Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
10 tháng 10, 2017 bởi
Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
Administrator


Thực hiện công văn số 1474 về việc bổ sung thông tin tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT cấp mã số BHXH cho đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT.

Công văn 1474 đính kèm