Tuyển Gấp 20 kỹ sư công nghệ thông tin sang Nhật làm việc lương 60 triệu một tháng
28 tháng 7, 2018 bởi
Tuyển Gấp 20 kỹ sư công nghệ thông tin sang Nhật làm việc lương 60 triệu một tháng
Administrator


CÔNG TY NHÂN LỰC TTC VIỆT NAM

Tuyển Gấp 20 kỹ sư Công nghệ thông tin sang Nhật làm việc lương 60 triệu/tháng, chi tiết xem ""tại đây""

Khoa CNTT