết hợp muội silic và tro bay (5% muội silic và 15% tro bay). Kết quả bước đầu là các loại bê tông sử dụng phụ gia khoáng kép muội silic và tro bay đáp ứng được yêu cầu đối với bê tông làm đường.
Từ khóa: muội silic, tro bay, bê tông xi măng, mặt đường ô tô.
5. Tính nhớt của bê tông nhựa trong tính toán kết cấu mặt đường/ Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Thanh Nhàn, Trần Thọ Cường// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 31
Hiện nay ở Việt Nam, trong các phân tích và tính toán kết cấu mặt đường, bê tông nhựa được xem là vật liệu đàn hồi tuyến tính. Thông qua bài báo này, tác giả phân tích ảnh hưởng tính nhớt của bê tông nhựa tới trạng thái ứng suất biến dạng trong các lớp áo đường dưới tác dụng của tải trọng xa chạy. Ngoài ra, bài báo cũng chỉ ra một vấn đề tồn tại trong tính toán kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn 22TCN 211-06.
Từ khóa: bê tông nhựa, kết cấu mặt đường, tính nhớt.
6. Xác định số phân cấp PCN mặt đường sân bay bằng phương pháp không phá hủy HWD/ Trịnh Thị Hiếu, Phạm Huy Khang// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 35
Bài báo giới thiệu cơ sở lý thuyết xác định số phân cấp PCN mặt bằng sân bay bằng phương pháp động không phá hủy HWD.
Từ khóa: Phương pháp không phá huy HWD, mặt đường sân bay.
7. Thiết kế thành phần bê tông cường độ cao theo phương pháp thể tích tuyệt đối/ Nguyễn Thúc Tuyên, Nguyễn Tiến Trung, Tạ Biên Cương// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 38
Bài báo giới thiệu phương pháp thiết kế thành phần bê tông mác cao theo phương pháp thể tích tuyệt đối. Bê tông mác cao có những đặc điểm khác bê tông mác thường, như cường độ cao, thường pha phụ gia kháng hoạt tính và phụ gia siêu dẻo (giãn nước mức độ cao) … Vì vậy, không thể áp dụng các bước thiết kế thành phần bê tông mác thường cho bê tông mác cao, mà phải có những thay đổi và bổ sung cần thiết.
Từ khóa: bê tông cường độ cao, thể tích tuyệt đối.
III. TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM SỐ 8 NĂM 2015
1. Nghiên cứu phương pháp quan trắc chuyển vị ngang trong thi công nền đường ô tô đắp trên đất yếu/ Nguyễn Văn Chính// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 21
Bài báo nghiên cứu đề xuất phương pháp quan trắc đáp ứng yêu cầu kiểm soát tốc độ chuyển vị ngang của nền đường xây dựng trên đất yếu và phù hợp với thiết bị đo đạc hiện đại ở Việt Nam.
Từ khóa: chuyển vị ngang, thi công, nền đường ô tô, đất yếu.
2. Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển của nứt phản ánh trong mặt đường hỗn hợp có móng bằng bê tông xi măng/ Trần Thị Thúy// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 25
Nứt phản ánh là một trong những hư hỏng chủ yếu của kết cấu mặt đường hỗn hợp sử dụng lớp móng bằng bê tông xi măng (BTXM). Nứt phản ánh thường xảy ra ở các lớp mặt phủ trên các lớp móng bằng BTXM, đặc biệt tại vị trí của các khe nối. Bài báo trình bày cơ chế hình thành và phát triển vết nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp và đề xuất một số giải pháp hạn chế nứt phản ánh.
Từ khóa: Vết nứt phản ánh, bê tông xi măng, mặt đường.
3. Ảnh hưởng của lượng dùng xi măng đến nhiệt độ lớn nhất của bê tông trong quá trình rắn chắc/ Trương Văn Quyết, Nguyễn Long// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 29
Bài báo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của lượng dùng xi măng trong bê tông đến nhiệt độ lớn nhất của bê tông trong quá trình rắn chắc. Lượng xi măng trong nghiên cứu được sử dụng là 435 kg/m3 và 533 kg/mtương ứng với các tỷ lệ N/X lần lượt là 0,37 và 0,3. Phương pháp đo nhiệt độ trong điều kiện đoạn nhiệt sử dụng thiết bị là bộ ghi dữ liệu Pico Technology PT 104-PT100 Data Logger và các sensor nhiệt thông qua một phần mềm PLW Recorder. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, nhiệt độ bê tông lớn nhất đo được trong quá trình rắn chắc ứng với lượng xi măng sử dụng trong nghiên cứu là 58 và 74oC, khoảng thời gian đạt được nhiệt độ lớn nhất là 13 và 19 giờ.
Từ khóa: xi măng, bê tông, nhiệt độ.
4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội công nghệ thi công nhanh công trình cầu trong đô thị/ Bùi Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Hậu, Bùi Xuân Cường// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 33
Thi công các công trình cầu trong đô thị có diện thi công hẹp lại phải bảo đảm giao thông cho phương tiện vì vậy người ta thường lựa chọn giải pháp kết cấu và công nghệ thi công nhanh. Tuy nhiên, kết cấu và công nghệ thi công nhanh lại cho công trình có tuổi thọ ngắn hơn. Vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả dự án? Bài báo trình bày phương pháp luận và tính toán hiệu quả kinh tế xã hội của giải pháp kết cấu và công nghệ thi công nhanh.
Từ khóa: thi công, công trình cầu, đô thị.
5. Áp dụng các điều qui định kỹ thuật theo “Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05”/ Phan Xuân Đại// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 50
Sau 10 năm áp dụng Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05, tác giả đã đưa ra lời khuyên cho các kỹ sư thiết kế có thể áp dụng một số quy định của Tiêu chuẩn này một cách thuận tiện hơn.
Từ khóa: Tiêu chuẩn, thiết kế, cầu, công trình giao thông, 22TCN 272-05.

Trung tâm Thông tin - Thư viện