Bài trích Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 12 năm 2014
1 tháng 3, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 12 năm 2014
Trần Hữu Trung


1. Ứng dụng công nghệ tái chế mặt đường cũ trong sửa chữa, cải tạo mặt đường đô thị tại Việt Nam/ Doãn Minh Tâm, Nguyễn Oánh Ngọc// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 12/ 2014 .- Tr. 9-16
Thực trạng mặt đường cũ bị tôn cao theo thời gian trên các tuyến quốc lộ và đặc biệt là các tuyến đường đô thị tại Việt Nam đã và đang gây ra các tác động lớn về môi trường sống và làm mặt đường mới sau khi sửa chữa, nâng cấp mau bị xuống cấp do thói quen tận dụng nguyên si lớp mặt đường cũ vốn đã bị nứt nẻ và hư hỏng. Để khắc phục tình trạng kỹ thuật này và giải quyết triệt để thực trạng mặt đường bị nâng cao theo thời gian, theo chỉ dẫn của AASHTO, cần thiết phải kết hợp đồng bộ giữa ứng dụng công nghệ mới về cào bóc tái chế mặt đường cũ đi kèm với chỉ dẫn về thiết kế cải tạo, nâng cấp mặt đường cũ. Bài báo này nhằm giới thiệu công nghệ tái chế mặt đường cũ và định hướng thiết kế định hình kết cấu áo đường cải tạo, nâng cấp để có thể áp dụng cho các dự án bảo trì, sửa chữa mặt đường nằm trong chiến lược sửa chữa, cải tạo mặt đường quốc lộ và đường đô thị tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Mặt đường, tái chế, sửa chữa, đô thị, Việt Nam.
2. S dụng công nghệ bao tải đất làm móng mặt đường/ Nguyễn Thị Loan// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 12/ 2014 .- Tr. 17-21
Ở nước ta, trong các công tác xây dựng, bao tải dứa thường được sử dụng cho kết cấu tạm thời hơn là dùng cho các kết cấu lâu dài. Lý do là vì chúng có xu hướng bị hỏng nhanh chóng khi chịu sự tác động trực tiếp lâu dài của ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, theo những chuyên gia nghiên cứu và ứng dụng bao tải đất thì khi sử dụng bao tải đất đúng cách để gia cường cho nền đất yếu thì khả năng chịu tải của nền tăng lên rất ấn tượng đạt tới 10% so với kết cấu bê tông và tuổi thọ được trên 50 năm. Bài báo đưa ra một số kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sử dụng bao tải dứa làm lớp móng mặt đường giao thông nông thôn.
Từ khóa: Móng, mặt đường, bao tải, đất.
3. Nghiên cứu một số vấn đề về đánh giá sức chịu tải cầu dàn thép theo tiêu chuẩn AASHTO 2011 bằng thực nghiệm/ Phạm Văn Thoan// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 12/ 2014 .- Tr. 22-29
Bài báo trình bày một số nội dung cơ bản của đánh giá sức chịu tải cầu dàn thép theo tiêu chuẩn AASHTO 2011 gồm: các phương pháp đánh giá, bộ phận cần đánh giá, tải trọng xe thử, quy trình đánh giá, hệ số đánh giá v.v. Bài báo cũng đưa ra ví dụ đánh giá sức chịu tải 01 dàn thép chủ bằng thực nghiệm. Từ đó, tác giả bài báo đưa ra các kết luận và nhận xét quan trọng.
Từ khóa: Cầu dàn thép, tiêu chuẩn AASHTO 2011, xây dựng.
4. Tính toán nội lực trong bản mặt cầu thép trực hướng dưới tác dụng của tải trọng cục bộ/ Nguyễn Mạnh Thường, Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Trọng Chức// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 12/ 2014 .- Tr.30-35
Bài báo trình bày một phương pháp tính toán nội lực trong bản mặt cầu thép trực hướng sử dụng mô hình bản trực hướng là các dầm dọc và dầm ngang, kết hợp phương pháp tính của cơ học kết cấu và sử dụng các quy định trong tiêu chuẩn 22TCN-272-05.
Từ khóa: bản trực hướng, nội lực, dầm dọc, dầm ngang.
5. Dao động của dầm Sandwich lõi mềm trên nền đàn hồi nhớt chịu lực tập trung di động đều/ Mai Văn Bắc, Nguyễn Hoài Cương, Tạ Duy Hiển// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 12/ 2014 .- Tr. 36-41
Bài báo này trình bày cách tính toán dao động của dầm sandwich lõi mềm được mô tả như hệ dầm kép tiếp xúc nhau qua lớp đệm đàn hồi và đặt trên nền đàn hồi nhớt chịu tải trọng tập trung không khối lượng di động đều. Phương trình vi phân dao động được thiết lập dựa vào nguyên lý biến phân động học Hamilton. Thông qua việc giải phương trình vi phân dao động, tìm nghiệm gần đúng dạng chuỗi lượng giác, từ đó xác định các phản ứng dao động của dầm bằng cách sử dụng phương trình trạng thái. Đồng thời thiết lập các phương trình của phương pháp phần tử hữu hạn, từ đó tính toán các phản ứng dao động của hệ. Từ đó, các kết quả tính được so sánh với nhau và cho thấy độ tin cậy của các phương pháp tính toán được đề xuất. Các phản ứng dao động với các tham số khác nhau được tính toán đồng thời ảnh hưởng của tham số của hệ đến dao động của dầm cũng được khảo sát.
Từ khóa: Dầm sandwich lõi mềm, giải tích, tải trọng, di động, nền đàn nhớt.
6. Bố trí chung và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng khai thác depot đường sắt đô thị Việt Nam/ Nguyễn Hữu Thiện// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 12/ 2014 .- Tr. 42-45
Bài viết trình bày khái quát vị trí vai trò, cách triển khai, bố trí mặt bằng depot, cũng như đề cập các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí, xây dựng và khai thác depot đường sắt đô thị ở Việt Nam.
Từ khóa: Đường sắt, đô thị, depot, Việt Nam.
7. Quản lý nhu cầu giao thông thành phố Hà Nội dưới ảnh hưởng của cấu trúc không gian đô thị/ Trần Danh Lợi, Nguyễn Việt Phương, Lê Hoàng Sơn// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 12/ 2014 .- Tr. 46-51
Cùng với xã hội - phát triển kinh tế ở thủ đô Hà Nội, nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng, tuy nhiên nếu cứ cố gắng đáp ứng nhu cầu bằng cách đầu tư cơ sở hạ tầng, vấn đề tắc nghẽn đô thị sẽ không bao giờ được giải quyết. Hà Nội cần tập trung vào bài toán quản lý nhu cầu giao thông (TDM) bằng cách thay đổi hoặc giảm nhu cầu đi lại, đặc biệt là vào giờ cao điểm, thay vì nâng cấp mở rộng không ngừng cơ sở hạ tầng. Thực tế nghiên cứu trên thế giới cho thấy giải pháp tổ chức tốt cấu trúc không gian đô thị trong quy hoạch đô thị là một trong những biện pháp quan trọng nhất.
Từ khóa: Quản lý, giao thông, Hà Nội, đô thị, không gian.

Trung tâm Thông tin Thư viện