Về việc triển khai giảng dạy trực tuyến để ứng phó với dịch bệnh COVID-19
26 tháng 2, 2021 bởi
Về việc triển khai giảng dạy trực tuyến để ứng phó với dịch bệnh COVID-19
Đỗ Văn Tuyên


Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, tổ chức đào tạo trực tuyến để ứng phó với  dịch COVID-19, Phòng đào tạo-NCKH-QLSV thông báo kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

1. Chuyển hình thức đào tạo trực tuyến bắt đầu từ ngày 01/03/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Thời khóa biểu: Thực hiện theo Thời khóa biểu đã được thông báo cho học kỳ 2 năm học 2020-2021.

3. Số môn dạy trực tuyến: Toàn bộ các học phần lý thuyết và bài tập (Các môn Giáo dục thể chất, kỹ năng và phần thực hành, thực tế sẽ bố trí sau)

4. Phần mềm để sử dụng quản lý, giảng dạy trực tuyến:

- Phần mềm giảng dạy: ZOOM, GOOGLE MEET 

- Phần mềm quản lý lớp học, bài giảng và bài tập : Google Classroom

5.  Để triển khai được việc giảng dạy trực tuyến, Phòng ĐT-NCKH-QLSV đề nghị các đơn vị:

- Quản trị mạng: 

  + Chuẩn bị dữ liệu Giảng viên – sinh viên theo kế hoạch giảng dạy 

  + Hỗ trợ các đơn vị và giảng viên trong quá trình triển khai

- Giảng viên

  + Cung cấp thông tin về lớp học bao gồm Zoom ID và Pass cho Phòng Đào tạo

  + Giảng dạy theo TKB phân công.

  + Hoàn thành các công tác giáo vụ như triển khai giảng dạy trực tiếp thông thường. 

- Sinh viên

  + Nghiêm túc tham dự lớp học theo thời khóa biểu đã được cung cấp. 

  + Thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên giảng dạy và sự hỗ trợ của các thầy cô Phòng đào tạo.  

- Phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

 + Tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo các đơn vị trong toàn trường thực hiện đúng quy định.

- Nhiệm vụ phòng ĐT-NCKH-QLSV

  + Tổ chức, triển khai kế hoạch đào tạo trong toàn trường

  + Thông báo lịch học, Zoom ID và Pass của các giảng viên giảng dạy cho từng lớp, từng sinh viên. Cử cán bộ kiểm tra tình hình học tập, điện thoại đôn đốc nhắc nhở sinh viên mỗi buổi học, tổng hợp số liệu hàng tuần để báo cáo.

  + Cung cấp thông tin lớp học cho giảng viên để triển khai dạy trực tuyến. 

  + Hỗ trợ giảng viên trong quá trình thực hiện kế hoạch

  + Cung cấp thông tin, hướng dẫn hỗ trợ sinh viên trong học tập

6. Đối với các sinh viên thực tập tại các cơ sở ngoài Trường: triển khai các hoạt động thực tập phù hợp với tình hình, điều kiện tại cơ sở thực tập đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

7. Các giảng viên, sinh viên thuộc diện cách ly y tế theo quy định cần thông báo tới Phòng đào tạo- NCKH (0225.3740577) hoặc Trưởng đơn vị để nhận được sự tư vấn hỗ trợ cần thiết. 

Tải file tại đây