Triển khai đào tạo năm học 2021-2022 trước tính hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19
20 tháng 8, 2021 bởi
Triển khai đào tạo năm học 2021-2022 trước tính hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19
Đỗ Văn Tuyên


Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo-NCKH-QLSV thông báo tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 như sau: 

1. Triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 linh hoạt theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại từng thời điểm cụ thể. 

Trước mắt, trong thời gian từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 5/9/2021: học trực tuyến theo thời khóa biểu.

2. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất: 

- Đề nghị phòng HCTH chủ trì, phối hợp với các Khoa và phòng Đào tạo kiểm tra các phòng thực hành, thí nghiệm, đảm bảo có thể triển khai phục vụ cho giảng dạy và học tập (có đề xuất cụ thể).

- Trong trường hợp dạy và học trực tiếp: Đề nghị phòng TCHC chuẩn bị 15 phòng học, mỗi phòng đảm bảo 24 chỗ ngồi, đảm bảo tiêu chuẩn giãn cách cùng các điều kiện khác như phòng vệ sinh, phòng giáo viên, khu vệ sinh cho sinh viên. 

- Trong trường hợp dạy và học trực tuyến: Đề nghị TTTTV kiểm tra, bảo đảm đường truyền internet, khuyến cáo về thiết bị kết nối, thiết bị đầu cuối có cấu hình phù hợp để thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập và kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

3. Phần mềm và kế hoạch giảng dạy trực tuyến: 

3.1. Số môn dạy trực tuyến: Toàn bộ các học phần lý thuyết và bài tập, các bài thực hành ảo, thực hành trực tuyến (các học phần GDTC và thực tế sẽ bố trí sau)

3.2. Phần mềm sử dụng quản lý, giảng dạy trực tuyến

- Phần mềm giảng dạy: ZOOM, GOOGLE MEET 

- Phần mềm quản lý lớp học, bài giảng và bài tập : Google Classroom

4. Để triển khai được việc giảng dạy trực tuyến, Phòng ĐT-NCKH-QLSV đề nghị: 

4.1. Quản trị mạng

- Chuẩn bị dữ liệu Giảng viên – sinh viên theo kế hoạch giảng dạy 

- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị và giảng viên trong quá trình triển khai giảng dạy trực tuyến

4.2. Giảng viên: 

- Đề nghị cung cấp thông tin bao gồm ID và Pass đăng nhập vào lớp học (nếu có) cho Phòng Đào tạo

- Giảng dạy theo TKB phân công.

- Hoàn thành các công tác giáo vụ như quy định đối với giảng dạy trực tiếp 

4.3. Phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

 Kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng quy định.

5. Nhiệm vụ phòng ĐT-NCKH-QLSV

- Tổ chức, triển khai kế hoạch đào tạo trong toàn trường

- Cung cấp thông tin lớp học cho giảng viên để triển khai dạy trực tuyến

- Thông báo lịch học, Zoom ID và Pass của các giảng viên giảng dạy cho từng lớp, từng sinh viên. Cử cán bộ kiểm tra tình hình học tập, đôn đốc nhắc nhở sinh viên mỗi buổi học, tổng hợp số liệu báo cáo hàng tuần.

- Hỗ trợ giảng viên trong quá trình thực hiện kế hoạch

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong học tập

6. Đối với các sinh viên thực tập tại các cơ sở ngoài Trường: triển khai các hoạt động thực tập phù hợp với tình hình, điều kiện tại cơ sở thực tập đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

7. Các giảng viên, sinh viên thuộc diện cách ly y tế theo quy định cần thông báo tới Phòng đào tạo- NCKH (0225.3740577) hoặc Khoa để nhận được sự tư vấn hỗ trợ cần thiết. 

8. Các sinh viên, giảng viên gặp khó khăn do không thể đến trường hoặc tham gia học tập (online. offline) vì dịch bệnh, giao thông cần thông báo tới Phòng đào tọa – NCKH để nhận được sự hỗ trợ cần thiết

Tải file trực tiếp tại đây